Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Bilde

Fem sykepleierstudenter utenfor bygning.

Om institutt for helsevitenskap i Ålesund

Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA) tilbyr sykepleiefaglige, helsefaglige og tverrfaglige utdanninger på ulikt nivå og av ulik varighet. Våre strategiske forskningsområder er klinisk sykepleie, helsetjenesteforskning og utdanningsforskning, der vår ambisjon er å utvikle fremragende og fremtidsrettet sykepleie.

Samarbeid og kunnskapsoverføring mellom IHA og helsetjenesten står sentralt. Vi har en strategisk satsing på tjenesteinnovasjon og nyskaping sammen med kommuner og helseforetak

Instituttet er del av Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Kontakt

Kontakt

   (+47) 73 59 50 00 (sentralbord)

   postmottak@alesund.ntnu.no


Instituttleder: Svanhild Margrethe Arentz Schønberg

Besøksadresse: 2. etg. A-blokka, Larsgårdsvegen 2, Ålesund

Postadresse: NTNU i Ålesund, Postboks 1517, 6025 Ålesund


  Ansatte

  Ledige stillinger ved NTNU 

  Om instituttet og ledelsen

Fasiliteter

Fasiliteter

Studenter i aksjon med kompresjon

Senter for simulering og velferdsteknologi har moderne fasiliteter for undervisning, forskning og annet utviklingsarbeid. 


Aktuelt

Aktuelt

Mini calevent portlet

Kalender