Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

To studenter i simuleringssituasjon

Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA) er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. IHA har 60 ansatte og rundt 600 studenter. Instituttet tilbyr sykepleiefaglige, helsefaglige og tverrfaglige utdanninger på ulikt nivå og av ulik varighet. Våre strategiske forskningsområder er klinisk sykepleie, helsetjenesteforskning og utdanningsforskning, der vår ambisjon er å utvikle fremragende og fremtidsrettet sykepleie. Samarbeid og kunnskapsoverføring mellom IHA og helsetjenesten står sentralt. Vi har en strategisk satsing på tjenesteinnovasjon og nyskaping sammen med kommuner og helseforetak

Instituttet er del av Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Kontakt


Instituttleder: Svanhild Margrethe Arentz Schønberg

Besøksadresse: 2. etg. A-blokka, Larsgårdsvegen 2, Ålesund

Postadresse: NTNU i Ålesund, Postboks 1517, 6025 Ålesund


Senter for Simulering og Velferdsteknologi

studenter rundt simulatordukke

Simulering brukes i helsefaglige utdanninger i Ålesund. Metoden gjør studentene godt forberedt til scenarier de vil møte i yrket sitt.