Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

To studenter i simuleringssituasjon

Institutt for helsevitenskap i Ålesund tilbyr sykepleiefaglige, helsefaglige og tverrfaglige utdanninger på ulikt nivå og av ulik varighet. Våre utdanninger har høy kvalitet, er relevante for å løse framtidige utfordringer i helsesektoren og gir kompetanse til å bidra med innovative helsetjenester. Utdanningene er basert på det fremste innen forskning, faglig utviklingsarbeid og erfaring. Instituttets mål er å være ledende innen helsefaglig profesjonsrettet forskning og utvikling.

Instituttet er del av Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Kontakt


Instituttleder: Svanhild Margrethe Arentz Schønberg

Besøksadresse: 2. etg. A-blokka, Larsgårdsvegen 2, Ålesund

Postadresse: NTNU i Ålesund, Postboks 1517, 6025 Ålesund


Simulering i helsefag

studenter rundt simulatordukke

Simulering brukes i helsefaglige utdanninger i Ålesund. Metoden gjør studentene godt forberedt til scenarier de vil møte i yrket sitt.