Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Bilde

Fem sykepleierstudenter utenfor bygning.

Om institutt for helsevitenskap i Ålesund

Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA) tilbyr sykepleiefaglige, helsefaglige og tverrfaglige utdanninger på ulikt nivå og av ulik varighet. Våre strategiske forskningsområder er klinisk sykepleie, helsetjenesteforskning og utdanningsforskning, der vår visjon er kunnskap for en fremtidsrettet helsetjeneste.

Samarbeid og kunnskapsoverføring mellom IHA og helsetjenesten står sentralt gjennom satsing på tjenesteinnovasjon og nyskaping, sammen med kommuner og helseforetak. 

Instituttet er del av Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Kontakt

Kontakt

   (+47) 73 59 50 00 (sentralbord)

   postmottak@alesund.ntnu.no


For studenter ved IHA

 Studieveiledning ved IHA

 Send inn en skriftlig henvendelse i NTNU Hjelp


Instituttleder: Svanhild Margrethe Arentz Schønberg

Besøksadresse: 2. etg. A-blokka, Larsgårdsvegen 2, Ålesund

Postadresse: NTNU i Ålesund, Postboks 1517, 6025 Ålesund


  Ledelse og administrasjon

  Ansatte

  Ph.d.-studenter ved IHA

  Ledige stillinger ved NTNU 

  Om instituttet