Institutt for biologiske fag Ålesund

Fakultet for naturvitenskap

Institutt for biologiske fag Ålesund

4 studenter på laben. Foto

Om Avdeling for biologiske fag

Institutt for biologiske fag Ålesund har profesjonsutdanninger med basis i naturvitenskapelige fag. Instituttet er tett knyttet til det regionale næringslivet, både til helsevesenet og innen marin sektor. Instituttet har fokus på forskning, innovasjon og kunnskapskapsutvikling relatert til helse og bærekraftig utnyttelse av ressursene i havet, medisinsk og marin laboratorieteknologi.

Institutt for biologiske fag Ålesund er et av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap.

Om Institutt for biologiske fag Ålesund

Kontakt

Kontakt

Larsgårdsvegen 4, 2. etg. Kompasset

Postadresse

NTNU i Ålesund
Postboks 1517
6025 Ålesund

Instituttleder: Tove Havnegjerde

  Ansatte ved Institutt for biologiske fag Ålesund

Rosa Begerglass Podcast

Rosa Begerglass Podcast