Institutt for pedagogikk og livslang læring

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Studenter som snakker sammen og sitter foran en pc. Foto.

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er et samfunnsvitenskapelig kunnskapsmiljø for forskning, undervisning og formidling. Instituttet bidrar med forskningsbasert kunnskap om oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. Instituttets fagområder er pedagogikk, voksnes læring, rådgivningsvitenskap, universitetspedagogikk og barneforskning.

Instituttet ble opprettet i 2016. Det nye instituttet er en sammenslåing av det som tidligere var Pedagogisk institutt og Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap. I tillegg er Norsk senter for barneforskning (NOSEB) og tidligere Seksjon for universitetspedagogikk (UNIPED) en del av det nye instituttet.

Kontakt

Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  kontakt@ipl.ntnu.no
 Ledige stillinger

 


Ekspedisjonen er stengt inntil videre.
Kontaktperson: kontorsjef Wenche Salomonsen King,
tlf. 48 04 88 26

Postadresse:
Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
7491 Trondheim

Studieveiledning:
Ta kontakt med studieveilederne ved instituttet

Mini calevent portlet

Arrangement