Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Konsentrerte studenter skriver. Foto.

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er et samfunnsvitenskapelig kunnskapsmiljø for forskning, undervisning og formidling. Instituttet bidrar med forskningsbasert kunnskap om oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. Instituttets fagområder er pedagogikk, voksnes læring, rådgivningsvitenskap, universitetspedagogikk og barneforskning.

IPL er et nyopprettet institutt som startet sin virksomhet 1. januar 2016. Det nye instituttet er en sammenslåing av det som tidligere var Pedagogisk institutt og Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap. I tillegg er Norsk senter for barneforskning (NOSEB) og tidligere Seksjon for universitetspedagogikk (UNIPED) en del av det nye instituttet.

Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  (+ 47) 73 59 19 50, betjent man–fre kl. 10–14
  kontakt@ipl.ntnu.no
  Ledige stillinger


Postadresse:
Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Loholt allé 85, Paviljong A – ekspedisjonen har åpent mandag–fredag kl. 9–14. 

Studieveiledning:
Ta kontakt med studieveilederne ved instituttet


Facebook. Logo Følg oss på Facebook

Arrangement