Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Concentrating Students. Photo: Kimm Ramberghaug

 

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er et samfunnsvitenskapelig kunnskapsmiljø for forskning, undervisning og formidling. Instituttet bidrar med forskningsbasert kunnskap om oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. Instituttets fagområder er pedagogikk, voksnes læring, rådgivningsvitenskap, universitetspedagogikk og barneforskning.

IPL er et nyopprettet institutt som startet sin virksomhet 1. januar 2016. Det nye instituttet er en sammenslåing av det som tidligere var Pedagogisk institutt og Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap. I tillegg er Norsk senter for barneforskning (NOSEB) og tidligere Seksjon for universitetspedagogikk (UNIPED) en del av det nye instituttet.

Kontakt instituttet

Telefon: +47 73 59 19 50 
betjent mandag-fredag kl. 10–14

E-post: kontakt@ipl.ntnu.no

Studieveiledning? Ta kontakt med studieveilederne ved instituttet

Besøksadresse:
Ekspedisjonen har åpent mandag–fredag kl. 9–14
og holder til i
Loholt allé 85, Paviljong A 
Dragvoll campus

Postadresse: NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring, 7491 Trondheim

Institutt for pedagogikk og livslang læring på Facebook Facebook

Arrangement