Institutt for pedagogikk og livslang læring

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Studenter som snakker sammen og sitter foran en pc. Foto.

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er et samfunnsvitenskapelig kunnskapsmiljø for forskning, undervisning og formidling. Instituttet bidrar med forskningsbasert kunnskap om oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. Instituttets fagområder er pedagogikk, voksnes læring, rådgivningsvitenskap, universitetspedagogikk og barneforskning.

Instituttet ble opprettet i 2016. Instituttet er en sammenslåing av det som tidligere var Pedagogisk institutt og Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap. I tillegg er Norsk senter for barneforskning (NOSEB) og tidligere Seksjon for universitetspedagogikk (UNIPED) en del av det nye instituttet.

IPL er et av sju institutt ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Her kan du finne mer informasjon og lese strategiplanen til IPL.

Kontakt

Kontakt

 Ansatte
 Om oss
  kontakt@ipl.ntnu.no
 73 59 19 50
 48 04 88 26 kontorsjef Wenche S. King
 Ledige stillinger


Besøksadresse:
Loholt alle 83-85
Paviljong A/B
Dragvoll campus

Postadresse:
Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
7491 Trondheim

Studieveiledning:
Ta kontakt med studieveilederne ved instituttet

Mini calevent portlet

Arrangement