Institutt for pedagogikk og livslang læring

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Studenter som snakker sammen og sitter foran en pc. Foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er et samfunnsvitenskapelig kunnskapsmiljø for forskning, undervisning og formidling. Instituttet bidrar med forskningsbasert kunnskap om oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. Instituttets fagområder er pedagogikk, voksnes læring, rådgivningsvitenskap, universitetspedagogikk og barneforskning.

IPL er et av sju institutt ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Her kan du lese mer om instituttet og strategiplanen vår.

Kontakt IPL

Kontakt IPL

 Ansatte
 Om oss
kontakt@ipl.ntnu.no
73 59 19 50
48 04 88 26 kontorsjef Wenche S. King
Ledige stillinger


Besøksadresse:
Loholt alle 83-85
Paviljong A/B
Dragvoll campus

Postadresse:
NTNU,
Institutt for pedagogikk og livslang læring
Postboks 8900, Torgarden
7491 Trondheim

Studieveiledning:
Ta kontakt med studieveilederne ved instituttet

Mini calevent portlet

Arrangement