Institutt for bygg- og miljøteknikk

Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for bygg- og miljøteknikk

Karusellforside

  • Institutt for bygg og miljøteknikk. Student. Foto

  • Foto. Forsker bruker labutstyr

  • Foto. To forskere i asfaltlaben

  • Foto. To forskere undersøker underlaget på en sportsarena.

Vi bygger et bærekraftig samfunn

Vi bygger et bærekraftig samfunn


Institutt for bygg- og miljøteknikk har kompetanse og teknologiske løsninger som behøves innenfor våre fagfelt, til anvendelse i både offentlig og privat sektor. 

Kandidater utdannet ved våre programmer gir våre samarbeidspartnere ansatte som tenker bærekraftig og har konkurransedyktige kunnskaper og ferdigheter innen områdene bygg, anlegg, transport, teknisk planlegging, konstruksjonsteknikk, vann- og avløpsteknikk og vassbygging.

Det 3-årige bachelorprogrammet Byggingeniør, og det 5-årige masterprogrammet (sivilingeniør) Bygg- og miljøteknikk utgjør tyngdepunktet i utdanningen ved instituttet. 

 

Kontakt oss

Kontakt oss

Instituttleder
Vikas Thakur

Administrativ leder
Kjerstina Røhme

Telefon: (+47) 73 59 46 56
Faks: (+47) 73 59 70 21

Epost:
Generelle henvendelser: 
kontakt@ibm.ntnu.no
Studierelaterte spørsmål:
studier@ibm.ntnu.no
Ph.d.-relaterte spørsmål:
phd@ibm.ntnu.no

Postadresse:
Institutt for bygg- og miljøteknikk
NTNU
7491 Trondheim - Norway

Besøksadresser:
Gløshaugen: Høgskoleringen 7a
Valgrinda: S.P. Andersens veg 5

Forskning

Studier

Kontakt oss

Klima 2050 prosjektbanner

klima 2050


Banner Siat

SIAt - senter for idrettsanlegg og teknologi


Concept banner

banner Concept

Banner E39

Logo Ferjefri E39.