Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for bygg- og miljøteknikk

  • Institutt for bygg og miljøteknikk. Student. Foto
  • Foto. Forsker bruker labutstyr
  • Foto. To forskere i asfaltlaben
  • Foto. To forskere undersøker underlaget på en sportsarena.

Vi bygger et bærekraftig samfunn


Institutt for bygg- og miljøteknikk har kompetanse og teknologiske løsninger som behøves innenfor våre fagfelt, til anvendelse i både offentlig og privat sektor. Instituttet ble dannet 01.01.2017 gjennom fusjon av tidligere Institutt for bygg og miljø, Institutt for vann- og miljøteknikk og Institutt for bygg, anlegg og transport.

Kandidater utdannet ved våre programmer gir våre samarbeidspartnere ansatte som tenker bærekraftig og har konkurransedyktige kunnskaper og ferdigheter innen områdene bygg, anlegg, transport, teknisk planlegging, konstruksjonsteknikk, vann- og avløpsteknikk og vassbygging.

Det 3-årige bachelorprogrammet Byggingeniør, og det 5-årige masterprogrammet (sivilingeniør) Bygg- og miljøteknikk utgjør tyngdepunktet i utdanningen ved instituttet. 

 

Kontakt oss

Instituttleder
Vikas Thakur

Administrativ leder
Kjerstina Røhme

Telefon: (+47) 73 59 46 56
Faks: (+47) 73 59 70 21
Epost:
Generelle henvendelser: kontakt@ibm.ntnu.no
Studierelaterte spørmål: studier@ibm.ntnu.no
Spørsmål om Phd-studier: phd@ibm.ntnu.no

Postadresse:
Institutt for bygg- og miljøteknikk
NTNU
7491 Trondheim - Norway

Besøksadresser


Alle bilder: Geir Mogen