Institutt for bygg- og miljøteknikk

Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for bygg- og miljøteknikk

Karusellforside

  • Institutt for bygg og miljøteknikk. Student. Foto

  • Foto. Forsker bruker labutstyr

  • Foto. To forskere i asfaltlaben

  • Foto. To forskere undersøker underlaget på en sportsarena.

Vi bygger et bærekraftig samfunn

Vi bygger et bærekraftig samfunn


Institutt for bygg- og miljøteknikk (IBM) leverer ledende kompetanse til bygg, anlegg og transportsektoren. Dette er tre sentrale pilarer som står for en stor del av verdiskapingen innen offentlig og privat sektor.

Vi har et anerkjent undervisnings- og forskningsmiljø som utdanner studentersom har kunnskaper og ferdigheter innen bygningsprosess, bygningsteknologi, geoteknikk, geomatikk, marin byggteknikk, vann- og avløpsteknikk, vassbygging og transport. Bærekraft og fokus på klimavennlige løsninger går sømløst inn i alle kursene. 

Vi står overfor store globale utfordringer knyttet til blant annet miljø, klima, energi, bygg og effektiv transport. Vi jobber derfor med og forsker på ny metoder og løsninger som blant annet gjør bygg og anleggsbransjen mer klimavennlig og effektiv, og vi vil finne ut hvordan allerede bygde omgivelser kan være en bærebjelke i det grønne skifte.

Vi er til enhver tid deltagere i en rekke større forskningsprosjekter i samarbeid med næringslivet og sentrale aktører i offentlig sektor.

Det 3-årige bachelorprogrammet Byggingeniør, og det 5-årige masterprogrammet Bygg- og miljøteknikk (sivilingeniør studiet) utgjør tyngdepunktet i utdanningen ved instituttet. I tillegg har vi flere toårige masterprogram og etter- og videreutdanningskurs.

Velkommen til et ledende undervisnings- og forskningsmiljø for teknologi og kunnskap innen bygg, anlegg og transport!

Kontakt oss

Kontakt oss

Instituttleder
Vikas Thakur

Administrativ leder
Kjerstina Røhme

Telefon: (+47) 73 59 46 56
Faks: (+47) 73 59 70 21

Epost:
Generelle henvendelser: 
kontakt@ibm.ntnu.no
Studierelaterte spørsmål:
studier@ibm.ntnu.no
Ph.d.-relaterte spørsmål:
phd@ibm.ntnu.no

Postadresse:
Institutt for bygg- og miljøteknikk
NTNU
7491 Trondheim - Norway

Besøksadresser:
Gløshaugen: Høgskoleringen 7a
Valgrinda: S.P. Andersens veg 5

IBM LinkedIn

Forskning

Studier

Kontakt oss

Forskningssenter for vinterdrift

Banner senter for vinterdrift


 

Klima 2050 prosjektbanner

klima 2050


Banner Siat

SIAt - senter for idrettsanlegg og teknologi


Concept banner

banner Concept