Forsidebilde, Fakultet for økonomi

Studenter ser på hverandre og smiler. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Fakultet for økonomi

Fakultet for økonomi

VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Utdanning

Utdanning

Vi tilbyr 26 ulike bachelor-, masterstudier og profesjonsutdanninger. I tillegg har vi et bredt videreutdanningstilbud for ledere og andre som er i jobb. 

Vårt studietilbud

Doktorgradsprogrammene våre er internasjonalt rettet og utdanner kandidater som er i stand til å gjøre uavhengig forskning av høy kvalitet i internasjonal målestokk. 

Våre ph.d.-studier

Forskning

Forskning

Forskningen ved Fakultet for økonomi favner bredt innen økonomi, ledelse og teknologi, og er i stor grad preget av tverrfaglighet og regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Fakultetets fagmiljøer er viktige bidragsytere til norsk industri og økonomisk politikk.

Våre forskningsaktiviteter

Nyheter

Nyheter


Hjemhenting av produksjon – et viktig bidrag til nasjonal forsyningssikkerhet

Mini calevent portlet

Arrangement ved fakultetet