Forsidebilde, Fakultet for økonomi

Studenter ser på hverandre og smiler. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Fakultet for økonomi

Fakultet for økonomi

VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Forskning

Forskning

Forskningen ved Fakultet for økonomi favner bredt innen økonomi, ledelse og teknologi, og er i stor grad preget av tverrfaglighet og regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Fakultetets fagmiljøer er viktige bidragsytere til norsk industri og økonomisk politikk.

Våre forskningsaktiviteter

Utdanning

Utdanning

Vi tilbyr 26 ulike bachelor-, masterstudier og profesjonsutdanninger. I tillegg har vi et bredt videreutdanningstilbud for ledere og andre som er i jobb. 

Vårt studietilbud

Doktorgradsprogrammene våre er internasjonalt rettet og utdanner kandidater som er i stand til å gjøre uavhengig forskning av høy kvalitet i internasjonal målestokk. 

Våre ph.d.-studier

Mini calevent portlet

Arrangement ved fakultetet