Studenter i samtale under karrieredagen. Foto.

Fakultet for økonomi

VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Forskning

Forskningen ved Fakultet for økonomi favner bredt innen økonomi, ledelse og teknologi, og er i stor grad preget av tverrfaglighet og regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Fakultetets fagmiljøer er viktige bidragsytere til norsk industri og økonomisk politikk.

Våre forskningsaktiviteter

Fakultet for økonomi er vertsfakultet for NTNUs strategiske satsningsområde NTNU Bærekraft.

Utdanning

Vi tilbyr 26 ulike bachelor-, masterstudier og profesjonsutdanninger. I tillegg har vi et bredt videreutdanningstilbud for ledere og andre som er i jobb. 

Vårt studietilbud

Doktorgradsprogrammene våre er internasjonalt rettet og utdanner kandidater som er i stand til å gjøre uavhengig forskning av høy kvalitet i internasjonal målestokk. 

Våre ph.d.-studier

Arrangement ved fakultetet