Institutt for elektrisk energi

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Institutt for elektrisk energi

Bilde av studenter i lyslab

Institutt for elektrisk energi (IEL) har som misjon å bidra til grunnleggande og anvend kunnskap om elektrisk energiteknikk og til å utvikle teknologi og system for planlegging, drift og vedlikehald av effektive, berekraftige energisystem. 

Både forsking og forskningsbasert utdanning ved instituttet dekker dei breie tverrfaglege aspekta av elektrisk energiteknikk: generering, overføring, omforming og bruk av elektrisk energi, samt teknisk-økonomiske tilhøve. Institutt for elektrisk energi er eitt av sju institutt ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Kontakt

Kontakt

 Anngjerd Pleym
 Instituttleiar


Vår strategi

Vår strategi