Institutt for elkraftteknikk

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Institutt for elkraftteknikk

Bilde av studenter i lyslab

Institutt for elkraftteknikk (IEL) har som misjon å bidra til grunnleggende og anvendt kunnskap om elektrisk energiteknikk og å utvikle teknologi og systemer for planlegging, drift og vedlikehold av effektive, bærekraftige energisystemer.

Både forskning og forskningsbasert utdanning ved instituttet dekker de brede tverrfaglige aspektene av elektrisk energiteknikk: generering, overføring, omforming og bruk av elektrisk energi, samt teknisk-økonomiske forhold. Institutt for elkraftteknikk er ett av syv institutter ved  Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Kontakt

Kontakt

 Anngjerd Pleym
 Instituttleder


Vår strategi

Vår strategi