Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for sosialt arbeid

To studenter i et auditorium. Foto.

Institutt for sosialt arbeid (ISA) har rundt 60 medarbeidere og omlag 800 studenter. ISA ble etablert 1. januar 2017 i forbindelse med NTNUs fusjonsprosess, og består av sosionom- og barnevernspedagogmiljøene fra tidligere HiST og fagmiljø innen sosialt arbeid og funksjonshemmingsforskning ved gamle NTNU. ISA representerer et av de største fagmiljøene i Norge innen det sosialfaglige feltet og innen funksjonshemming. Vi tilbyr både bachelor- og masterstudier, etter- og videreutdanning og et doktorgradsprogram i sosialt arbeid.

Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  (+ 47) 73 59 19 30
  kontakt@isa.ntnu.no


Postadresse:
Institutt for sosialt arbeid, NTNU campus Tunga
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Tungesletta 2, bygg A, 4. og 5. etasje


Facebook. Logo NTNU Samfunn, språk og kultur