Institutt for sosialt arbeid

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for sosialt arbeid

Hovedbilde

Fire mennesker sitter rundt et bord og ser på et tårn laget av klosser. foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

Institutt for sosialt arbeid (ISA) representerer et av de største fagmiljøene i Norge innen det sosialfaglige feltet. Her finner du 80 ansatte og om lag 800 studenter.

Vi bidrar til forskningsbasert kunnskapsutvikling i fagområdene sosialt arbeid, barnevern, funksjonshemming og samfunnskunnskap. Hos oss finner du profesjonsrettede studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, i tillegg til etter- og videreutdanning.

Institutt for sosialt arbeid holder til i Helgasetr Øya Campus.

Kontakt

Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  (+ 47) 73 59 19 30
  kontakt@isa.ntnu.no


Postadresse:

Brev sendes til:

Institutt for sosialt arbeid
Postboks 8900 Torgården
7491 Trondheim
 
Pakker sendes til:

Institutt for sosialt arbeid
S.P. Andersens veg 11
7031 Trondheim

Besøksadresse:

Helgasetr Øya Campus.
Vangslundsgate 2
7030 Trondheim

 

Mini calevent portlet

Arrangementer

Internasjonalisering