Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for sosialt arbeid

Studenter på Tverrsam

Institutt for sosialt arbeid (ISA) har rundt 60 medarbeidere og omlag 700 studenter. ISA ble etablert 1. januar 2017 i forbindelse med NTNUs fusjonsprosess, og består av sosionom- og barnevernspedagogmiljøene fra tidligere HiST og fagmiljø innen sosialt arbeid og funksjonshemmingsforskning ved gamle NTNU. ISA representerer et av de største fagmiljøene i Norge innen det sosialfaglige feltet og innen funksjonshemming. Vi tilbyr både bachelor- og masterstudier, etter- og videreutdanning og et doktorgradsprogram i sosialt arbeid.

Instituttet er lokalisert på Campus Tunga.

Velkommen til studiestart 2017

Velkommen til nytt studieår for nye og gamle studenter!

Informasjon om oppstart for de ulike studiene ved instituttet finner du nettsiden til det enkelte studium.

Pensumlister finner du til høyre på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at alle ansatte ved instituttet nå har kontorer på Campus Tunga - Tungasletta 2, bygg A, 4. og 5. etasje. All undervisning foregår i utgangspunktet på Campus Tunga.

 

Kontakt

Oppstart for mastergradene ved Institutt for sosialt arbeid

Introduksjonsdagen for nye masterstudenter holdes mandag 28. august fra kl 09.00. Se Program for dagen.