Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for sosialt arbeid

Studenter på Tverrsam

Institutt for sosialt arbeid (ISA) har rundt 60 medarbeidere og omlag 800 studenter. ISA ble etablert 1. januar 2017 i forbindelse med NTNUs fusjonsprosess, og består av sosionom- og barnevernspedagogmiljøene fra tidligere HiST og fagmiljø innen sosialt arbeid og funksjonshemmingsforskning ved gamle NTNU. ISA representerer et av de største fagmiljøene i Norge innen det sosialfaglige feltet og innen funksjonshemming. Vi tilbyr både bachelor- og masterstudier, etter- og videreutdanning og et doktorgradsprogram i sosialt arbeid.

Instituttet er lokalisert på Campus Tunga.

Kontakt

Pensumlister ved Institutt for sosialt arbeid

Oppstart masterprogram høst 2018

Vi ønsker nye masterstudenter velkommen til Oppstartsdag mandag 27. august kl 09.00.

Program for dagen.

Velkommen!