Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for sosialt arbeid

To studenter i et auditorium. Foto.

Institutt for sosialt arbeid (ISA) har rundt 60 medarbeidere og omlag 800 studenter. ISA ble etablert 1. januar 2017 i forbindelse med NTNUs fusjonsprosess, og består av sosionom- og barnevernspedagogmiljøene fra tidligere HiST og fagmiljø innen sosialt arbeid og funksjonshemmingsforskning ved gamle NTNU. ISA representerer et av de største fagmiljøene i Norge innen det sosialfaglige feltet og innen funksjonshemming. Vi tilbyr både bachelor- og masterstudier, etter- og videreutdanning og et doktorgradsprogram i sosialt arbeid.

Instituttet er lokalisert på Campus Tunga.

Kontakt

Pensumlister ved Institutt for sosialt arbeid

Nattergalen

Logo Nattergalen

Nattergalen er et mentorprogram der studenter er mentorer for barn med minoritetsbakgrunn.