Institutt for sosialt arbeid

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for sosialt arbeid

Hovedbilde

Fire mennesker sitter rundt et bord og ser på et tårn laget av klosser. foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

Institutt for sosialt arbeid (ISA) representerer et av de største fagmiljøene i Norge innen det sosialfaglige feltet. Her finner du 80 ansatte og om lag 800 studenter.

Vi bidrar til forskningsbasert kunnskapsutvikling i fagområdene sosialt arbeid, barnevern, funksjonshemming og samfunnskunnskap. Hos oss finner du profesjonsrettede studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, i tillegg til etter- og videreutdanning.

Vi holder til i 4. og 5. etasje på Campus Tunga i Trondheim. Våren 2024 flytter ISA hele sin virksomhet til nye lokaler i Helgasetr på Campus Øya.

Kontakt

Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  (+ 47) 73 59 19 30
  kontakt@isa.ntnu.no


Postadresse:
Institutt for sosialt arbeid, NTNU campus Tunga
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Tungasletta 2, bygg A, 4. og 5. etasje

Mini calevent portlet

Arrangementer