Kunstakademiet i Trondheim

Fakultet for arkitektur og design

Kunstakademiet i Trondheim

KIT Instituttforsidebilde

Open Academy - utstilling v/ KIT

KIT instituttforsidetekst

Kunstakademiet (KIT) tilbyr treårig bachelor- og toårig masterstudium i billedkunst. Vår undervisning bygger på åpenhet, dialog, og kritisk refleksjon i et fleksibelt arbeidsmiljø hvor studentene beveger seg fritt mellom fagområder og samarbeider på tvers av årskull. Med støtte fra lærere og gjestelærere med variert kunstnerisk orientering og bakgrunn, får studentene anledning til å utforske og utfordre, til å samle kunnskap, reflektere og handle.

KIT er et av fire institutt ved Fakultet for arkitektur og design.


Kunstakademiet i Trondheim

Kontakt

Profilbilde Florian Schneider   

 

 

 

Florian Schneider
Instituttleder

  Ansatte

  postmottak@ad.ntnu.no

  Om oss

  • Besøksadresse: Innherredsveien 7, Inngang A,
    6. etg, 7014 Trondheim 
  • Postadresse:
    Kunstakademiet i Trondheim
    7491 Trondheim

Studier KIT forside

Studier

Student artwork in studio
Foto: Kathinka B. Høyden

Studier ved Kunstakademiet i Trondheim


Fasiliteter KIT instituttforside

Fasiliteter

Verksted ved KIT
Foto: Nanna Klinth Hougsgaard/NTNU

Fasiliteter ved Kunstakademiet i Trondheim


Søk kunststudier

Søk kunststudier

 

Det internasjonale masterprogrammet
Master of Fine Art (MFA):
Søknadsfrist for alle søkere:
1. mars


Bachelorprogrammet i billedkunst (BBK):
Søknadsfrist: 
15. april

Space


Mini calevent portlet

Hva skjer?