• kit-sampson222

  • kit-sampson1178

  • kit-sampson2438

Institutt for billedkunst - Kunstakademiet i Trondheim

Kunstskolen i Trondheim ble startet like etter den annen verdenskrig av lokale kunstnere som så behovet for en profesjonell kunstutdannelse i byen. I 1979 kom skolen inn i høyskolesystemet og fra 1987 ble Kunstskolen i Trondheim et statlig kunstakademi.

Kunstakademiet i Trondheim (KIT) ble fra 1996 innlemmet i Norges teknisk naturvitenskaplige universitet (NTNU) som en del av fakultet for arkitektur og billedkunst. Fra 2017 er KiT en del av Fakultet for arkitektur og design.

Kunstakademiet i Trondheim har alltid vært kjent for en åpen og eksperimenterende holdning – blant annet var KIT det første kunstakademiet i Norden som kunne tilby utdanning i nye medier gjennom etableringen av Intermediaavdelingen. KIT var også tidlig ute med en åpen avdelingsstruktur og en pedagogisk arbeidsform på tvers av tekniske og tradisjonelle grenser.

Mer informasjon om Kunstakademiet i Trondheim

Søk kunststudier

Photo: Bruce Sampson

Det internasjonale masterprogrammet Master of Fine Art:
Søknadsfrist 1. februar

Bachelorprogrammet i billedkunst:
Søknadsfrist 15. mars
 

Kunstakademiet i Trondheim

Telefon:
+47 73 59 79 00
Faks:
+47 73 59 79 20
Epost:
postmottak@ad.ntnu.no
Besøksadresse:

Kunstakademiet i Trondheim
Innherredsv 7

Leveranseadresse:

Trondheim
Kunstakademiet i Trondheim
7491