Fakultet for arkitektur og design

Kunstakademiet i Trondheim

Open Academy - utstilling v/ KIT

Kunstakademiet (KIT) tilbyr treårig bachelor- og toårig masterstudium i billedkunst. Vår undervisning bygger på åpenhet, dialog, og kritisk refleksjon i et fleksibelt arbeidsmiljø hvor studentene beveger seg fritt mellom fagområder og samarbeider på tvers av årskull. Med støtte fra lærere og gjestelærere med variert kunstnerisk orientering og bakgrunn, får studentene anledning til å utforske og utfordre, til å samle kunnskap, reflektere og handle.

KIT er et av fire institutt ved Fakultet for arkitketur og design.


Kontakt

Profilbilde Florian Schneider   Florian Schneider
   Instituttleder

  •  
  •  

  Ansatte

   +47 73 59 79 00

    +47 73 59 79 20

  postmottak@ad.ntnu.n

  Om oss

  • Besøksadresse: Innherredsveien 7, Inngang A,
    6. etg, 7014 Trondheim 
  • Postadresse: Kunstakademiet i Trondheim
    7491 Trondheim

Søk kunststudier

Det internasjonale masterprogrammet
Master of Fine Art (MFA):
Søknadsfrist 1. mars


Bachelorprogrammet i billedkunst (BBK):
Søknadsfrist 15. april


Hva skjer?