Det humanistiske fakultet

Humanistiske fag viser oss kulturens mangfold og gir oss innsikt i og forståelse av språk, kunst, kultur og historie. De gir oss redskaper for å skape nytt, tenke dypere og kommunisere bedre.

Det humanistiske fakultet har ansvar for forskning og undervisning innenfor et bredt spekter av humanistiske fag: Språk og kommunikasjon, historie, kultur, religion, filosofi, litteratur og kunst.

Fakultetet tilbyr profesjonsutdanning i utøvende musikk samt studier i samarbeid med andre fakultet.

Fakultetsadministrasjonen og de fleste instituttene holder til på Universitetssenteret på Dragvoll, mens profesjonsutdanningen i utøvende musikk samt musikkteknologi holder til i Olavskvartalet i sentrum, og arkeologiutdanningen i Vitenskapsmuseet på Kalvskinnet.

Aktuelt

Den store krigen - spennende forelesningsrekke våren 2014

Vår 2014 arrangerer NTNU, Luftkrigskolen og Fritt Ord en seminarrekke for å markere hundreårsjubileet for utbruddet av første verdenskrig.

Den Store Krigen – NTNU 2014 inviterer 8 norske og internasjonale historikere til å belyse forskjellige sider ved krigen i en norsk og internasjonal kontekst. Hvert foredrag vil bli etterfulgt av en visning av en film eller dokumentar om første verdenskrig.

Neste foredrag - 23. april:

Sir Hew Strachan (Professor, University of Oxford)

Det humanistiske fakultet

Den store krigen - spennende forelesningsrekke våren 2014

Vår 2014 arrangerer NTNU, Luftkrigskolen og Fritt Ord en seminarrekke for å markere hundreårsjubileet for utbruddet av første verdenskrig.

Den Store Krigen – NTNU 2014 inviterer 8 norske og internasjonale historikere til å belyse forskjellige sider ved krigen i en norsk og internasjonal kontekst. Hvert foredrag vil bli etterfulgt av en visning av en film eller dokumentar om første verdenskrig.

Neste foredrag - 23. april:

Sir Hew Strachan (Professor, University of Oxford)

Den Store Krigen – NTNU 2014

Kommende forelesninger og filmvisninger:

 • 23. april:
  [Emnet er ikke bestemt ennå]

  Sir Hew Strachan (Professor, University of Oxford)
 • 7. mai: 
  "Norge i tysk sjømilitær strategi"
  Karl Erik Haug (Associate Professor, Luftkrigskolen)
 • 15. mai:
  "Towards a Gendered History of the Great War: The Case of Austro-Hungarian Army Nurses."
  Christa Hæmmerle (Professor, University of Vienna)

Alle foredragene begynner kl. 19.00

Les fullt program for forelesningsrekken.

Den store krigen - NTNU 2014 har også egen blogg - følg med!

Tidligere foredrag:

 • 27. februar:
  "A century of remembering: Britain and the First World War"
  Dan Todman (Associate Professor, Queen Mary University of London)
 • 6. februar:
  "The impact of the First World War on sub-Saharan Africa"
  David Killingray (Professor, Goldsmith University of London)
 • 7. mars:
  "Remembering the Great War 100 years on" Jay M. Winter (Professor, Yale University)
 • 25. mars:
  "Propaganda, Humanitarianism and Total War: The Allied Blockade of Germany, 1914-1919."
  Heather Jones (Associate professor, London School of Economics)
 • 9. april: 
  "The Birth of the War Propaganda Movie: The Battle of the Somme, Great Britain 1916." Bjørn Sørenssen (Professor, Institutt for kunst- og medievitenskap NTNU)

 


Holbergforelesning med holbergprisvinner Natalie Zemon Davis

Holbergprisvinner Natalie Zemon Davis holder tirsdag 8. april forelesningen «Dealing with Strangeness: Language and Information Flow in a Colonial Slave Society» i forbindelse med Holbergprisens 10-årsjubileum.

Holbergforelesning med holbergprisvinner Natalie Zemon Davis

- Auditorium D3 (Dragvoll), 8. april kl 1415

Holbergprisvinner Natalie Zemon Davis holder tirsdag 8. april forelesningen «Dealing with Strangeness: Language and Information Flow in a Colonial Slave Society» i forbindelse med Holbergprisens 10-årsjubileum.

Natalie Zemon Davis har vært professor i historie ved blant annet Princeton University og University of Toronto. Hun mottok Holbergprisen i 2010.

Zemon Davis er en av foregangshistorikerne for en de-sentrert historieskriving. Det vil si at historikeren ikke presenterer fortiden utelukkende gjennom ståstedet til en enkeltstående del av verden eller til en mektig elite, men utvider perspektivet sosialt, kulturelt og geografisk. Hun løfter ofte frem konkrete hendelser og hverdagsmenneskers enkeltskjebner. Hun var president i American Historical Association i 1987, som den andre kvinnen som har hatt denne posisjonen.

I forelesningen kommer hun til å trekke linjer til Norges historiske erfaringer.

Sted: Auditorium D3, Dragvoll. Tid: 8. april kl 1415-16. Det vil bli anledning til å stille spørsmål etter forelesningen.

Mer informasjon om Natalie Zemon Davis finnes på http://www.holbergprisen.no/natalie-zemon-davis.html. Holbergforelesningene er en nasjonal forelesningsserie i anledning Holbergprisens 10-årsjubileum. Tidligere Holbergprisvinnere vil i 2014 holde gjesteforelesninger ved universiteter over hele landet. Forelesningene er åpne for alle interesserte. Mer informasjon finnes på http://www.holbergprisen.no.

Forelesningen vil bli streamet på http://www.holbergprisen.no.


Ambisiøst prosjekt innen antikk litteratur

NRK bok:
"Sjelden har vi sett et mer ambisiøst prosjekt: I løpet av de nærmeste tiårene skal antikkens viktigste litterære tekster oversettes til norsk".

Forlaget håper på en renessanse for antikkens litteratur, og NTNUs klassisister er med på laget.

Ambisiøst prosjekt innen antikk litteratur

NRK bok:
"Sjelden har vi sett et mer ambisiøst prosjekt: I løpet av de nærmeste tiårene skal antikkens viktigste litterære tekster oversettes til norsk".

Forlaget håper på en renessanse for antikkens litteratur, og NTNUs klassisister er med på laget.

 

 


Tidligere saker

Arkiv - eldre saker lagt ut under "Aktuelt"

Det humanistiske fakultet

Telefon:
73 59 65 95
Faks:
73 59 10 30
Epost:
postmottak@hf.ntnu.no studieveiledning@hf.ntnu.no
Åpningstider:
Mandag - fredag 08:00-15:45
Besøksadresse:
 • Bygg 2, nivå 5
 • Universitetssenteret på Dragvoll
Postadresse:
 • Det humanistiske fakultet
 • NTNU
 • 7491 TRONDHEIM

Arrangementer ved Det humanistiske fakultet

CenSES logoFME CenSES (Centre for Sustainable Energy Studies) er et virtuelt forskningssenter som legger vekt på studier og beslutningstøtte som fremmer et nytt bærekraftig energisystem.

 • høst

 • Dragvoll