Det humanistiske fakultet

Humanistiske fag viser oss kulturens mangfold og gir oss innsikt i og forståelse av språk, kunst, kultur og historie. De gir oss redskaper for å skape nytt, tenke dypere og kommunisere bedre.

Det humanistiske fakultet har ansvar for forskning og undervisning innenfor et bredt spekter av humanistiske fag: Språk og kommunikasjon, historie, kultur, religion, filosofi, litteratur og kunst.

Fakultetet tilbyr profesjonsutdanning i utøvende musikk samt studier i samarbeid med andre fakultet.

Fakultetsadministrasjonen og de fleste instituttene holder til på Universitetssenteret på Dragvoll, mens profesjonsutdanningen i utøvende musikk samt musikkteknologi holder til i Olavskvartalet i sentrum, og arkeologiutdanningen i Vitenskapsmuseet på Kalvskinnet.


HF-ledelsen blogger:

Les bloggen til dekanene våre.

""


Det humanistiske fakultet

Telefon:
73 59 65 95
Faks:
73 59 10 30
Epost:
postmottak@hf.ntnu.no studieveiledning@hf.ntnu.no
Åpningstider:
Mandag - fredag 08:00-15:45
Besøksadresse:
  • Bygg 2, nivå 5
  • Universitetssenteret på Dragvoll
Postadresse:
  • Det humanistiske fakultet
  • NTNU
  • 7491 TRONDHEIM

Arrangementer ved HF

CenSES logoFME CenSES (Centre for Sustainable Energy Studies) er et virtuelt forskningssenter som legger vekt på studier og beslutningstøtte som fremmer et nytt bærekraftig energisystem.