Det humanistiske fakultet

Humanistiske fag viser oss kulturens mangfold og gir oss innsikt i og forståelse av språk, kunst, kultur og historie. De gir oss redskaper for å skape nytt, tenke dypere og kommunisere bedre.

Det humanistiske fakultet har ansvar for forskning og undervisning innenfor et bredt spekter av humanistiske fag: Språk og kommunikasjon, historie, kultur, religion, filosofi, litteratur og kunst.

Fakultetet tilbyr profesjonsutdanning i utøvende musikk samt studier i samarbeid med andre fakultet.

Fakultetsadministrasjonen og de fleste instituttene holder til på Universitetssenteret på Dragvoll, mens profesjonsutdanningen i utøvende musikk samt musikkteknologi holder til i Olavskvartalet i sentrum, og arkeologiutdanningen i Vitenskapsmuseet på Kalvskinnet.


HF-ledelsen blogger:

Les bloggen til dekanene våre.

Bilde fra campus Dragvoll


Aktuelt

Den store krigen - spennende forelesningsrekke våren 2014 går mot slutten

Vår 2014 arrangerer NTNU, Luftkrigskolen og Fritt Ord en seminarrekke for å markere hundreårsjubileet for utbruddet av første verdenskrig.

Den Store Krigen – NTNU 2014 inviterer 8 norske og internasjonale historikere til å belyse forskjellige sider ved krigen i en norsk og internasjonal kontekst. Hvert foredrag vil bli etterfulgt av en visning av en film eller dokumentar om første verdenskrig.

Siste foredrag og film i rekken:

 • 15. mai:
  "...a nameless misery!" Austro-Hungarian Army Nurses in WWI."
  Christa Hæmmerle (Professor, University of Vienna)

 

Det humanistiske fakultet

Den store krigen - spennende forelesningsrekke våren 2014 går mot slutten

Vår 2014 arrangerer NTNU, Luftkrigskolen og Fritt Ord en seminarrekke for å markere hundreårsjubileet for utbruddet av første verdenskrig.

Den Store Krigen – NTNU 2014 inviterer 8 norske og internasjonale historikere til å belyse forskjellige sider ved krigen i en norsk og internasjonal kontekst. Hvert foredrag vil bli etterfulgt av en visning av en film eller dokumentar om første verdenskrig.

Siste foredrag og film i rekken:

 • 15. mai:
  "...a nameless misery!" Austro-Hungarian Army Nurses in WWI."
  Christa Hæmmerle (Professor, University of Vienna)

 

Den Store Krigen – NTNU 2014

Kommende forelesninger og filmvisninger:

 • 15. mai:
  "...a nameless misery!" Austro-Hungarian Army Nurses in WWI."
  Christa Hæmmerle (Professor, University of Vienna)

Alle foredragene begynner kl. 19.00

Les fullt program for forelesningsrekken.

Den store krigen - NTNU 2014 har også egen blogg - følg med!

Tidligere foredrag:

 • 27. februar:
  "A century of remembering: Britain and the First World War"
  Dan Todman (Associate Professor, Queen Mary University of London)
 • 6. februar:
  "The impact of the First World War on sub-Saharan Africa"
  David Killingray (Professor, Goldsmith University of London)
 • 7. mars:
  "Remembering the Great War 100 years on" Jay M. Winter (Professor, Yale University)
 • 25. mars:
  "Propaganda, Humanitarianism and Total War: The Allied Blockade of Germany, 1914-1919."
  Heather Jones (Associate professor, London School of Economics)
 • 9. april: 
  "The Birth of the War Propaganda Movie: The Battle of the Somme, Great Britain 1916." Bjørn Sørenssen (Professor, Institutt for kunst- og medievitenskap NTNU)
 • 23. april:
  Sir Hew Strachan (Professor, University of Oxford)
 • 7. mai: 
  "Norge i tysk sjømilitær strategi"
  Karl Erik Haug (Associate Professor, Luftkrigskolen)

 


Ambisiøst prosjekt innen antikk litteratur

NRK bok:
"Sjelden har vi sett et mer ambisiøst prosjekt: I løpet av de nærmeste tiårene skal antikkens viktigste litterære tekster oversettes til norsk".

Forlaget håper på en renessanse for antikkens litteratur, og NTNUs klassisister er med på laget.

Ambisiøst prosjekt innen antikk litteratur

NRK bok:
"Sjelden har vi sett et mer ambisiøst prosjekt: I løpet av de nærmeste tiårene skal antikkens viktigste litterære tekster oversettes til norsk".

Forlaget håper på en renessanse for antikkens litteratur, og NTNUs klassisister er med på laget.

 

 


Tidligere saker

Arkiv - eldre saker lagt ut under "Aktuelt"

Det humanistiske fakultet

Telefon:
73 59 65 95
Faks:
73 59 10 30
Epost:
postmottak@hf.ntnu.no studieveiledning@hf.ntnu.no
Åpningstider:
Mandag - fredag 08:00-15:45
Besøksadresse:
 • Bygg 2, nivå 5
 • Universitetssenteret på Dragvoll
Postadresse:
 • Det humanistiske fakultet
 • NTNU
 • 7491 TRONDHEIM

Arrangementer ved HF

CenSES logoFME CenSES (Centre for Sustainable Energy Studies) er et virtuelt forskningssenter som legger vekt på studier og beslutningstøtte som fremmer et nytt bærekraftig energisystem.

 • høst

 • Dragvoll