Institutt for sosiologi og statsvitenskap

To hender som holder en mobiltelefon som tar bilde av en mann som står foran en vegg med veggmaleri. Foto.

Institutt for sosiologi og statsvitenskap driver med forskning, undervisning og formidling innenfor sosiologi, statsvitenskap, medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi og idrettsvitenskap. Instituttet tilbyr også lektorutdanning i samfunnsfag og lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Instituttet har siden det ble etablert i 1971 utviklet seg til å bli ett av de største samfunnsvitenskapelige fagmiljøene i Norge. 

Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  Ledige stillinger 
  (+ 47) 73 59 17 04
  kontakt@iss.ntnu.no


Postadresse:
Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Dragvoll, bygg 9, nivå 5


Facebook. Logo Følg oss på Facebook