Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Institutt for sosiologi og statsvitenskap

To personer står i en gate med folk som går forbi. Foto.

Forsidebilde

Institutt for sosiologi og statsvitenskap driver med forskning, undervisning og formidling innenfor sosiologi, statsvitenskap, medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi og idrettsvitenskap. Instituttet tilbyr også lektorutdanning i samfunnsfag og lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Instituttet har siden det ble etablert i 1971 utviklet seg til å bli ett av de største samfunnsvitenskapelige fagmiljøene i Norge. 

Kontakt

Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  (+ 47) 73 59 17 04
  kontakt@iss.ntnu.no

Postadresse:

Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
Postboks 8900, Torgarden
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Dragvoll, bygg 9, nivå 5