Institutt for sosiologi og statsvitenskap driver med forskning, undervisning og formidling innenfor sosiologi, statsvitenskap, medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi og idrettsvitenskap. Instituttet tilbyr også lektorutdanning i samfunnsfag og lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Instituttet har siden det ble etablert i 1971 utviklet seg til å bli ett av de største samfunnsvitenskapelige fagmiljøene i Norge. 

Kontakt instituttet

Institutt for sosiologi og statsvitenskap på Facebook ISS på Facebook

Arrangementer