Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Institutt for sosiologi og statsvitenskap

To personer står i en gate med folk som går forbi. Foto.

Forsidebilde

Institutt for sosiologi og statsvitenskap driver med forskning, undervisning og formidling innenfor sosiologi, statsvitenskap, og idrettsvitenskap. Instituttet har også tverrfaglige masterprogram innen media, kommunikasjon og informasjonteknologi, og organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid, samt lektorutdanning innen samfunnsfag, og kroppsøving og idrettsfag. Instituttet har siden det ble etablert i 1971 utviklet seg til å bli et av de største samfunnsvitenskapelige fagmiljøene i Norge. 

Kontakt

Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  (+ 47) 73 59 17 04
  kontakt@iss.ntnu.no

Postadresse:

Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
Postboks 8900, Torgarden
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Dragvoll, bygg 9, nivå 5

Mini calevent portlet

Arrangementer