Institutt for bioingeniørfag

Fakultet for naturvitenskap

Institutt for bioingeniørfag

To studenter med mikroskop i laben. Foto

Institutt for bioingeniørfag

Institutt for bioingeniørfag utdanner topp kvalifiserte bioingeniører til medisinske laboratorier. Utdanningen kombinerer emner i medisinsk laboratorieteknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Vi legger stor vekt på teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. Bioingeniøren har ansvaret for laboratorieundersøkelser som utføres i medisinske laboratorier. Laboratorieundersøkelser er ofte helt avgjørende for å kunne stille riktig diagnose og i behandling av pasienter.

Selv om hovedaktiviteten til instituttet er utdanning, har instituttet en betydelig forskningsaktivitet. Forskningen er i hovedsak knyttet til persontilpasset diagnostikk og behandling av kreft ved forskning på regulering av bestemte cellulære prosesser, og særlig sultrespons (autofagi) hos kreftceller.

Institutt for bioingeniørfag er et av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap.

Kontakt

Kontakt

  +47 73412234

  kontakt@ibf.ntnu.no

  Erling Skjalgssons gate 1
Laboratoriesenteret, 2. et. Øst

Postadresse

Institutt for bioingeniørfag, NTNU
7491 Trondheim

Kontaktinformasjon og ledelse

  Ansatte ved Institutt for bioingeniørfag