Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Sykepleiere

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik består av ca. 120 ansatte, faglig fordelt på fire enheter; Fagenhet for sykepleie, Fagenhet for helse, teknologi og samfunn, Senter for omsorgsforskning, øst og Senter for simulering og pasientsikkerhet.

Særlige områder som prioriteres er forskning innen pasientsikkerhet, klinisk sykepleie, folkehelsevitenskap, helse- og omsorgstjenesteforskning samt utdanningskvalitet.
Wed, 12 Dec 2018 14:58:25 +0100

Kontakt

Postadresse: Institutt for helsevitenskap i Gjøvik, NTNU i Gjøvik, Postboks 191, 2802 GJØVIK


  Ledige stillinger

  Ansatte ved instituttet

  Om instituttet