Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Bilde av studenter og lektor som øver på å legge veneflon
Foto: Oda Hveem/NTNU

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik består av ca. 140 ansatte, faglig fordelt på tre enheter; Fagenhet for sykepleie, Fagenhet for helse, teknologi og samfunn og Fagenhet for paramedisin og avansert klinisk sykepleie. I tillegg har instituttet tre sentre; Senter for omsorgsforskningSenter for simulering og pasientsikkerhet og Biomedisinsk forskningslaboratorium (BMFL). 

Instituttet bidrar med forskning, utdanning og formidling til framtidsrettede helse - og omsorgstjenester av høy kvalitet som realiserer NTNUs visjon «Kunnskap for en bedre verden».
12 feb 2024

Kontakt

Kontakt

   +47 61 13 54 00 

  studier@gjovik.ntnu.no

Besøksadresse: Helvin-bygget, Teknologivegen 22, 2815 Gjøvik
Postadresse: Institutt for helsevitenskap i Gjøvik, NTNU i Gjøvik, Postboks 191, 2802 GJØVIK


  Ledige stillinger

  Ansatte ved instituttet

  Om instituttet

Forskning

Forskning

Foto: Oda Hveem/NTNU

Studier

Mini calevent portlet

Arrangement