Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Sykepleiere

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik består av ca 90 ansatte fordelt på to seksjoner; seksjon for sykepleie, seksjon for helse, teknologi og samfunn, samt Senter for omsorgsforskning, Østlandet.

Øvrige tematiske områder som prioriteres er forskning som styrker kunnskapsgrunnlaget innen pasientsikkerhet, klinisk sykepleie, gerontologi, helsefremmende lokalsamfunnsarbeid, helse- og omsorgstjenesteforskning samt utdanningskvalitet. Med mange helsefaglige utdanninger og økende forskningsaktiviteter er avdelingen inne i en spennende videreutvikling med høy oppmerksomhet på utdannings- og forskningskvalitet.

Mon, 02 Jan 2017 10:28:19 +0100

Kontakt