Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Sykepleiere

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik består av ca. 120 ansatte, faglig fordelt på fire enheter; Fagenhet for sykepleie, Fagenhet for helse, teknologi og samfunn, Senter for omsorgsforskning, øst og Senter for simulering og pasientsikkerhet.

Ved å satse på tjenesteforskning, pasientsikkerhet og helsefremming bidrar vi aktivt til innovasjon og tjenesteutvikling i helse- og omsorgstjenesten og til helsefremming i lokalsamfunn.
Thu, 26 Sep 2019 13:12:26 +0200

Kontakt

Postadresse: Institutt for helsevitenskap i Gjøvik, NTNU i Gjøvik, Postboks 191, 2802 GJØVIK


  Ledige stillinger

  Ansatte ved instituttet

  Om instituttet