Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB)

Person justerer knapper på tastaturet til en ultralydmaskin

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB) driver forskning og undervisning innen ultralyd, MR, trening, sirkulasjonssystemet, anestesi og akuttmedisin.

Instituttet er en del av Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Kontakt oss


  • Besøksadresse: Prinsesse Kristinas gt. 3, Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3.etg

Postadresse: NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Postboks 8905, 7491 Trondheim