Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB)

VScan testes. Foto: Geir Mogen/NTNU

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB) driver forskning og undervisning innen ultralyd, MR, trening, sirkulasjonssystemet, anestesi og akuttmedisin.

Instituttet er en del av Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Kontakt