NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Fakta om NTNU

Hovedsetet ligger i Trondheim, med campuser i Gjøvik og Ålesund.


Organisering, budsjett og ansatte


Studier

 • Hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge.
 • Bredt fagtilbud i naturvitenskap, humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.
 • 39 700 studenter, om lag halvparten innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag.
 • 33 500 studenter i Trondheim, 3 800 studenter i Gjøvik og 2300 studenter i Ålesund (avrundede tall)
 • 6843 ble uteksaminert med bachelor- og mastergrad i 2016.
 • 3335 innen videreutdanningskurs med studiepoeng og erfaringsbaserte masterprogram i 2016.
 • 3596 studenter kommer fra utlandet.

Forskning og næringslivssamarbeid

 • Doktorgrader: 363 doktorgrader avlagt i 2016 (33,88 % kvinner).
 • 120 store og små laboratorier.
 • Horisont 2020: Deltar i 71 prosjekter, hvorav 2 ERC-prosjekter og 13 er koordinert av NTNU.
 • Fire tematiske satsingsområder i perioden 2014–2023.
 • Universitetsbibliotek med 17 bibliotekavdelinger, 2 millioner trykte bøker, 950 000 e-bøker, 16 000 elektroniske tidsskriftabonnement, 3 000 trykte tidsskriftabonnement og 450 databaser. Hvert år er det over 3 millioner nedlastinger av fulltekstartikler.

Se også

Strategier, rapporter og planer

Fri, 21 Apr 2017 10:10:14 +0200

Presentasjoner

NTNUs historie

NTNU ble opprettet i 1996 etter en sammenslåing av flere forsknings- og undervisningsinstitusjoner i Trondheim.

» Les mer om NTNUs historie