NTNU – tall og fakta

NTNU i tall og fakta

NTNU tall og fakta bilde

Tegnet illustrasjon av folk, bøker og grafer.

 

Organisering, budsjett og ansatte

Organisering og ansatte


Organisasjonskart

Studier

Studier


44 170

studenter

3 563

internasjonale studenter

5 461

på videreutdanningskurs

 

Studenter

 • Flest førsteprioritetssøkere, 25 431, og universitetet som rekrutterer mest nasjonalt.
 • 44 170 registrerte studenter, om lag halvparten (42%) innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag.
 • 85 prosent av studentene er i Trondheim, 9 prosen er i Gjøvik og 6 prosent er i Ålesund.
 • Litt over halvparten (52%) av studentene er kvinner.
 • 8% av studentene er utenlandske, og de kommer fra 121 land.
 • 8 214 uteksaminert med bachelor- og mastergrad.

Utdanning

 • Hovedansvar for høyere teknologiutdanning i Norge med 75 prosent andel masterkandidater nasjonalt.
 • 339 studieprogram, samt etter- og videreutdanninger.
 • Bredt fagtilbud i naturvitenskap, humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.
 • Utdanner flest lærere (PPU, lektor, 1–7, 5–10, yrkesfag), og er størst innen helsefag og kunstfag i Norge.
 • Nesten halvparten av studentene er innen teknisk-naturvitenskapelige fag.

Etter- og videreutdanning og Alumni

 

Alle studietall er for 2021.

Forskning og samarbeid med næringsliv

Forskning og innovasjon


Budsjett og arealer

Budsjett og arealer


 • Budsjett: 10 milliarder kroner, hvorav 2,6 milliarder fra eksterne kilder (2021)
 • Eier og leier til sammen 734 000 m2 arealer

NTNUs historie

NTNUs historie


NTNU går så langt tilbake som til 1760 og opprettelsen av Det Kongelige norske Vitenskapers selskab.

NTNUs historie

Strategi

Presentasjoner om NTNU

Presentasjoner om NTNU


Korte presentasjoner om forskning, utdanning og organisering. Du finner også brosjyrer og presentasjoner av fakultetene på denne nettsiden.

Presentasjoner om NTNU