NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

NTNU – tall og fakta

Immatrikulering, internasjonale studenter. Foto: NTNU

NTNU har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. Foto: NTNU.

 

Organisering, budsjett og ansatte

 • 9 enheter på fakultetsnivå og 55 institutter
 • Budsjett: 9,4 milliarder kroner, hvorav 2 milliarder fra eksterne kilder (2018)
 • 7401 årsverk (2018). To av tre (4794) arbeider med undervisning, forskning og formidling (vitenskapelige stillinger), hvorav 40 prosent er kvinner og over 20 prosent er utenlandske.
 • Samarbeider tett med SINTEFNTNU Samfunnsforskning og St. Olavs hospital
 • Eier og leier til sammen 734 000 m2 arealer
 • Universitetsbibliotek med 16 bibliotekavdelinger, 2 millioner trykte bøker, 925 000 e-bøker, 275 databaser og over 3 millioner årlige nedlastinger av fulltekstartikler

Studier

 • Hovedansvar for høyere teknologiutdanning i Norge med 75 prosent andel masterkandidater nasjonalt
 • Bredt fagtilbud i naturvitenskap, humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet
 • 341 studieprogram (2018)
 • 42 031 registrerte studenter, om lag halvparten innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag (2018)
 • 35 478 av studentene er i Trondheim, 4016 er i Gjøvik og 2537 er i Ålesund (2018)
 • 3572 studenter kommer fra utlandet (2018)
 • 4175 registrerte studenter innen videreutdanningskurs med studiepoeng, erfaringsbaserte masterprogram og IT-kurs (2018)
 • 7220 uteksaminert med bachelor- og mastergrad (2018)
 • Over 38 000 alumner verden rundt

Forskning og samarbeid med næringsliv

NTNUs historie

Nobelprisen i fysiologi eller medisin 2014 ble tildelt hjerneforskerne May-Britt Moser og Edvard Moser ved NTNU og John O’Keefe ved University College London.

To studenter ved tidligere NTH – Norges Tekniske Høgskole er tildelt Nobelprisen: Ivar Giæver i fysikk 1973 og Lars Onsager i kjemi 1968.

NTNU ble opprettet i 1996 etter en sammenslåing av flere forsknings- og undervisningsinstitusjoner i Trondheim. 

Fusjon i 2016 – følg historisk tidslinje fram mot fusjonen

Mer om NTNUs historie

Tidligere rektorer ved NTNU