NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Fakta om NTNU

Hovedsetet ligger i Trondheim, med campuser i Gjøvik og Ålesund.


Organisering, budsjett og ansatte


Studier

  • Hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge.
  • Bredt fagtilbud i naturvitenskap, humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.
  • 40 181 registrerte studenter (2017), om lag halvparten innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag.
  • 34 017 av studentene er i Trondheim, 3 811 er i Gjøvik og 2353 er i Ålesund.
  • 3460 studenter kommer fra utlandet.
  • 6843 ble uteksaminert med bachelor- og mastergrad i 2016.
  • 3335 registrerte studenter innen videreutdanningskurs med studiepoeng og erfaringsbaserte masterprogram i 2016.

Forskning og næringslivssamarbeid


Se også

Strategier, rapporter og planer

Fri, 03 Nov 2017 14:06:48 +0100

Presentasjoner

NTNUs historie

NTNU ble opprettet i 1996 etter en sammenslåing av flere forsknings- og undervisningsinstitusjoner i Trondheim.

» Les mer om NTNUs historie