NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Fakta om NTNU

Immatrikulering, internasjonale studenter. Foto: NTNU

NTNU har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.


Organisering, budsjett og ansatte


Studier

 • Hovedansvar for høyere teknologiutdanning i Norge med 75 prosent andel masterkandidater nasjonalt.
 • Bredt fagtilbud i naturvitenskap, humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.
 • 40 181 registrerte studenter i 2017, om lag halvparten innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag.
 • 34 017 av studentene er i Trondheim, 3 811 er i Gjøvik og 2353 er i Ålesund.
 • 3460 studenter kommer fra utlandet.
 • 7210 uteksaminert med bachelor- og mastergrad i 2017.
 • 3687 registrerte studenter innen videreutdanningskurs med studiepoeng og erfaringsbaserte masterprogram i 2017.

Forskning og næringslivssamarbeid

 • Doktorgrader: 362 doktorgrader avlagt i 2017 (40 prosent kvinner og 43 prosent utenlandske). Andel teknologi 95 prosent (27 prosent kvinner og 60 prosent utenlandske).
 • 120 store og små laboratorier.
 • Horisont 2020: Deltar i 92 prosjekter.
 • Fire tematiske satsingsområder i perioden 2014–2023.
 • Universitetsbibliotek med 17 bibliotekavdelinger, 2 millioner trykte bøker, 925 000 e-bøker, 275 databaser og over 3 millioner årlige nedlastinger av fulltekstartikler.

Se også

Strategier, rapporter og planer

Fri, 23 Mar 2018 16:06:29 +0100

Presentasjoner

NTNUs historie

NTNU ble opprettet i 1996 etter en sammenslåing av flere forsknings- og undervisningsinstitusjoner i Trondheim.

» Les mer om NTNUs historie