NTNU – tall og fakta

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

NTNU – tall og fakta

Immatrikulering, internasjonale studenter. Foto: NTNU
Internasjonale studenter foran Hovedbygningen. Foto: NTNU

NTNU har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.

Organisering, budsjett og ansatte

Organisering, budsjett og ansatte

 • 9 enheter på fakultetsnivå og 55 institutter
 • Budsjett: 9,6 milliarder kroner, hvorav 2,7 milliarder fra eksterne kilder (2019)
 • 7600 årsverk (2019). To av tre (4978) arbeider med undervisning, forskning og formidling (vitenskapelige stillinger), hvorav over 42 prosent er kvinner og over 30 prosent er utenlandske.
 • Samarbeider tett med SINTEFNTNU Samfunnsforskning og St. Olavs hospital
 • Eier og leier til sammen 734 000 m2 arealer
 • Universitetsbibliotek med 16 bibliotekavdelinger, 2 millioner trykte bøker, 925 000 e-bøker, 275 databaser og over 3 millioner årlige nedlastinger av fulltekstartikler

Studier

Studier

 • Hovedansvar for høyere teknologiutdanning i Norge med 75 prosent andel masterkandidater nasjonalt
 • Utdanner flest lærere (PPU, lektor, 1–7, 5–10, yrkesfag), og er størst innen helsefag og kunstfag i Norge
 • Bredt fagtilbud i naturvitenskap, humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet
 • Flest førsteprioritetssøkere, 25 240 (2020), og universitetet som rekrutterer mest nasjonalt
 • 371 studieprogram (2019), samt etter- og videreutdanninger
 • 42 379 registrerte studenter, om lag halvparten innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag (2020)
 • 2019: 35 638 (84,9 prosent) av studentene er i Trondheim, 3920 (9,3 prosent) er i Gjøvik og 2413 (5,7 prosent) er i Ålesund
 • Litt over halvparten av studentene er kvinner (2019)
 • 3629 (9 prosent) av studentene er utenlandske, fra 119 land (2019)
 • Nesten halvparten av studentene er innen teknisk-naturvitenskapelige fag
 • 4624 registrerte studenter innen videreutdanningskurs med studiepoeng, erfaringsbaserte masterprogram og IT-kurs (2019)
 • 7586 uteksaminert med bachelor- og mastergrad (2019)
 • Over 38 000 alumner verden rundt

Forskning og samarbeid med næringsliv

Forskning og samarbeid med næringsliv


Strategier, rapporter og planer

NTNUs historie

NTNUs historie