NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Fakta om NTNU

Immatrikulering, internasjonale studenter. Foto: NTNU

NTNU har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.


Organisering, budsjett og ansatte


Studier

 • Hovedansvar for høyere teknologiutdanning i Norge med 75 prosent andel masterkandidater nasjonalt
 • Bredt fagtilbud i naturvitenskap, humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet
 • 341 studieprogram (2018)
 • 42 031 registrerte studenter, om lag halvparten innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag (2018)
 • 35 478 av studentene er i Trondheim, 4016 er i Gjøvik og 2537 er i Ålesund (2018)
 • 3572 studenter kommer fra utlandet (2018)
 • 4175 registrerte studenter innen videreutdanningskurs med studiepoeng, erfaringsbaserte masterprogram og IT-kurs (2018)
 • 7210 uteksaminert med bachelor- og mastergrad (2017)

Forskning og næringslivssamarbeid

 • Doktorgrader: 362 doktorgrader avlagt i 2017 (40 prosent kvinner og 43 prosent utenlandske) (2018)
  Andel teknologi 55 prosent (hvorav 27 prosent kvinner og 60 prosent utenlandske) (2018)
 • 120 store og små laboratorier
 • Horisont 2020: Deltar i 92 prosjekter (2018)
 • Fire tematiske satsingsområder i perioden 2014–2023
 • Universitetsbibliotek med 17 bibliotekavdelinger, 2 millioner trykte bøker, 925 000 e-bøker, 275 databaser og over 3 millioner årlige nedlastinger av fulltekstartikler

Se også

Strategier, rapporter og planer

Mon, 26 Nov 2018 12:38:26 +0100

Presentasjoner

NTNUs historie

NTNU ble opprettet i 1996 etter en sammenslåing av flere forsknings- og undervisningsinstitusjoner i Trondheim.

» Les mer om NTNUs historie