NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Fakta om NTNU

Hovedsetet ligger i Trondheim, med campuser i Gjøvik og Ålesund.


Organisering, budsjett og ansatte


Studier

  • Hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge.
  • Bredt fagtilbud i naturvitenskap, humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.
  • 39 700 studenter, om lag halvparten innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag.
  • 33 500 studenter i Trondheim, 3 800 studenter i Gjøvik og 2300 studenter i Ålesund (avrundede tall)
  • 6843 ble uteksaminert med bachelor- og mastergrad i 2016.
  • 7014 innen videreutdanningskurs med studiepoeng og erfaringsbaserte masterprogram i 2016.
  • 3596 studenter kommer fra utlandet.

Forskning og næringslivssamarbeid


Se også

Strategier, rapporter og planer

Wed, 28 Jun 2017 14:29:59 +0200

Presentasjoner

NTNUs historie

NTNU ble opprettet i 1996 etter en sammenslåing av flere forsknings- og undervisningsinstitusjoner i Trondheim.

» Les mer om NTNUs historie