Det humanistiske fakultet

Institutt for språk og litteratur

ISL-student på biblioteket

Institutt for språk og litteratur tilbyr studier i nordisk, fremmedspråk, litteraturvitenskap, språklig kommunikasjon, kulturforståelse, tegnspråk og tolking og lektorutdanning i språk i tillegg til flere etter- og videreutdanningskurs tilrettelagt for deg som er yrkesaktiv. Våre ansatte driver forskning og formidling i språk, litteratur, kommunikasjon, samfunn og kultur.

Instituttet tilbyr også norskkurs for utenlandske studenter og ansatte.

Kontakt

  • Telefon: (+47) 73 59 64 25
  • Postadresse: NTNU, Institutt for språk og litteratur, N-7491 Trondheim
  • Om instituttet 

Senter for faglig kommunikasjon (SEKOM)

Følg oss på sosiale medier