Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Øya Helsehus

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling i samfunnsmedisin, sykepleievitenskap, primærhelsetjeneste og folkehelse. 

Instituttet har ansvaret for Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Forskning

folkemasse

Forskning ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Studier

sykepleierstudenter øver på blodtrykksmåling

Studier ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Kommende arrangement og disputaser