Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Øya Helsehus

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling i samfunnsmedisin, sykepleievitenskap, primærhelsetjeneste og folkehelse. 

Instituttet har ansvaret for Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).