Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Forside-bilde med videolenke

  • Bilde av Øya Helsehus

    Dette er Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie Se film

Forsidetekst ISM-nettside

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie jobber for bedre folkehelse. Vi er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling innenfor sykepleie, samfunns- og allmennmedisin- og folkehelseområdet nasjonalt og globalt. 

Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) og K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi er en del av instituttet. 


Kontakt oss

Kontakt oss

  ism-post@mh.ntnu.no

  Kontakt en studieveileder

  Ledelse

 Alle ansatte

Om instituttet


Tilholdssted: Øya Helsehus og "Samfunnsmedisinbygget". Gateadressene er Mauritz Hanssens gate 2 og Håkon Jarls gate 11 i Trondheim.

Postadresse: NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Postboks 8905, 7491 Trondheim 

Arrangement-boks

Arrangementer og disputaser

Oversiktsbilde fra en disputas

Mini calevent portlet