Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Forside-bilde med videolenke

  • Bilde av Øya Helsehus

    Dette er Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie Se film

Forsidetekst ISM-nettside

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie jobber for bedre folkehelse. Vi er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling innen sykepleie, samfunns- og allmennmedisin- og folkehelseområdet nasjonalt og globalt. Instituttet er en del av Fakultet for medisin og helsevitenskap

Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) og HUNT-senter for molekylær og klinisk epidemiologi er en del av instituttet. 
 


Kontakt oss

Kontakt oss

  ism-post@mh.ntnu.no

  Kontakt en studieveileder

  Ledelse

 Alle ansatte

Om instituttet


Finn oss her:  
Øya Helsehus, Mauritz Hanssens gate 2
Samfunnsmedisinbygget, Håkon Jarls gt.11

Postadresse: 
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Postboks 8905, 7491 Trondheim 

Arrangement-boks

Arrangementer og disputaser

Oversiktsbilde fra en disputas

Mini calevent portlet