Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Øya Helsehus

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie jobber for bedre folkehelse. Vi er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling innenfor sykepleie, samfunns- og allmennmedisin- og folkehelseområdet nasjonalt og globalt. 

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi er en del av instituttet. 

Kontakt oss

Postadresse: NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Postboks 8905, 7491 Trondheim

Fax: +47 73 59 75 77