Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Øya Helsehus

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie jobber for bedre folkehelse. Vi er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling innenfor sykepleie, samfunns- og allmennmedisin- og folkehelseområdet nasjonalt og globalt. 

Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) og K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi er en del av instituttet. 

Kontakt oss

Kontakt oss

  ism-post@mh.ntnu.no

  Kontakt en studieveileder

  Ledelse

 Alle ansatte

Om instituttet


Besøksadresse: Øya Helsehus og "Samfunnsmedisinbygget". Gateadressene er Mauritz Hanssens gate 2 og Håkon Jarls gate 11 i Trondheim. 

Postadresse: NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Postboks 8905, 7491 Trondheim 

Arrangement-boks

Arrangementer og disputaser

Mini calevent portlet