Institutt for kunst- og medievitskap

Det humanistiske fakultetet

Institutt for kunst- og medievitskap

Institutt for kunst- og medievitenskap

 • Kinosal. Foto

  Institutt for kunst- og medievitskap (IKM) er eit av sju institutt under Det humanistiske fakultetet (HF). 

  Instituttet forskar og underviser innan kunst, kultur og mediefeltet, med vekt på drama og teater, film, biletkunst og visuelle medium. I dag består instituttet av både praktisk-estetiske og klassisk akademiske kunnskapskulturar. Vi tilbyr studium i film- og videoproduksjon, filmvitskap, medievitskap, drama og teater, og kunsthistorie.

 • Arrangement ved instituttet. Foto

  Institutt for kunst- og medievitskap (IKM) er eit av sju institutt under Det humanistiske fakultetet (HF). 

  Instituttet forskar og underviser innan kunst, kultur og mediefeltet, med vekt på drama og teater, film, biletkunst og visuelle medium. I dag består instituttet av både praktisk-estetiske og klassisk akademiske kunnskapskulturar. Vi tilbyr studium i film- og videoproduksjon, filmvitskap, medievitskap, drama og teater, og kunsthistorie.

 • Studentar fra film- og videoproduksjonsstudium. Foto

  Institutt for kunst- og medievitskap (IKM) er eit av sju institutt under Det humanistiske fakultetet (HF). 

  Instituttet forskar og underviser innan kunst, kultur og mediefeltet, med vekt på drama og teater, film, biletkunst og visuelle medium. I dag består instituttet av både praktisk-estetiske og klassisk akademiske kunnskapskulturar. Vi tilbyr studium i film- og videoproduksjon, filmvitskap, medievitskap, drama og teater, og kunsthistorie.

Instituttleiar

Instituttleiar

Førsteamanuensis Tore Kirkholt


Kontaktinformasjon

  Tilsette

 Om instituttet

 +47 73591820

 kontakt@ikm.ntnu.no

 Student? Kontakt oss på IKM Hjelp

Institutt for kunst- og medievitenskap på sosiale medier

Nyheter fra IKM

Nyheiter frå IKM