Studiets oppbygning

Europastudier - bachelorstudium

Studiets oppbygning

Bachelorstudiet i europastudier er et treårig studium som består av 180 studiepoeng (sp).

Bachelorprogrammet i europastudier har fem studieretninger: engelsk, fransk, tysk, spansk og statsvitenskap.

 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

informasjonens gyldighet BEUROP studiets oppbygning

Få oversikt over oppbygning for din studieretning

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2023/2024. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Endringer for Europastudier med engelsk. Fra høsten 2024 erstattes ENG2455 med et valgfritt ENG2000-emne. 

Studiets oppbygning BEUROP - alle studieretninger

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
EUR1001 Innføring i Den europeiske union 7,5
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk 15
Flere valg Enten: EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag Eller: EXPH0200 Examen philosophicum for samfunnsvitenskap 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
EUR2915 Den europeiske integrasjonens historie 7,5
Flere valg POL1001 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon 15
Områdeemne HFO1003 Mangfold og integrering: Transkulturelle dynamikker eller HFO1004 Menneskets tidsalder?* 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
EUR2101 Norge i Europa 7,5
EUR2102 Europeiske identiteter 7,5
SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
Flere valg Utenlandsopphold** 30

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
EUR2201 Europeisk integrasjonsteori 7,5
Flere valg Valgfrie emner fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, velges i samråd med instituttet 22,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
POL2000 Modeller og teorier i statsvitenskap*** 7,5
Flere valg Valgfrie emner fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, velges i samråd med instituttet 7,5
EUR2900 Bacheloroppgave i europastudier 15

 

*Områdeemnet kan eventuelt legges i 5. eller 6. semester. Studentene kan også velge høstemnet HFO1001 Digitale endringer

**Studentene anbefales å reise på utenlandsopphold. Studentene som ikke reiser ut, velger emner fra tilbudet av åpne emner fra porteføljen til Det humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) tilsvarende 30 studiepoeng.

***Merk at POL2000 har forkunnskapskrav som må være innfridd.

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
EUR1001 Innføring i Den europeiske union 7,5
ENG1201 Språkferdighet og grammatikk 7,5
ENG1004 Samfunn, kultur og språk 7,5
Flere valg Enten: EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag Eller: EXPH0200 Examen philosophicum for samfunnsvitenskap 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
EUR2915 Den europeiske integrasjonens historie 7,5
Flere valg ENG1303 Litteratur: Prosa eller ENG1001 Varianter av engelsk 7,5
ENG1101 Engelsk språkvitenskap 7,5
ENG1404 Historie og nasjon 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
EUR2101 Norge i Europa 7,5
EUR2102 Europeiske identiteter 7,5
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk* 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
Flere valg Utenlandsopphold (med 7,5 sp områdeemne)** 30
 

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
EUR2201 Europeisk integrasjonsteori 7,5
Flere valg**** Valgfritt ENG2000 emne 7,5
Flere valg Valgfritt ENG2000 emne*** 7,5
ENG1302 Litteratur: Drama og lyrikk 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
Flere valg POL1001 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon* 15
EUR2900 Bacheloroppgave i europastudier 15

 

*Studentene kan velge å erstatte et av emnene POL1000, POL1001 eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon med SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.

**Studentene anbefales å reise på utenlandsopphold. Studentene som ikke reiser ut, velger emner fra tilbudet av åpne emner fra porteføljen til Det humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) på til sammen 22,5 studiepoeng. De resterende 7,5 studiepoeng tas som områdeemne. Følgende områdeemner er aktuelle for studentene: HFO1001 Digitale endringer (høst), HFO1003 Mangfold og integrering: Transkulturelle dynakikker (vår) eller HFO1004 Menneskets tidsalder? (høst/vår)

*** Studentene velger et engelskemne på 2000-nivå. Institutt for lærerutdanning anbefaler å velge et 2000-emne i litteratur for å øke relevansen for lærerutdanning.

**** Fra høsten 2024 erstattes ENG2455 med et valgfritt ENG2000-emne. 

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
EUR1001 Innføring i Den europeiske union 7,5
FRA1110 Innføring i fransk litteratur og språk 7,5
FRA1210 Grammatikk og fonologi 1 7,5
FRA1010 Språkferdighet, tekst og metode 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
EUR2915 Den europeiske integrasjonens historie 7,5
FRA1130 Litteratur, tekst og metode 7,5
FRA1220 Grammatikk og fonologi 2 7,5
FRA1401 Frankrike etter 1945 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
EUR2101 Norge i Europa 7,5
EUR2102 Europeiske identiteter 7,5
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk* 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
Utenlandsopphold Utenlandsopphold (med 7,5 sp områdeemne)** 30

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
EUR2201 Europeisk integrasjonsteori 7,5
FRA2410 Fransk historie for samtiden 7,5
Flere valg FRA2203 Fordypning i fransk litteratur eller FRA2301 Fransk språkvitenskap eller FRA2305 Resymé og oversettelse 7,5
Flere valg Enten: EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag Eller: EXPH0200 Examen philosophicum for samfunnsvitenskap 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
Flere valg POL1001 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon* 15
EUR2900 Bacheloroppgave i europastudier 15

*Studentene kan velge å erstatte et av emnene POL1000, POL1001 eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon med SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.

**Studentene anbefales å reise på utenlandsopphold. Studentene som ikke reiser ut, velger emner fra tilbudet av åpne emner fra porteføljen til Det humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) på til sammen 22,5 studiepoeng. De resterende 7,5 studiepoeng tas som områdeemne. Følgende områdeemner er aktuelle for studentene: HFO1001 Digitale endringer (høst), HFO1003 Mangfold og integrering: Transkulturelle dynakikker (vår) eller HFO1004 Menneskets tidsalder? (høst/vår)

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
EUR1001 Innføring i Den europeiske union 7,5
SPA1100 Spansk språk 1 7,5
SPA1201 Spansk språkferdighet 1 7,5
Flere valg Enten: EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag Eller: EXPH0200 Examen philosophicum for samfunnsvitenskap 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
EUR2915 Den europeiske integrasjonens historie 7,5
SPA1104 Spansk språk 2 7,5
SPA1202 Spansk språk og litteratur 7,5
SPA1402 Spansk kultur og historie 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
EUR2101 Norge i Europa 7,5
EUR2102 Europeiske identiteter 7,5
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk* 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
Utenlandsopphold Utenlandsopphold (med 7,5 sp områdeemne)** 30

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
EUR2201 Europeisk integrasjonsteori 7,5
SPA2503 Fordypningsemne i spansk språkvitenskap 7,5
SPA2501 Spanskspråklig kultur, historie og samfunn i det 20. og 21. århundret 7,5
SPA1401 Latinamerikansk kultur og historie 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
Flere valg POL1001 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon* 15
EUR2900 Bacheloroppgave i europastudier 15

*Studentene kan velge å erstatte et av emnene POL1000, POL1001 eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon med SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.

**Studentene anbefales å reise på utenlandsopphold. Studentene som ikke reiser ut, velger emner fra tilbudet av åpne emner fra porteføljen til Det humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) på til sammen 22,5 studiepoeng. De resterende 7,5 studiepoeng tas som områdeemne. Følgende områdeemner er aktuelle for studentene: HFO1001 Digitale endringer (høst), HFO1003 Mangfold og integrering: Transkulturelle dynakikker (vår) eller HFO1004 Menneskets tidsalder? (høst/vår)

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
EUR1001 Innføring i Den europeiske union 7,5
TYSK1101 Tysk grammatikk 1 7,5
TYSK1401 Tysk litteratur og kultur 1 7,5
Flere valg Enten: EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag Eller: EXPH0200 Examen philosophicum for samfunnsvitenskap 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
EUR2915 Den europeiske integrasjonens historie 7,5
TYSK1305 Språkferdighet 2 7,5
TYSK1402 Tysk litteratur og kultur 2 15

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
EUR2101 Norge i Europa 7,5
EUR2102 Europeiske identiteter 7,5
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk* 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
Utenlandsopphold Utenlandsopphold (med 7,5 sp områdeemne)** 30
 


3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
EUR2201 Europeisk integrasjonsteori 7,5
TYSK2401 Tyskland og Europa 7,5
TYSK2301 Språkferdighet 3 7,5
TYSK2403 Tysk litteratur og kultur 3 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
Flere valg POL1001 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon* 15
EUR2900 Bacheloroppgave i europastudier 15

*Studentene kan velge å erstatte et av emnene POL1000, POL1001 eller POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon med SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.

**Studentene anbefales å reise på utenlandsopphold. Studentene som ikke reiser ut, velger emner fra tilbudet av åpne emner fra porteføljen til Det humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) på til sammen 22,5 studiepoeng. De resterende 7,5 studiepoeng tas som områdeemne. Følgende områdeemner er aktuelle for studentene: HFO1001 Digitale endringer (høst), HFO1003 Mangfold og integrering: Transkulturelle dynakikker (vår) eller HFO1004 Menneskets tidsalder? (høst/vår)

Liste over anbefalte valgfrie emner

Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

I bachelorprogrammet i europastudier er hele fjerde semester satt av til et utvekslingsopphold. Et semester ved et universitet i utlandet er av stor verdi for deg som studerer europastudier. Som utvekslingsstudent er læringskurven bratt. Du vil både måtte forholde deg til et nytt universitet og studere på et annet språk. Dette gir deg nye perspektiver, og du vil bli mer selvstendig som person. Disse erfaringene gjør også at du stiller sterkere i framtidige ansettelsesprosesser, da mange arbeidsgivere verdsetter at søkere har internasjonal erfaring.

Du står ganske fritt til å velge emner som passer dine ønsker og som faglig kan passes inn i enn bachelorgrad i europastudier. Eksempler kan være emner fra europastudier, historie, jus, statsvitenskap, språk, litteratur, internasjonale relasjoner [IR]. Krav som må oppfylles er at emnene er på bachelornivå og ikke overlapper med andre emner som inngår i graden din.

Behøver du veiledning?

Du bør starte planleggingen av utvekslingssemesteret i god tid. Du søker om utveksling i høstsemesteret før du planlegger å reise ut: følg med på frister her.  Benytt deg gjerne av veiledningstilbudet ved instituttet for råd om hvilket universitet du bør velge og hvilke emner du kan ta.

Her er noen spørsmål det kan være nyttig å tenke over når du planlegger hvor du skal dra:
•    Hvilket land ønsker du å reise til?
•    Hvilket språk vil du at undervisningen skal foregå på?
•    Innenfor hvilket fagområde ønsker du å ta emner?
Her kan du lese mer om søknadsprosessen.

Hvor kan du dra på utveksling?

NTNU har utvekslingsavtaler med en rekke universiteter i Europa og mange av dem passer særlig godt for europastudier. Nedenfor finner du en liste over universiteter som er særlig aktuelle for europastudier med oversikt over hvilke fagområder de tilbyr og på hvilke(t) språk undervisningen foregår. Selv om instituttet gjerne anbefaler studiesteder, står du helt fritt til å finne et utenlandsk studiested som passer deg bedre. Se i listen over studiesteder i utlandet NTNU har samarbeidsavtaler med.

Tyskland

•    Albert-Ludwigs Universität Freiburg (statsvitenskap, tysk; tyskspråklig)
•    University of Bremen (europastudier, statsvitenskap; hovedsakelig tyskspråklig, noe engelsk)

Nederland

•    Universiteit Maastricht, Nederland (europastudier; engelskspråklig)

Frankrike

•    Université de Strasbourg (statsvitenskap, historie, fransk; franskspråklig, noe engelsk)
•    Sciences Po Lyon (historie, statsvitenskap; franskspråklig)
•    Université de Nantes (europastudier, jus, statsvitenskap, historie; hovedsakelig franskspråklig, noe engelsk)
•    Sciences Po Toulouse (europastudier, jus, statsvitenskap, historie; franskspråklig)
•    Sciences Po Lille (europastudier, jus, statsvitenskap, historie, fransk; hovedsakelig franskspråklig, noe på engelsk)

Spania

•    Universidad de Granada (historie, statsvitenskap, fremmedspråk; spanskspråklig)
•    Universidad de Santiago de Compostela (spansk, statsvitenskap; spanskspråklig)
•    Universidad de Salamanca (statsvitenskap; spanskspråklig)

Storbritannia og Irland

Begrenset antall plasser uten skolepenger:
•    School of Oriental and African Studies (statsvitenskap, historie, engelsk; 20 % reduksjon av skolepenger om ikke fri plass)
•    Cardiff University (statsvitenskap)
•    University of East Anglia (statsvitenskap, økonomi)
•    University of Highlands and Islands (historie, engelsk)

Skandinavia

•    Københavns Universitet (historie, statsvitenskap, fremmedspråk)
•    Aarhus (historie, statsvitenskap, fremmedspråk)
•    Göteborgs Universitet (europastudier)
•    Linköping (europastudier)

Informasjon om utenlandsstudier

Lover og regler om utdanning ved NTNU.