course-details-portlet

POL2000 - Modeller og teorier i statsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

I dette emnet framstilles en del sentrale modeller og teorier i statsvitenskapen mer fullstendig enn det som er mulig ved POL1000-nivået. Det blir lagt vekt på å presentere teorier og modeller fra forskjellige områder i faget.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- ha kunnskap om sentrale teorier, modeller og ulike forskningsdesign som benyttes innenfor studiet av statsvitenskap.
Ferdighetsmål - studenten skal kunne:
- se sammenhenger mellom valg av modeller, teorier og forskningsdesign i statsvitenskap.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/gruppearbeid tilsvarende 4 timer per uke i første halvdel av semesteret. Emnet undervises på engelsk ved behov.

Mer om vurdering

Vurderingsform: 2 dagers hjemmeeksamen i uke 8.

Forkunnskapskrav

SOS1002 eller tilsvarende og ett av emnene POL1000, POL1001 og POL1002 eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPOL200 7.5 01.09.2011
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsfag
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 02.11.2020

Innlevering 03.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 22.02.2021

Innlevering 23.02.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU