course-details-portlet

POL2000 - Metode og metodologi i statsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende metoder i samfunnsvitenskap fra et vitenskapsfilosofiperspektiv. Det legges mer vekt på forståelse enn på praktisk bruk av slike metoder. Studentene lærer hvordan samfunnsvitenskapelige metoder ofte er importert fra naturvitenskap, men raffineres over tid, for bruk på samfunnsvitenskapelige fenomener.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • forstå begrensningene til samfunnsvitenskapelige tilnærminger; og
  • ha kunnskap om sentrale metoder og metodologier som benyttes innenfor studiet av statsvitenskap

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:

  • velge en passende metode og metodologi når man undersøker et bestemt spørsmål i statsvitenskap

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/gruppearbeid tilsvarende 4 timer per uke i første halvdel av semesteret. Emnet kan komme til å bli undervist på engelsk.

Mer om vurdering

Vurderingsform: 3 timers skriftlig eksamen i uke 8.

Forkunnskapskrav

SOS1002 eller tilsvarende og ett av emnene POL1000, POL1001 og POL1002 eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPOL200 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsfag
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU