course-details-portlet

FRA1130 - Litteratur, tekst og metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Emnet skal gi et innblikk i metoder for kritisk analyse av franskspråklige litterære tekster. Emnet har en praktisk tilnærming med fokus på begreper og teknikker for litterær tekstanalyse. Studenten vil lære å skrive korte akademiske tekster på fransk.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått dette emnet:
- kan forstå korte franske tekster fra ulike litterære sjangre.
- har innsikt i begreper som brukes i kritisk analyse og kan anvende dem i sine kommentarer og tolkninger.
- har innsikt i sjangerproblematikk
- kan skrive korte akademiske tekster på fransk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid med diskusjon. Praktiske oppgaver. All undervisning foregår på fransk.
Det kreves 80% obligatorisk oppmøte i undervisning (forelesninger og gruppearbeid.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% oppmøte på undervisning
  • 2 korte skriftlige arbeider på fransk

Mer om vurdering

Emnet har hjemmeeksamen som besvares i løpet av 7 dager. Besvarelsen skal være på 1000-1500 ord og skrives på fransk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA1103 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fransk litteratur
  • Fransk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 24.11.2020

Innlevering 01.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU