course-details-portlet

FRA1130 - Franskspråklig litteratur og litterær analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Emnet skal gi et innblikk i metoder for kritisk analyse av franskspråklige litterære tekster. Emnet har en praktisk tilnærming med fokus på begreper og teknikker for litterær tekstanalyse. Studenten vil lære å skrive korte akademiske tekster på fransk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet:

- har innsikt i begreper som brukes i kritisk analyse

- har innsikt i sjangerproblematikk

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet:

- kan lese og forstå korte franske tekster fra ulike litterære sjangre

- kan anvende analytiske begreper og metoder i kommentarer og tolkninger av litterære tekster

- kan skrive korte akademiske tekster på fransk

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått dette emnet:

- besitter grunnleggende analytiske ferdigheter

- har grunnleggende kompetanse i oppbygging og strukturering av tekst

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid med diskusjon. Praktiske oppgaver. All undervisning foregår på fransk.

Obligatorisk aktivitet:

80% obligatorisk oppmøte i undervisning (forelesninger og gruppearbeid)

2 korte skriftlige arbeider på fransk

For lektorstudentene skal minst én av de obligatoriske innleveringene ha et mer didaktisk fokus.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% oppmøte på undervisning
  • 2 korte skriftlige arbeider på fransk

Mer om vurdering

Emnet har hjemmeeksamen som besvares i løpet av 7 dager. Besvarelsen skal være på 1000-1500 ord og skrives på fransk.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA1103 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fransk litteratur
  • Fransk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
10.10.2023

Innlevering
17.10.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU