course-details-portlet

FRA1401 - Frankrike etter 1945

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i nyere fransk historie og samfunnsliv etter 1945. Gjennom en historisk tilnærming vil studentene få tematisk innsikt i aktuelle spørsmål i Frankrike fra etterkrigstiden til i dag. De utvalgte emnene er relevante for den dagsaktuelle sitasjonen i Frankrike med henblikk på politikk og samfunnsforhold.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidater som har bestått dette emnet:

 • har kunnskap om de viktigste begivenhetene og personene i Frankrike i etterkrigstiden
 • har kunnskap om noen sentrale tema innenfor fransk politikk og samfunn fra 1945 og fram til i dag
 • har forståelsen for hvordan ulike perspektiv preger framstillingene av fransk etterkrigstids historie og samfunn

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet

 • kan redegjøre for sentrale trekk og sammenhenger i fransk etterkrigshistorie
 • kan analysere dagens samfunnsforhold i et historisk perspektiv og trekke egne slutninger
 • kan demonstrere kunnskap og evne til faglig diskusjon i mindre skriftlige arbeid og muntlige presentasjoner på et klart og korrekt fransk språk

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått dette emnet:

 • kan uttrykke seg både skriftlig og muntlig på fransk om aktuelle samfunnsspørsmål
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver selvstendig og i grupper
 • kan presentere og diskutere problemstillinger, synspunkter og løsninger, både skriftlig og muntlig
 • kan formidle faglig innsikt gjennom ulike uttrykksformer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid med diskusjon.

Undervisningen foregår på fransk. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • 1 muntlig presentasjon (10 minutter)
 • 1 skriftlig arbeid (1500 ord)

Mer om vurdering

Eksamen skal i sin helhet besvares på fransk. Informasjon om hvilke ordbøker som er tillatt brukt under eksamen er tilgjengelig på eksamensoppgaven.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFFRA104 7.5
HFFRA102 7.5
FRAC1102 7.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fransk
 • Fransk kulturkunnskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F 13.10.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F 29.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 17
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU