course-details-portlet

POL1002 - Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

I emnet vil det fokuseres på institusjoner og innhold i offentlig politikk. Sentrale problemstillinger er knyttet til forholdet mellom statsmaktene, forvaltningens virkemåte, forholdet mellom stat og kommuner, velferdsstatens utvikling og aktuelle problemstillinger innenfor politisk økonomi, herunder i tilknytning til norsk økonomisk politikk.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal ha kunnskap om:

 • det norske politiske styringssystemets virkemåte og sentrale begreper og teorier innenfor fagområdet
 • ha kunnskap om statsmaktene, forholdet mellom stat og kommuner, forvaltningens virkemåte og velferdsstatens utvikling
 • sentrale problemstillinger knyttet til studiet av offentlig politikk og aktuelle problemstillinger innen politisk økonomi.

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:

 • plassere statsvitenskapelige arbeider innenfor en faghistorisk og teoretisk ramme
 • gjøre rede for det norske politiske styringssystemet og sentrale saksfelter innenfor offentlig politikk
 • anvende kjernebegreper og grunnmodeller i offentlig politikk og politisk økonomi i egne analyser og vurdere hvilke tilnærmingsmåter som er best egnet til en gitt problemstilling
 • vise selvstendighet i utarbeidelse av en semesteroppgave som oppfyller grunnlegende krav til vitenskapelig skriving

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 4 timer pr. uke i hele semesteret, gruppeundervisning 2 timer pr. uke, og veiledning av semesteroppgaven. I emnet skal det leveres en semesteroppgave. Semesteroppgaven kan utføres som gruppearbeid av inntil 3 studenter. Det vil bli presentert en liste over temaer for semesteroppgaven. Lengde på semesteroppgaven: 4000 ord (10 sider tekst).

Obligatoriske aktiviteter

 • Semesteroppgave

Mer om vurdering

Vurderingsform: 5 timers skriftlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPOL106 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsfag
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 23.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 8
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU