Europastudier

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Europastudier

Dra på utvekslingssemester!

I bachelorprogrammet i europastudier er hele fjerde semester satt av til et utvekslingsopphold. Et semester ved et universitet i utlandet er av stor verdi for deg som studerer europastudier. Som utvekslingsstudent er læringskurven bratt. Du vil både måtte forholde deg til et nytt universitet og studere på et annet språk. Dette gir deg nye perspektiver, og du vil bli mer selvstendig som person. Disse erfaringene gjør også at du stiller sterkere i framtidige ansettelsesprosesser, da mange arbeidsgivere verdsetter at søkere har internasjonal erfaring.

Du står ganske fritt til å velge emner som passer dine ønsker og som faglig kan passes inn i enn bachelorgrad i europastudier. Eksempler kan være emner fra europastudier, historie, jus, statsvitenskap, språk, litteratur, internasjonale relasjoner [IR]. Krav som må oppfylles er at emnene er på bachelornivå og ikke overlapper med andre emner som inngår i graden din.

Behøver du veiledning?

Du bør starte planleggingen av utvekslingssemesteret i god tid. Du søker om utveksling i høstsemesteret før du planlegger å reise ut: følg med på frister her.  Benytt deg gjerne av veiledningstilbudet ved instituttet for råd om hvilket universitet du bør velge og hvilke emner du kan ta.

Her er noen spørsmål det kan være nyttig å tenke over når du planlegger hvor du skal dra:
•    Hvilket land ønsker du å reise til?
•    Hvilket språk vil du at undervisningen skal foregå på?
•    Innenfor hvilket fagområde ønsker du å ta emner?
Her kan du lese mer om søknadsprosessen.

Hvor kan du dra på utveksling?

NTNU har utvekslingsavtaler med en rekke universiteter i Europa og mange av dem passer særlig godt for europastudier. Nedenfor finner du en liste over universiteter som er særlig aktuelle for europastudier med oversikt over hvilke fagområder de tilbyr og på hvilke(t) språk undervisningen foregår. Selv om instituttet gjerne anbefaler studiesteder, står du helt fritt til å finne et utenlandsk studiested som passer deg bedre. Se i listen over studiesteder i utlandet NTNU har samarbeidsavtaler med.

Tyskland

•    Albert-Ludwigs Universität Freiburg (statsvitenskap, tysk; tyskspråklig)
•    University of Bremen (europastudier, statsvitenskap; hovedsakelig tyskspråklig, noe engelsk)

Nederland

•    Universiteit Maastricht, Nederland (europastudier; engelskspråklig)

Frankrike

•    Université de Strasbourg (statsvitenskap, historie, fransk; franskspråklig, noe engelsk)
•    Sciences Po Lyon (historie, statsvitenskap; franskspråklig)
•    Université de Nantes (europastudier, jus, statsvitenskap, historie; hovedsakelig franskspråklig, noe engelsk)
•    Sciences Po Toulouse (europastudier, jus, statsvitenskap, historie; franskspråklig)
•    Sciences Po Lille (europastudier, jus, statsvitenskap, historie, fransk; hovedsakelig franskspråklig, noe på engelsk)

Spania

•    Universidad de Granada (historie, statsvitenskap, fremmedspråk; spanskspråklig)
•    Universidad de Santiago de Compostela (spansk, statsvitenskap; spanskspråklig)
•    Universidad de Salamanca (statsvitenskap; spanskspråklig)

Storbritannia og Irland

Begrenset antall plasser uten skolepenger:
•    School of Oriental and African Studies (statsvitenskap, historie, engelsk; 20 % reduksjon av skolepenger om ikke fri plass)
•    Cardiff University (statsvitenskap)
https://www.cardiff.ac.uk/study/undergraduate/courses/browse-by-subject
•    University of East Anglia (statsvitenskap, økonomi)
•    University of Highlands and Islands (historie, engelsk)

Skandinavia

•    Københavns Universitet (historie, statsvitenskap, fremmedspråk)
•    Aarhus (historie, statsvitenskap, fremmedspråk)
•    Göteborgs Universitet (europastudier)
•    Linköping (europastudier)


KRYSSPUBLISERT – Fellestekst om utenlandsopphold under studieprogram

Hvorfor studere i utlandet?

Ønsker du å ta en utdanning i Norge – og drømmer du om å studere i utlandet? Visste du at det er mulig å få til begge deler?

Som student på NTNU har du gode muligheter til å ta et studieopphold utenlands, noe som har mange fordeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemestret året før du ønsker å reise.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på ditt studieprogram kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på temasiden om utenlandsstudier på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


Klar til å søke utvekslingsopphold?

 

Praktisk informasjon om utveksling


KRYSSPUBLISERT – Utveksling facebook