course-details-portlet

POL1001 - Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i politisk atferd og politisk teori. Innen teori tar emnet for seg politiske filosofer fra Platon til Habermas ved å se på deres tanker om politikk, moral, rettigheter og plikter, samt betydningen av religion. I politisk atferd gis en innføring i de klassiske modellene i valgatferd, den teoretiske videreutviklingen av dem og aktuelle empiriske studier av politisk deltakelse, valgatferd og opinionsdanning. Studiene omfatter Norge og andre demokratier.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

 • ha oversikt over vestlig politisk tenkning
 • ha kunnskap om sentrale begreper innen politisk teori, både fra klassisk så vel som nyere tenkning
 • ha kunnskap om nøkkelbegrepene og de mest sentrale modellene i studiet av politisk atferd
 • ha grunnleggende forståelse av norsk velgerpolitikk

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:

 • plassere statsvitenskapelige arbeider innenfor en faghistorisk og en perspektiv-kontekst
 • gjøre rede for sentrale teoretiske bidrag innenfor politisk tenkning, både skriftlig og muntlig og være i stand til å anvende de i lys av samtidige forhold
 • anvende kjernebegreper og grunnmodeller innenfor politisk atferd i egne analyser og vurdere kritisk hvilken tilnærmingsmåte som er best egnet til sin problemstilling
 • utvise selvstendighet i utarbeidelsen av en semesteroppgave som oppfyller kriteriene til vitenskapelig skriving.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 4 timer pr. uke i hele semesteret, gruppeundervisning 2 timer pr. uke, og veiledning av semesteroppgavene. I emnet skal det leveres to semesteroppgave(r). Antall oppgis ved semesterstart. Semesteroppgaven(e) kan utføres som gruppearbeid av inntil 3 studenter. Det vil bli presentert en liste over temaer for semesteroppgaven(e). Deler av undervisningen foregår på norsk og deler av undervisningen foregår på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Semesteroppgave(r). Antall og krav oppgis ved semesterstart

Mer om vurdering

Vurderingsform: 5 timers skriftlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPOL104 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsfag
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 9
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 11.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 46
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 48
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 59
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 80
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU