course-details-portlet

ENG1004 - Samfunn, kultur og språk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 14 dager A

Faglig innhold

Emnet tar for seg problemstillinger som har kulturell og samfunnsmessig betydning ved å benytte metoder og konsepter fra sosiolingvistikk og/eller oversettelsesstudier og/eller historiefaget og/eller litteraturstudier.
Nærmere beskrivelse av faglig innhold gjøres tilgjengelig i pensumlisten ved semesterstart.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått emnet
- kan reflektere over møtepunkter mellom samfunn, kultur, historie og/eller språk.
- har grunnleggende kunnskap om enkelte engelsktalende samfunn og deres karakteristiske samfunnsmessige, kulturelle og/eller sosiolingvistiske egenskaper.
- kan produsere et selvstendig skriftlig arbeid som benytter relevante teorier og sekundære kilder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 skriftlig innlevering (ca. 1500 ord)

Mer om vurdering

Eksamen skal i sin helhet besvares på engelsk. Informasjon om hvilke ordbøker som er tillatt brukt under eksamen er tilgjengelig på eksamensoppgaven.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Alle studenter oppfordres på det sterkeste til å følge all undervisning i emnet da det på eksamen kan bli gitt oppgaver som tester kunnskap om begrep som ikke diskuteres i kursmateriellet. Pensumlisten vil være tilgjengelig ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG6011 3.0 01.09.2017
ENG6017 3.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk språk
  • Engelsk
  • Engelsk kulturkunnskap
  • Engelsk språkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 20.11.2020

Innlevering 04.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100 A

Utlevering 03.05.2021

Innlevering 19.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU