course-details-portlet

ENG1004 - Samfunn, kultur og språk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 14 dager

Faglig innhold

Emnet tar for seg problemstillinger som har kulturell og samfunnsmessig betydning ved å benytte metoder og konsepter fra sosiolingvistikk og/eller oversettelsesstudier og/eller historiefaget og/eller litteraturstudier. Nærmere beskrivelse av faglig innhold gjøres tilgjengelig i pensumlisten ved semesterstart.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått emnet

- har grunnleggende kunnskap om enkelte engelsktalende samfunn og deres karakteristiske samfunnsmessige, kulturelle og/eller sosiolingvistiske egenskaper.

Ferdigheter

Kandidater som har bestått emnet

- kan reflektere over møtepunkter mellom samfunn, kultur, historie og/eller språk.

- kan produsere et selvstendig skriftlig arbeid som benytter relevante teorier og sekundære kilder.

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått emnet

- kan uttrykke seg godt skriftlig på engelsk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Studenter bør forvente at dette emnet på 7,5 studiepoeng tilsvarer omtrent 10 timers arbeid per uke, inkludert undervisningstid.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 skriftlig innlevering (ca. 1500 ord)

Mer om vurdering

Emnet avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen på ca. 1500 ord, som tilsvarer en arbeidsbelastning på tre dager, gjennomført innenfor en 14-dagers periode. Andre eksamener kan ligge innenfor samme tidsperiode. Eksamen skal i sin helhet besvares på engelsk.

Kursmateriell

Alle studenter oppfordres på det sterkeste til å følge all undervisning i emnet da det på eksamen kan bli gitt oppgaver som tester kunnskap om begrep som ikke diskuteres i kursmateriellet. Pensumlisten vil være tilgjengelig ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG6011 3.0 HØST 2017
ENG6017 3.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk språk
  • Engelsk
  • Engelsk kulturkunnskap
  • Engelsk språkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
22.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU