course-details-portlet

ENG1004 - Samfunn, kultur og språk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 14 dager

Faglig innhold

Emnet tar for seg problemstillinger som har kulturell og samfunnsmessig betydning ved å benytte metoder og konsepter fra sosiolingvistikk og/eller oversettelsesstudier og/eller historiefaget og/eller litteraturstudier. Nærmere beskrivelse av faglig innhold gjøres tilgjengelig i pensumlisten ved semesterstart.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått emnet

- har grunnleggende kunnskap om enkelte engelsktalende samfunn og deres karakteristiske samfunnsmessige, kulturelle og/eller sosiolingvistiske egenskaper.

Ferdigheter

Kandidater som har bestått emnet

- kan reflektere over møtepunkter mellom samfunn, kultur, historie og/eller språk.

- kan produsere et selvstendig skriftlig arbeid som benytter relevante teorier og sekundære kilder.

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått emnet

- kan uttrykke seg godt skriftlig på engelsk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 skriftlig innlevering (ca. 1500 ord)

Mer om vurdering

Emnet avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen på ca. 1500 ord, som tilsvarer en arbeidsbelastning på tre dager, gjennomført innenfor en 14-dagers periode. Andre eksamener kan ligge innenfor samme tidsperiode. Eksamen skal i sin helhet besvares på engelsk.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Alle studenter oppfordres på det sterkeste til å følge all undervisning i emnet da det på eksamen kan bli gitt oppgaver som tester kunnskap om begrep som ikke diskuteres i kursmateriellet. Pensumlisten vil være tilgjengelig ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG6011 3.0 HØST 2017
ENG6017 3.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk språk
  • Engelsk
  • Engelsk kulturkunnskap
  • Engelsk språkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
06.12.2022

Innlevering
20.12.2022


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
09.05.2023

Innlevering
25.05.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU