course-details-portlet

EUR2101 - Norge i Europa

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 48 timer

Faglig innhold

Hvorfor er ikke Norge medlem av EU? I hvilken grad deltar Norge likevel i EU-samarbeidet, og hvordan fungerer denne deltakelsen? Emnet gir en grundig innføring i Norges forhold til europeisk integrasjon etter 2. verdenskrig og frem til i dag, med særlig vekt på EØS-avtalen. Begrepet "Norge" refererer i denne sammenhengen ikke bare til politiske myndigheter, men også til opinionen, politiske partier og andre interessegrupper. Med utgangspunkt i rasjonalistiske og konstruktivistiske perspektiver undersøker dette kurset både Norges forhold til EEC/EF/EU over tid, og dagens norske deltakelse i den europeiske integrasjonen.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått emnet, forventes å ha oppnådd følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Studentene har

  • kunnskap om Norges rolle i europeisk samarbeid og integrasjon fra slutten av 2. verdenskrig til i dag
  • innsikt i rasjonalistiske og konstruktivistiske perspektiver og hvordan de kan bidra til å forklare norsk europapolitikk
  • innsikt i sentrale begreper for analyse av Norges forhold til europeisk integrasjon, som overstatlighet, mellomstatlighet, frihandelsområde, fellesmarked med videre

Ferdigheter

Studentene kan

  • identifisere og diskutere på en analytisk måte viktige milepæler og utviklinger i norsk europapolitikk
  • anvende sentrale begreper på feltet, demonstrert gjennom drøfting av realhistoriske problemstillinger
  • kommuniserere sin kunnskap muntlig og skriftlig, ved hjelp av hensiktsmessig terminologi

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer/debatter/diskusjoner. Obligatoriske aktiviteter (godkjent/ikke godkjent).

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgaver

Mer om vurdering

Den obligatoriske aktiviteten består av muntlige og skriftlige oppgaver. Mer informasjon gis ved semesterstart. Studentene må bestå den obligatoriske aktiviteten for å få ta hjemmeeksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Europastudier
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
04.12.2023

Innlevering
06.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
13.05.2024

Innlevering
15.05.2024


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU