course-details-portlet

EUR2101 - Norge i Europa

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 A
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Hvorfor er ikke Norge medlem av EU? I hvilken grad deltar Norge likevel i europeisk samarbeid og integrasjon? Emnet gir en grundig innføring i Norges rolle i europeisk samarbeid og integrasjon etter 2. verdenskrig og frem til i dag. Begrepet "Norge" refererer i denne sammenhengen ikke bare til politiske myndigheter, men også til opinionen, politiske partier og andre interessegrupper. Med utgangspunkt i rasjonalistiske og konstruktivistiske perspektiver retter kurset et kritisk søkelys mot milepæler i Norges forhold til EEC/EF/EU, deriblant folkeavstemningene i 1972 og 1994 og inngåelsen av EØS-avtalen i 1992. Norges holdning til politisk integrasjon undersøkes også i lys av dette landets forhold til andre faktiske og foreslåtte samarbeid, som NATO, EFTA, NORDØK og EØS.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått emnet forventes å ha oppnådd følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
Studentene har
- kunnskap om Norges rolle i europeisk samarbeid og integrasjon fra slutten av 2. verdenskrig til i dag,
- kjennskap til rasjonalistiske og konstruktivistiske perspektiver på norsk europapolitikk.

Ferdigheter:
Studentene kan
- identifisere og diskutere på en analytisk måte viktige milepæler og utviklinger i norsk europapolitikk,
- kommuniserere sin kunnskap muntlig og skriftlig, og ved hjelp av hensiktsmessig terminologi


Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer/debatter/diskusjoner. Obligatoriske aktiviteter (godkjent/ikke godkjent).

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgaver

Mer om vurdering

Den obligatoriske aktiviteten består av muntlige og skriftlige oppgaver. Mer informasjon gis ved semesterstart. Studentene må bestå den obligatoriske aktiviteten for å få ta skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Europastudier
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 11.12.2020

Innlevering 11.12.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 03.06.2021

Innlevering 03.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU