course-details-portlet

EUR2900 - Bacheloroppgave i europastudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgaven utgjør det avsluttende arbeidet i bachelorgraden i europastudier. Oppgaven er en selvstendig, vitenskapelig analyse av et avgrenset tema innen europastudier, herunder europeiske relasjoner etter 1945, den europeiske integrasjonsprosessen og/eller EU som aktør eller politisk system. Oppgaven skal forholde seg til forskning på feltet, og, om det er aktuelt, anvende et relevant teoretisk og/eller konseptuelt rammeverk. Bacheloroppgaven skal prøve å etterligne formen til en tidsskriftartikkel. Den skal ha en lengde på mellom 7000-8000 ord (inkludert fotnoter, men ikke tabeller, grafer og litteraturliste). Oppgaven kan, etter avtale, skrives på et fremmedspråk. Oppgaven skal inneholde en tydelig, relevant problemstilling som utforskes analytisk gjennom bruk av hensiktsmessige teorier, metoder og kilder. Individuell veiledning foregår med tildelt veileder fra IHK, men det forventes også at studenten arbeider selvstendig med oppgaven.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått bacheloroppgaven, forventes å ha oppnådd følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidatene har

 • inngående empirisk kunnskap om det valgte tema
 • kunnskap om forskning og teori knyttet til det valgte tema
 • innsikt i kravene til en vitenskapelig tekst av artikkelformat

Ferdigheter

Studentene kan

 • arbeide selvstendig med faglige spørsmål
 • avgrense tema, formulere en forskbar problemstilling og gjennomføre en faglig analyse
 • finne relevante kilder og analysere dem kritisk
 • formulere en lengre tekst som på en strukturert og leservennlig måte oppfyller kravene til vitenskapelig fremstilling og argumentasjon
 • utvikle argumentative akademiske tekster

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer og individuell veiledning. Forelesningene/seminarene er samlet i oppstarten av semesteret og har som formål å gi studentene noen av verktøyene som er nødvendige for gjennomføringen av bacheloroppgaven. Individuell veiledning foregår med veileder som blir tildelt studenten ved starten av semesteret. Obligatorisk aktivitet: Prosjektskisse.

Obligatoriske aktiviteter

 • Synopsis

Mer om vurdering

Spesielle vilkår: Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding og godkjent obligatorisk aktivitet samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet. Bacheloroppgaven: Bacheloroppgaven skal normalt ha et omfang på 7000-8000 ord (inkludert fotnoter, men ikke tabeller, grafer og litteraturliste). Oppgaven kan, etter avtale, skrives på et fremmedspråk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Europastudier (BEUROP)

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelorprogrammet i europastudier eller europastudier med fremmedspråk.

Kursmateriell

Tilgjengelig ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Europastudier med fremmedspråk
 • Europastudier
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100

Utlevering
03.11.2023

Innlevering
10.11.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
03.05.2024

Innlevering
10.05.2024


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU