course-details-portlet

SPA1104 - Spansk språk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en videreføring i spansk grammatikk med vekt på teoretisk språkkompetanse. Studentene lærer terminologi for å beskrive det spanske språksystemet. Emnet gir et kontrastivt aspekt og vektlegger forskjeller og likheter mellom det spanske og norske språket.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten:
- har kjennskap til de forskjellige ordklassene og setningstypene
- har kunnskap om terminologi innen morfologi og syntaks
- kan analysere sammensatte setninger
- har kunnskap om bruk av verb i indikativ, konjunktiv og imperativ på spansk


FERDIGHETER

Kandidaten:
- kan bruke spansk setningsstruktur på en korrekt måte
- kan bruke det spanske verbalsystemet
- kan samsvarsbøyingsregler
- kan forklare likheter og forskjeller mellom spansk og norsk
- kan bruke relevante ordbøker, oppslagsverk og grammatikkbøker

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:
- kan planlegge og gjennomføre språklige arbeidsoppgaver og prosjekter
- kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
- beherske relevante faglige verktøy

Læringsformer og aktiviteter

Kombinasjon av forelesninger og seminarer med praktisk oppgaveløsning.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 skriftlige innleveringer
  • 1 muntlig aktivitet

Mer om vurdering

Eksamen skal i sin helhet besvares på spansk. Informasjon om hvilke ordbøker som er tillatt brukt under eksamen gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPA1102 7.5 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Spansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fremmedspråk
  • Spansk
  • Språk og litteratur
  • Språkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 24.11.2020

Innlevering 24.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100 A

Utlevering 12.05.2021

Innlevering 12.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU