course-details-portlet

SPA1104 - Spansk språk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Emnet gir en videreføring i spansk grammatikk med vekt på teoretisk språkkompetanse. Studentene lærer terminologi for å beskrive det spanske språksystemet. Emnet gir et kontrastivt aspekt og vektlegger forskjeller og likheter mellom det spanske og norske språket.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten:

 • har kjennskap til de forskjellige ordklassene og setningstypene
 • har kunnskap om terminologi innen morfologi og syntaks
 • kan analysere sammensatte setninger
 • har kunnskap om bruk av verb i indikativ, konjunktiv og imperativ på spansk

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • kan bruke spansk setningsstruktur på en korrekt måte
 • kan bruke det spanske verbalsystemet
 • kan samsvarsbøyingsregler
 • kan forklare likheter og forskjeller mellom spansk og norsk
 • kan bruke relevante ordbøker, oppslagsverk og grammatikkbøker

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre språklige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • beherske relevante faglige verktøy

Læringsformer og aktiviteter

Kombinasjon av forelesninger og seminarer med praktisk oppgaveløsning.

Studenter skal gjennomføre 3 obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret, hvorav minst én av disse er muntlig.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • 3 arbeidskrav

Mer om vurdering

Eksamen skal i sin helhet besvares på spansk. Informasjon om hvilke ordbøker eller andre hjelpemidler som er tillatt brukt under eksamen gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPA1102 7.5 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Spansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fremmedspråk
 • Spansk
 • Språk og litteratur
 • Språkfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F 10.10.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU