course-details-portlet

SPA1100 - Spansk språk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Emnet gir en grundig innføring i spansk grammatikk, med vekt på forskjeller mellom spansk og norsk.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

KUNNSKAPER

Kandidaten:

 • har kjennskap til det spanske lydsystemet og ordklassene
 • har kunnskap om grunnleggende spansk morfologi og syntaks
 • har kunnskap om tidsaspektet i det spanske verbalsystemet
 • har kunnskap om samsvarsbøying

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • kan bøye verb i indikativ, bruke og gjenkjenne de spanske ordklassene
 • kan analysere enkle spanske setninger
 • kan anvende uttaleregler for spansk
 • kan bruke kunnskap om spansk grammatikk til å forbedre egen språkkompetanse
 • behersker relevante faglige verktøy

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre språklige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Læringsformer og aktiviteter

En kombinasjon av forelesninger og seminarer. Studentene skal jobbe med grammatikkøvelser parvis og i grupper. En god progresjon i studiet forutsetter at studenten deltar aktivt både på forelesninger og seminarer. All undervisning foregår på spansk.

Studenter skal gjennomføre 3 obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret, hvorav minst én av disse er muntlig.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • 3 arbeidskrav

Mer om vurdering

Eksamen skal i sin helhet besvares på spansk. Informasjon om hvilke ordbøker og andre hjelpemidler som er tillatt brukt under eksamen gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPA1002 7.5 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Spansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fremmedspråk
 • Spansk
 • Språk og litteratur
 • Språkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F 28.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 22
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 14
SL238 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU