course-details-portlet

SPA1100 - Spansk språk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet gir en grundig innføring i spansk grammatikk, med vekt på forskjeller mellom spansk og norsk.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

KUNNSKAPER
Kandidaten
-har kjennskap til det spanske lydsystemet og ordklassene
-har kunnskap om grunnleggende spansk morfologi og syntaks
-har kunnskap om tidsaspektet i det spanske verbalsystemet
-har kunnskap om samsvarsbøying

FERDIGHETER
Kandidaten
-kan bøye verb i indikativ, bruke og gjenkjenne de spanske ordklassene
-kan analysere enkle spanske setninger
-kan anvende uttaleregler for spansk
-kan bruke kunnskap om spansk grammatikk til å forbedre egen språkkompetanse
-behersker relevante faglige verktøy

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
-kan planlegge og gjennomføre språklige arbeidsoppgaver og prosjekter
-kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger
-kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Læringsformer og aktiviteter

En kombinasjon av forelesninger og seminarer. Studentene skal jobbe med grammatikkøvelser parvis og i grupper. En god progresjon i studiet forutsetter at studenten deltar aktivt både på forelesninger og seminarer. All undervisning foregår på spansk.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 skriftlige innleveringer
  • 1 muntlig aktivitet

Mer om vurdering

Eksamen skal i sin helhet besvares på spansk. Informasjon om hvilke ordbøker som er tillatt brukt under eksamen gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPA1002 7.5 01.09.2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Spansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fremmedspråk
  • Spansk
  • Språk og litteratur
  • Språkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 10.12.2020

Innlevering 10.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100 A

Utlevering 03.06.2021

Innlevering 03.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU