course-details-portlet

TYSK1402 - Tysk litteratur og kultur 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og justerende muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen og justerende muntlig eksamen 100/100 2 uker
Hjemmeeksamen og justerende muntlig eksamen 100/100 2 uker

Faglig innhold

Emnet viderefører det kritisk analyserende arbeidet med litterære tekster, sakprosa, film og/eller andre populærkulturelle uttrykk fra Tysk litteratur og kultur 1 (TYSK1401). Emnet har sitt tyngdepunkt i studiet av litterære, kulturelle og samfunnsmessige fenomener i tyskspråklig kultur fra perioden 1870-1945.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten

- har kunnskap om litteratur- og kulturvitenskapelige begreper

- har kunnskap om sentrale tematiske og kulturelle problemstillinger fra perioden 1870-1945

FERDIGHETER

Kandidaten

- kan analysere pensummaterialet ut fra sentrale tematiske og kulturelle problemstillinger

- kan redegjøre for innhold og perspektiver og drøfte dem på tysk, både skriftlig og muntlig

- kan bruke kilder og sekundærlitteratur i overensstemmelse med bibliografiske normer

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

- kan reflektere over litteratur- og kulturvitenskapelige grunnbegreper, sjangre og epoker med utgangspunkt i pensummaterialet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveskriving under veiledning, muntlig framlegg i gruppe.

Obligatorisk aktivitet:

- 80% obligatorisk oppmøte

- 1 skriftlig oppgave

- 1 muntlig presentasjon

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 skriftlig oppgave
  • 1 muntlig presentasjon
  • Krever 80% oppmøte
  • 1 skriftlig oppgave
  • 1 muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Vurderingsform: Hjemmeeksamen på 4000-4800 ord og muntlig eksamen (30 minutter). Muntlig eksamen fungerer justerende i fastsettingen av endelig karakter.

På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil endelig karakter stå oppgitt. Begge deler av eksamen må bestås for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved stryk må begge deler tas på nytt. Det vil ikke bli arrangert muntlig eksamen dersom hjemmeeksamen ikke er bestått. Ved gjentak av bestått emne må begge deler av eksamen tas på nytt. Eksamen skal besvares på tysk.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Tysk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tysk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og justerende muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen og justerende muntlig eksamen 100/100

Utlevering
09.10.2023

Innlevering
23.10.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen og justerende muntlig eksamen 100/100

Utlevering
13.05.2024

Innlevering
29.05.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU