course-details-portlet

SPA2503 - Fordypning i spansk språkvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Emnet gir en spesialisering innenfor et tema i spansk språkvitenskap. Tematikken kan variere fra ett år til et annet. Aktuelle temaer kan være kommunikasjon og oversettelse, kontrastive aspekter mellom spansk og norsk eller språkvariasjon i den spanskspråklige verden.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap innenfor spansk språkvitenskap og spesialisert innsikt i pensumtematikken
 • forstår og kan analysere problemstillinger innen spansk språkvitenskap med utgangspunkt i teorier som er relevante for de aktuelle temaene

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • kan formulere argumenter og forklare avanserte problemstillinger innen spansk språkvitenskap både skriftlig og muntlig
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer om et bestemt tema innen spansk språkvitenskap
 • kan anvende kunnskapen fra emnet på nye områder innen fagfeltet

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • har innsikt i kildekritikk
 • kan planlegge og gjennomføre omfattende språklige arbeidsoppgaver
 • kan formidle mer avansert fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • behersker relevante faglige verktøy

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og nettbaserte aktiviteter. Dette emnet bruker fleksible undervisningsmetoder og det kreves høy grad av egenaktivitet hos studentene.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • 2 skriftlige arbeider

Mer om vurdering

Eksamen skal besvares på spansk. Informasjon om hvilke ordbøker som eventuelt er tillatt brukt under skriftlig eksamen er tilgjengelig i pensumheftet for spansk ved semesterstart

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Spansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Spansk
 • Språkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F 06.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL515 Sluppenvegen 14 1
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 7
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 F 14.03.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 1
SL420 Sluppenvegen 14 1
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU