course-details-portlet

SPA2503 - Fordypning i spansk språkvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet gir en spesialisering innenfor et tema i spansk språkvitenskap.
Tematikken kan variere fra ett år til et annet. Aktuelle temaer kan være kommunikasjon og oversettelse, kontrastive aspekter mellom spansk og norsk eller språkvariasjon i den spanskspråklige verden

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Kandidaten:
-har inngående kunnskap innenfor spansk språkvitenskap og spesialisert innsikt i pensumtematikken
-forstår og kan analysere problemstillinger innen spansk språkvitenskap med utgangspunkt i teorier relevant for de aktuelle temaene

FERDIGHETER
Kandidaten:
-kan formulere argumenter og forklare avanserte problemstillinger innen spansk språkvitenskap både skriftlig og muntlig.
-kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer om et bestemt tema innen spansk språkvitenskap
-kan anvende kunnskapen fra emnet på nye områder innen fagfeltet

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten:
-har innsikt i kildekritikk
-kan planlegge og gjennomføre omfattende språklige arbeidsoppgaver
-kan formidle mer avansert fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
-behersker relevante faglige verktøy

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 skriftlige arbeider

Mer om vurdering

Eksamen skal besvares på spansk. Informasjon om hvilke ordbøker som eventuelt er tillatt brukt under skriftlig eksamen er tilgjengelig i pensumheftet for spansk ved semesterstart

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Spansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Spansk
  • Språkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 27.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 27.05.2021

Innlevering 27.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU