course-details-portlet

SPA1401 - Latinamerikansk kultur og historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Omkring 90 % av verdens spansktalende mennesker bor utenfor Spania, hovedsakelig i Latin-Amerika og USA. Dette emnet gir en innføring i historie, samfunnsliv og kultur i den spansktalende verden utenfor Spania, med hovedvekt på Latin-Amerika etter 1500-tallet.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: KUNNSKAPER

Kandidaten:

 • har grunnleggende kunnskap om kultur, historie og samfunnsforhold i spanskspråklige land i Latin-Amerika
 • har grunnleggende kunnskap om terminologi og kildebruk innenfor historie og kulturvitenskap

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • kan forstå og tolke spanskspråklige tekster av ulik art
 • kan anvende kunnskapen til å reflektere over og drøfte sentrale problemstillinger innenfor fagfeltet latinamerikansk historie og kulturvitenskap, både skriftlig og muntlig
 • kan orientere seg videre innenfor fagfeltet

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • har innsikt i kildekritikk
 • kan formulere et analytisk resonnement
 • kan presentere og diskutere problemstillinger, synspunkter og løsninger, både skriftlig og muntlig
 • kan gå i dialog på generelt grunnlag med mennesker med ulik fagbakgrunn.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Det legges opp til en stor grad av studentdeltagelse i emnet, både gjennom forberedelser hjemme, samt muntlig deltakelse på seminarene (i stor grad) og på forelesninger (i noe grad).

I enkelte semestre kan obligatorisk aktivitet være innlevering av en multimediafil. Dette bestemmes av faglærer og informasjon gis ved semesterstart. Alle forelesninger foregår på spansk.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • 1 skriftlig innlevering
 • 1 muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Eksamen skal besvares i sin helhet på spansk. Informasjon om hvilke ordbøker eller andre hjelpemidler som er tillatt brukt under eksamen gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Spansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Spansk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F 30.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 2
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 23
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU