course-details-portlet

FRA2305 - Resymé og oversettelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 20 minutter
Skriftlig skoleeksamen 50/100 6 timer F

Faglig innhold

Emnet er basert på autentisk materiale på fransk og norsk hentet fra aviser, faglitteratur og skjønnlitteratur. Disse dokumentene blir utgangspunktet for oversettelser fra norsk til fransk og omvendt, samt skriving av resymé og muntlig sammendrag av autentiske tekster.

Emnet krever forkunnskaper i fransk og forutsetter at studentene er i stand til å forstå autentiske franske tekster og til å snakke om aktuelle temaer på fransk. Emnet omfatter skriftlig og muntlig trening. Det vil være et godt utgangspunkt for studenter som senere ønsker å jobbe i sammenhenger hvor fransk språkferdighet er viktig (undervisning, næringsliv, internasjonale relasjoner).

Dette er et praktisk emne som forutsetter målrettet innsats fra den enkelte student. Derfor er det obligatorisk deltakelse på minst 3 av de 4 samlingene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet:

- kan redegjøre for kontrastive aspekter i oversettelser mellom fransk og norsk

- har kunnskap om tekststrukturering innenfor ulike sjangrer og om trekk som er typiske for ulike stilnivåer

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet:

- har skriftlige og muntlige språkferdigheter som tilsvarer et høyere mellomnivå/nivå B2 i henhold til Det europeiske referanserammeverket for språk

- har gode grunnleggende ferdigheter i fransk syntaks

- har utviklet et variert og presist ordforråd

- kan lese og syntetisere artikler, komplekse faktatekster, fagartikler, tekniske instruksjoner og skjønnlitterære tekster på fransk

- kan anvende sin kunnskap for å skrive tekster innenfor ulike sjangrer og velge en stil som passer til sjangerens regler og til mottakeren

- kan bruke analoge og digitale oversettelsesmedier på en kritisk og hensiktsmessig måte

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått dette emnet:

- har analytiske evner

- kan syntetisere komplekse problemstillinger og formidle et meningsinnhold gjennom ulike sjangre og stilarter

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformen er en såkalt "blended learning":

- Ukentlige individuelle eller gruppe-møter

- 4 campussamlinger

- 6 obligatoriske aktiviteter: 2 muntlige og 4 skriftlige aktiviteter.

- 75% obligatorisk deltakelse på samlinger.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 2 semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 muntlige aktiviteter
  • 4 skriftlige aktiviteter
  • 75% obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Vurderingsform:

- Skriftlig eksamen (6 timer) teller 50% av i fastsettingen av endelig karakter. Den skriftlige eksamenen går ut på at studentene skriver et sammendrag (resyme) på fransk av en fransk tekst, og oversetter en fransk tekst til norsk.

- Muntlig eksamen (ca. 20 minutter) med 30 minutter forberedelsestid teller 50% i fastsettingen av endelig karakter. Under muntlig eksamen skal studentene gi et muntlig sammendrag på fransk av en norsk tekst og oversette simultant (uten forberedelse) en kort norsk tekst til fransk.

Det gis separate karakterer for hver eksamensdel. I den samlete karakteren vektes deleksamenene som oppgitt ovenfor. På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter stå oppgitt.

Alle deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved stryk må alle deleksamener tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må alle deleksamener tas på nytt.

Informasjon om hvilke ordbøker som eventuelt er tillatt brukt under eksamen er tilgjengelig i pensumheftet for fransk ved semesterstart.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA2302 7.5 HØST 2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fransk språk
  • Fransk
  • Fransk språkvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 F 08.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL210 Sluppenvegen 14 12
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 F 05.03.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU