course-details-portlet

TYSK1101 - Tysk grammatikk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

I emnet får studentene en grunnleggende innføring i tysk setningsstruktur, bøynings- og lydlære. Gjennom forelesninger og øvinger skal studentene få en omfattende oversikt over ulike systematiske sider ved det tyske språk og bli i stand til å gjøre rede for disse. Ved å fokusere på vesentlige forskjeller mellom tysk og norsk, gjøres studentene bedre i stand til å utnytte den grammatiske innsikten i tekstproduksjon.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Kandidaten
-har kunnskap om forholdet mellom språklige uttrykks form og deres syntaktiske funksjon
-har kunnskap om ordklassene i tysk og kjenner til det tyske bøyingssystemet
-har kunnskap om det tyske lydsystemet
-behersker relevant terminologi innenfor tysk fonetikk, morfologi og syntaks
-kjenner til sentrale grammatiske forskjeller mellom norsk og tysk

FERDIGHETER
Kandidaten
-kan analysere enkle tyske setninger i form og funksjon
-kan anvende de viktigste konstituenttestene for å finne setningsleddene i en tysk setning
-kan bøye og systematisk beskrive tyske substantiv, adjektiv, verb og pronomen
-kan anvende og systematisk beskrive det tyske lydsystemet ved hjelp av IPA-alfabetet
-kan bruke relevante grammatikker, ordbøker og oppslagsverk

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
-kan reflektere over sentrale språklige forskjeller mellom norsk og tysk og nyttiggjøre seg dette i skriftlig og muntlig bruk av det tyske språket

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger med diskusjoner og oppgaveløsning.

Obligatoriske aktiviteter:
- Muntlig prøve i fonetikk på tysk (ca. 15 minutter)
- 4 nettøvelser i grammatikk
- Krav om 80% oppmøte


Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Krever 80 % oppmøte
  • Muntlig prøve i fonetikk (ca 15 min.)
  • 4 nettøvelser i grammatikk

Mer om vurdering

Eksamen skal besvares på tysk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFTYSK101 7.5
HFTYSK621 7.5
TYSK6621 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Tysk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tysk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 02.12.2020

Innlevering 02.12.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100 A

Utlevering 10.06.2021

Innlevering 10.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU