Hva lærer jeg

Europastudier - bachelorstudium

Hva lærer du?

Om bachelorstudiet

Hva er bakgrunnen for dagens EU? Hvilke utfordringer oppstår når 27 ulike nasjoner skal komme frem til en felles politikk? Hvilke konsekvenser har det europeiske samarbeidet for Norge?

Beslutninger som tas i EU har stor betydning for det norske samfunnet. Europastudier gir deg grunnleggende innsikt i det europeiske samarbeidet og hvilken betydning dette har for Norge. Dette er ettertraktet kunnskap både i Norge og internasjonalt. Bachelorgraden i europastudier gir deg også mange muligheter til å legge opp studieløpet ditt selv. Du kan velge å fordype deg i et fremmedspråk eller i statsvitenskap. I tillegg er det satt av et helt semester til at du kan reise på utveksling.


Hva lærer du?

I løpet av graden lærer du om EU, europeiske relasjoner og den europeiske integrasjonsprosessen etter 1945. Du vil også lære om norsk politikk, internasjonale relasjoner og europeisk kulturhistorie. Samtidig vil du utvikle evnen til å analysere samfunnet rundt deg gjennom historiske og statsvitenskapelige tilnærminger til politikk og samfunnsliv både på nasjonalt og internasjonalt nivå. 

Gjennom programmets overordnede tema: "Det differensierte Europa: integrasjon, samarbeid og konflikt" får du en unik innsikt i dagens Europa. Du vil få trening i å drøfte aktuelle problemstillinger, og i å formidle kunnskap både skriftlig og muntlig.


Hvorfor studere europastudier ved NTNU?

Europastudier er et relativt lite miljø, noe som gjør at det er nær kontakt mellom forskningsmiljøet og studentene. Vi har tett kontakt med andre innen fagområdet og får ofte besøk utenfra fra aktører både i akademia og næringslivet. Om du er interessert i å ta en mastergrad, tilbyr vi også Norges eneste mastergrad i europastudier.

Kompetanseprofiler i europastudier