course-details-portlet

FRA1110 - Introduksjon til fransk historie og litteratur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Emnet er et allment innføringsemne i fransk med hovedvekt på intensiv ferdighetstrening i skriftlig og muntlig fransk. Emnet gir en introduksjon til fransk historie og litteratur, og det danner et grunnlag for videre franskstudier.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet

- kjenner til et utvalg av viktige litterære tekster og sakprosa fra fransk historie

- har kjennskap til viktige epoker i fransk historie

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet

- kan anvende grunnleggende tilnærmingsmåter i tekstanalyse

- kan skrive på fransk om fransk historie og litteratur

- kan diskutere historiske og litterære temaer på fransk

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått dette emnet

- besitter grunnleggende tekstkompetanse

- kan bruke kilder på en etterrettelig måte

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid med diskusjon. Assistert kollokvie. Skriftlig ferdighetstrening. All undervisning foregår på fransk.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 4 arbeider

Mer om vurdering

Eksamen skal i sin helhet besvares på fransk. Informasjon om hvilke ordbøker som eventuelt er tillatt brukt under eksamen er tilgjengelig i pensumheftet for fransk ved semesterstart.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA1100 7.5 HØST 2019
FRAC1100 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fransk litteratur
  • Fransk
  • Fransk kulturkunnskap
  • Fransk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F 28.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 16
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU