course-details-portlet

HFO1001 - Digitale endringer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet handler om digitale endringer og digitaliseringsprosesser. Emnet tar for seg casestudier av utvalgte teknologier (eksempelvis fotografi, oppslagsverk, lærings- og analyseverktøy), der koblingen av disse teknologienes historiske analoge røtter og nåtidige medierte praksiser utforskes. Hensikten er å utvikle kritiske perspektiv på hvilke endringer digitalisering innebærer og ikke innebærer. Dette gir videre grunnlag for å drøfte hvordan digitalisering bidrar til nye spørsmål, nye problemstillinger og nye måter å utforske ting på i humanistiske fag. I emnet gjøres dette gjennom tematisk organiserte prosjektarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenter som gjennomfører dette emnet har kunnskaper om:

 • historiske og samtidige digitaliseringsprosesser og deres konsekvenser for organisering og kunnskapsutvikling
 • kontroverser og kritikker rettet mot digitaliseringsprosesser
 • hvordan humanistiske fag kan bidra til kunnskap om digitaliseringsprosesser

Ferdigheter

Studenter som gjennomfører dette emnet har ferdigheter i:

 • å analysere historiske og samtidige digitaliseringsprosesser
 • å kritiske vurdere teknologiske og samfunnsmessige endringer knyttet til digitalisering
 • formulere en problemstilling over et gitt emne og besvare denne gjennom et prosjektarbeid

Generell kompetanse

Studenter som gjennomfører dette emnet har generell kompetanse i

 • samarbeidslæring
 • prosjektarbeid

Læringsformer og aktiviteter

I første halvdel av semesteret er undervisningen forelesningsbasert. Deretter følger en periode med seminarundervisning, der studentene jobber med og ferdigstiller et prosjekt i grupper. Prosjektet presenteres i en siste del av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter:

 • Prosjektskisse/prosjektplan (gruppeoppgave i prosjektperioden)
 • Ukentlige logger i prosjektperioden (gruppeoppgaver)
 • Presentasjon av prosjektet i siste del av semesteret (gruppeoppgave)
 • 80 % deltakelse på seminarundervisningen, dvs. oppmøte på 4 av 5 seminarer.

De obligatoriske aktivitetene i seminarundervisningen gjennomføres i grupper.

For å kunne gå opp til eksamen kreves 80 % deltakelse på seminarundervisningen og godkjenning av obligatorisk aktivitet. Godkjent deltakelse og obligatorisk aktivitet er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

 • Flere obligatoriske aktiviteter

Mer om vurdering

Individuell semesteroppgave. Emneansvarlig vil i løpet av første halvdel av semesteret presentere oppgaveteksten for semesteroppgaven (før prosjektperioden). Oppgaven leveres digitalt (i Inspera) ved semesterets slutt, som en pdf-fil.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFO1005 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Humanistiske fag
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Individuell oppgave 100/100

Utlevering
21.11.2023

Innlevering
13.12.2023


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Individuell oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU