course-details-portlet

HFO1001 - Digitale endringer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Emnet handler om digitale endringer og digitaliseringsprosesser. Emnet tar for seg casestudier av utvalgte teknologier (eksempelvis fotografi, oppslagsverk, lærings- og analyseverktøy), der koblingen av disse teknologienes historiske analoge røtter og nåtidige medierte praksiser utforskes. Hensikten er å utvikle kritiske perspektiv på hvilke endringer digitalisering innebærer og ikke innebærer.

Dette gir videre grunnlag for å drøfte hvordan digitalisering bidrar til nye spørsmål, nye problemstillinger og nye måter å utforske ting på i humanistiske fag. I emnet gjøres dette gjennom tematisk organiserte prosjektarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenter som gjennomfører dette emnet har kunnskaper om:
- historiske og samtidige digitaliseringsprosesser og deres konsekvenser for organisering og kunnskapsutvikling
- kontroverser og kritikker rettet mot digitaliseringsprosesser
- hvordan humanistiske fag kan bidra til kunnskap om digitaliseringsprosesser

Ferdigheter
Studenter som gjennomfører dette emnet har ferdigheter i:
- å analysere historiske og samtidige digitaliseringsprosesser
- å kritiske vurdere teknologiske og samfunnsmessige endringer knyttet til digitalisering
- formulere en problemstilling over et gitt emne og besvare denne gjennom et prosjektarbeid

Generell kompetanse
Studenter som gjennomfører dette emnet har generell kompetanse i
- samarbeidslæring
- prosjektarbeid

Læringsformer og aktiviteter

I første halvdel av semesteret er undervisningen forelesningsbasert. Deretter følger en periode med seminarundervisning, der studentene jobber med og ferdigstiller et prosjekt i grupper. Prosjektet presenteres i en siste del av semesteret.

 

 

Obligatoriske aktiviteter:

- Prosjektskisse/prosjektplan (gruppeoppgave i prosjektperioden)

- Ukentlige logger i prosjektperioden (gruppeoppgaver)

- Presentasjon av prosjektet i siste del av semesteret (gruppeoppgave)

- 80% deltakelse på seminarundervisningen, dvs. oppmøte på 4 av 5 seminarer.

 

De obligatoriske aktivitetene i seminarundervisningen gjennomføres i grupper.

 

For å kunne gå opp til eksamen kreves 80% deltakelse på seminarundervisniningen og godkjenning av obligatorisk aktivitet. Godkjent deltakelse og obligatorisk aktivitet er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

 

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • To skriftlige øvinger innlevert i Blackboard, basert på emnets forelesninger og pensum (gjelder ikke høst 2020)
  • Prosjektskisse/prosjektplan (gruppeoppgave i prosjektperioden)
  • Ukentlige logger i prosjektperioden (gruppeoppgaver)
  • Presentasjon av prosjektet i siste del av semesteret (gruppeoppgave)
  • 80% deltakelse på seminarundervisningen, dvs. oppmøte på 4 av 5 seminarer

Mer om vurdering

Individuell semesteroppgave. Emneansvarlig vil i løpet av første halvdel av semesteret presentere oppgaveteksten for semesteroppgaven (før prosjektperioden). Oppgaven leveres digitalt (i Inspera) ved semesterets slutt,som en pdf-fil.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFO1005 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Humanistiske fag
  • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 01.11.2020

Innlevering 15.12.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100 A

Utlevering 12.04.2021

Innlevering 07.06.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU