course-details-portlet

HFO1001 - Forståelser av kunstig intelligens: Kritiske perspektiver

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Gruppeoppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeoppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet handler om å utvikle og anvende kritiske perspektiver fra humaniora på nye og fremvoksende digitale teknologier, med særlig søkelys på kunstig intelligens. I emnet ser vi på ulike bruksområder for kunstig intelligens med særlig relevans for de humanistiske fagene og muligheter og utfordringer med disse. Emnet utforsker koblingen mellom disse teknologienes historiske røtter og nyere digitale praksiser, men også hvordan digitaliseringsprosesser gjennomsyrer og forsterker eksisterende problemstillinger i samfunnet. Hensikten er å utvikle noen grunnleggende begreper, samt utvikle analytiske og metodiske verktøy for å diskutere og stille spørsmål ved teknologier som anvender kunstig intelligens. Dette vil bidra til å skape forståelse for hvordan digitalisering bidrar til nye og ekspanderende utfordringer og problemstillinger innenfor humanistiske fag og hva som gjør humaniora uunnværlig for vår forståelse av kunstig intelligens. I emnet gjøres dette gjennom tematisk organiserte prosjektarbeid.

Dette er et områdeemne innen studieområdet humaniora og estetiske fag. Den generiske tematikken er teknologi.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenter som gjennomfører dette emnet har kunnskaper om:

 • historiske og pågående digitaliseringsprosesser og deres konsekvenser for organisering og kunnskapsutvikling
 • kontroverser og kritikker rettet mot digitaliseringsprosesser og teknologier for kunstig intelligens
 • hvordan humanistiske fag kan bidra til kunnskap om digitaliseringsprosesser og kunstig intelligens

Ferdigheter

Studenter som gjennomfører dette emnet har ferdigheter i:

 • å analysere historiske og samtidige digitaliseringsprosesser og teknologier for kunstig intelligens
 • å kritisk vurdere teknologiske og samfunnsmessige endringer knyttet til digitalisering og kunstig intelligens
 • å formulere en problemstilling over et gitt emne og besvare denne gjennom et prosjektarbeid

Generell kompetanse

Studenter som gjennomfører dette emnet har:

 • samarbeidskompetanse gjennom prosjektarbeid i grupper

Læringsformer og aktiviteter

I første halvdel av semesteret er undervisningen forelesningsbasert. Deretter følger en periode med seminarundervisning, der studentene jobber med og ferdigstiller et prosjekt i grupper. Prosjektet presenteres i siste del av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter:

 • Prosjektskisse/prosjektplan (gruppeoppgave i prosjektperioden)
 • Ukentlige logger i prosjektperioden (gruppeoppgaver)
 • Presentasjon av prosjektet i siste del av semesteret (gruppeoppgave)
 • Minimum 80 % deltakelse på seminarundervisningen.

De obligatoriske aktivitetene i seminarundervisningen gjennomføres i grupper.

For å kunne gå opp til eksamen kreves 80 % deltakelse på seminarundervisningen og godkjenning av obligatorisk aktivitet. Obligatorisk aktivitet er kun gyldig i semesteret emnet tas og påfølgende semester.

Dette emnet kan undervises på både norsk og engelsk, avhengig av personalsituasjon.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt/ faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

 • Flere obligatoriske aktiviteter
 • Flere obligatoriske aktiviteter

Mer om vurdering

Skriftlig presentasjon av prosjektet, levert som gruppe. Oppgaven leveres digitalt (i Inspera) ved semesterets slutt, som en pdf-fil.

Utsatt eksamen arrangeres som en-ukes hjemmeeksamen i påfølgende semester.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFO1005 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Humanistiske fag
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Gruppeoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Gruppeoppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU