course-details-portlet

TYSK1401 - Tysk litteratur og kultur 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i moderne tysk kultur med utgangspunkt i et utvalg av tyskspråklig skjønnlitteratur, sakprosa, film og/eller andre populærkulturelle uttrykk fra 1945 og fram til i dag. Arbeidet med pensum skal styrke den praktiske språkferdigheten og gi studentene øvelse i riktig tysk språkbruk.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Kandidaten
-har kunnskap om sentrale litterære og kulturelle problemstillinger knyttet til perioden fra 1945 fram til vår tid
-har kunnskap om stilistiske særtrekk i det aktuelle materialet

FERDIGHETER
Kandidaten
-kan sammenfatte innhold, formulere egne tolkninger og begrunne dem på tysk, både skriftlig og muntlig
-kan innordne pensummaterialet sjangermessig
-kan gjøre rede for sammenhenger mellom litterære tekster og deres kulturelle og historiske kontekst

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
-kan reflektere over tematiske og kulturelle problemstillinger i tysk samtidslitteratur og -kultur med utgangspunkt i pensummaterialet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og hjemmeoppgaver.

Obligatorisk aktivitet:
- 2 hjemmeoppgaver på ca. 800 ord

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 hjemmeoppgaver på ca. 800 ord

Mer om vurdering

Eksamen skal besvares på tysk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Tysk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tysk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering (1) 100/100

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 08.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering (2) 100/100

Utlevering 07.05.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU