course-details-portlet

TYSK1401 - Tysk litteratur og kultur 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i moderne tysk kultur med utgangspunkt i et utvalg av tyskspråklig skjønnlitteratur, sakprosa, film og/eller andre populærkulturelle uttrykk fra 1945 og fram til i dag. Arbeidet med pensum skal styrke studentenes forståelse av framstillingsformer og fortellermåter, og styrke språkferdighetene deres.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten

  • har kunnskap om sentrale litterære og kulturelle problemstillinger knyttet til perioden fra 1945 fram til vår tid
  • har kunnskap om stilistiske særtrekk i det aktuelle materialet

FERDIGHETER

Kandidaten

  • kan sammenfatte innhold, identifisere viktige trekk ved fortellermåte, formulere egne tolkninger og begrunne dem på tysk, både skriftlig og muntlig
  • kan innordne pensummaterialet sjangermessig
  • kan gjøre rede for sammenhenger mellom litterære tekster og deres kulturelle og historiske kontekst

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

  • kan reflektere over tematiske og kulturelle problemstillinger i tysk samtidslitteratur og -kultur med utgangspunkt i pensummaterialet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og hjemmeoppgaver.

Obligatorisk aktivitet:

- 2 korte skriftlige arbeider på tysk

- 80% obligatorisk oppmøte

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Krever 80% oppmøte
  • 2 korte skriftlige arbeider på tysk

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen (5 dager)

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Tysk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tysk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
13.12.2023

Innlevering
18.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
11.03.2024

Innlevering
15.03.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU