course-details-portlet

TYSK1401 - Tysk litteratur og kultur 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i moderne tysk kultur med utgangspunkt i et utvalg av tyskspråklig skjønnlitteratur, sakprosa, film og/eller andre populærkulturelle uttrykk fra 1945 og fram til i dag. Arbeidet med pensum skal styrke studentenes forståelse av framstillingsformer og fortellermåter, og styrke språkferdighetene deres.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten

  • har kunnskap om sentrale litterære og kulturelle problemstillinger knyttet til perioden fra 1945 fram til vår tid
  • har kunnskap om stilistiske særtrekk i det aktuelle materialet

FERDIGHETER

Kandidaten

  • kan sammenfatte innhold, identifisere viktige trekk ved fortellermåte, formulere egne tolkninger og begrunne dem på tysk, både skriftlig og muntlig
  • kan innordne pensummaterialet sjangermessig
  • kan gjøre rede for sammenhenger mellom litterære tekster og deres kulturelle og historiske kontekst

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

  • kan reflektere over tematiske og kulturelle problemstillinger i tysk samtidslitteratur og -kultur med utgangspunkt i pensummaterialet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og hjemmeoppgaver.

Obligatorisk aktivitet:

- 1 hjemmeoppgave på ca. 800 ord

- 1 muntlig presentasjon av skisse til mappetekst (ca. 10. min.)

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 hjemmeoppgave på ca. 800 ord
  • 1 muntlig presentasjon av skisse til mappetekst

Mer om vurdering

Mappetekstene skal skrives på tysk.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Tysk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tysk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Utlevering
07.12.2022

Innlevering
08.12.2022


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Utlevering
06.06.2023

Innlevering
07.06.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU