course-details-portlet

TYSK2403 - Tysk litteratur og kultur 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/2 20 minutter E
Hjemmeeksamen 1/2 7 dager A

Faglig innhold

Litteratur- og kulturfaglige sammenhenger analyseres ut fra tematiske perspektiver som kan være både epoke- og sjangerovergripende.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Kandidaten
-har kunnskap om innhold, form og funksjon til tyskspråklige litterære og kulturelle uttrykk
-har kunnskap om tysk litteratur og kultur som forskningsfelt

FERDIGHETER
Kandidaten
-kan analysere og kontekstualisere disse uttrykksformene og presentere dem som del av en større sammenheng
-kan reflektere over kulturmøter, for eksempel mellom det skandinaviske og det tyskspråklige

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
-har tilegnet seg en utvidet forståelse av litteratur- og kulturvitenskapelige sammenhenger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid.

Obligatorisk aktivitet:
- 1 muntlig presentasjon på tysk (ca. 10 min)
- 1 skriftlig oppgave på tysk (ca. 1200-2000 ord)

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 skriftlig hjemmearbeid på tysk, ca 1200 – 2000 ord
  • 1 muntlig presentasjon (ca. 10 min.)

Mer om vurdering

Vurderingsform: Hjemmeeksamen (7 dager) på 2400-3200 ord som teller 50% i fastsettingen av endelig karakter, og muntlig eksamen (20 minutter) som teller 50% i fastsettingen av endelig karakter.

På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter stå oppgitt.

Alle deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved stryk må begge deler tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må begge deleksamener tas på nytt. Eksamen skal besvares på tysk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Tysk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tysk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 1/2 A

Utlevering 04.12.2020

Innlevering 11.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 1/2 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 1/2 A

Utlevering 04.05.2021

Innlevering 11.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU