course-details-portlet

TYSK2403 - Tysk litteratur og kultur 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og justerende muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen og justerende muntlig eksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Litteratur- og kulturfaglige sammenhenger analyseres ut fra tematiske perspektiver som kan være både epoke- og sjangerovergripende.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten

- har kunnskap om innhold, form og funksjon til tyskspråklige litterære og kulturelle uttrykk

- har kunnskap om tysk litteratur og kultur som forskningsfelt

FERDIGHETER

Kandidaten

- kan analysere og kontekstualisere disse uttrykksformene og presentere dem som del av en større sammenheng

- kan reflektere over kulturmøter, for eksempel mellom det skandinaviske og det tyskspråklige

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

- har tilegnet seg en utvidet forståelse av litteratur- og kulturvitenskapelige sammenhenger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid.

Obligatorisk aktivitet:

- 1 muntlig presentasjon på tysk (ca. 10 min)

- 1 skriftlig oppgave på tysk (ca. 1200-2000 ord)

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 muntlig presentasjon (ca. 10 min)
  • 1 skriftlig oppgave på tysk, ca. 1200-2000 ord

Mer om vurdering

Vurderingsform: Hjemmeeksamen (7 dager) på ca. 2400-3200 ord og muntlig eksamen (20 minutter) som fungerer justerende i fastsettingen av endelig karakter.

På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil endelig karakter stå oppgitt. Begge deler av eksamen må bestås for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Det vil ikke bli arrangert muntlig eksamen dersom hjemmeeksamen ikke er bestått. Ved stryk må begge deler tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må begge deler av eksamen tas på nytt. Eksamen skal besvares på tysk.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Tysk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tysk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og justerende muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen og justerende muntlig eksamen 100/100

Utlevering
12.12.2023

Innlevering
19.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen og justerende muntlig eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU