course-details-portlet

ENG1404 - Historie og nasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i historie og kultur fra et eller flere engelsktalende land i en gitt historisk periode. Fokus vil være på nasjonsbygging og -endring. Emnet vil introdusere studenter for relevante forskningsmetoder innenfor historiefaget, samfunnsstudier eller kulturkunnskap. Emnet vil også gi studentene muligheter til å granske ulike kilder og tekster fra relevant faglitteratur.

Nærmere beskrivelse av faglig innhold gjøres tilgjengelig i pensumlisten ved semesterstart.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått emnet

- har grunnleggende kunnskap om historie og kultur i et eller flere engelsktalende land.

- har grunnleggende kunnskap om den nyeste forskningen knyttet til historie og kultur i et eller flere engelsktalende land.

- har grunnleggende kunnskap om akademiske tilnærminger og metoder som kan brukes i historiefaget, samfunnsstudier eller kulturkunnskap.

Ferdigheter

Kandidater som har bestått emnet

- kan reflektere over aktuelle politiske, sosiale og kulturelle tema knyttet til et eller flere engelsktalende land fra et historisk perspektiv.

- har produsert et selvstendig skriftlig arbeid som omhandler et eller flere aspekter ved et engelsktalende land.

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått emnet

- kan uttrykke seg godt skriftlig på engelsk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og/eller seminarer og/eller veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Studenter bør forvente at dette emnet på 7,5 studiepoeng tilsvarer omtrent 10 timers arbeid per uke, inkludert undervisningstid.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 skriftlig innlevering (ca. 1000-1500 ord)

Mer om vurdering

Eksamen skal i sin helhet besvares på engelsk. Informasjon om hvilke ordbøker som er tillatt brukt under eksamen er tilgjengelig i pensumheftet for engelsk ved semesterstart.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG1401 7.5 HØST 2017
ENG1402 7.5 HØST 2017
ENG6011 3.0 HØST 2019
ENG6017 3.0 HØST 2019
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk
  • Engelsk kulturkunnskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F 10.10.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL228 Sluppenvegen 14 2
SL324 Sluppenvegen 14 1
SL310 Sluppenvegen 14 4
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F 08.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL317 Sluppenvegen 14 1
SL238 Sluppenvegen 14 2
SL520 Sluppenvegen 14 5
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 55
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 80
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU