Studiemiljø

Europastudier - bachelorstudium

Studiemiljø

Du er sannsynligvis vant med klasseromsundervisning og fastlagte timeplaner preget av mange obligatoriske gjøremål. Hverdagen som universitetsstudent er annerledes enn hverdagen på videregående. Du må ta mer ansvar for å strukturere hverdagen og studiene dine utenom fastsatte forelesningstider, men du har også friheten til å tilpasse hverdagen slik at den passer deg best mulig.

Å studere er en heltidsjobb. Det forventes at du jobber like mye med studiene som i en jobb, altså omkring 40 timer i uken. 

Internasjonalt samarbeid

NTNU og Europastudier har utvekslingsavtaler med flere universiteter i Europa. Hvis du velger å dra utenlands i en periode, noe vi oppfordrer til og legger til rette for, vil du oppleve andre spennende studiemiljøer og knytte kontakter med studenter fra andre land.

Fagmiljøet har jevnlige besøk fra våre samarbeidspartnere fra universiteter i Europa, som blant annet holder gjesteforelsninger ved NTNU. Gjesteforelesningene er en unik mulighet til faglig påfyll. Forelesningene annonseres på innsida og på oppslag.

Livet som europastudiestudent ved NTNU

Her treffer du Mira som studerer europastudier med tysk.

"Det er masse av sosiale aktiviteter. Noe til en hver smak. Alt avhenger av hvordan du disponerer fritiden, og hva du liker."

-Engebret, student på europastudier

Studenter på europastudiet. Foto

Les mer om hvordan studiehverdagen er for Stine som studerer europastudier med statsvitenskap, på NTNUs studentblogg

Linjeforening

Vi har også en svært aktiv linjeforening, Eureka, som sørger for både faglige og sosiale arrangement. Europastudier er kjent for sine dyktige og engasjerte studenter, som involverer seg i alt fra studentpolitikk til arrangement som ISFIT og UKA. Dette betyr at du som student på europastudier har mulighet til å bli en del av et sosialt og faglig nettverk som vil gi deg uvurderlige erfaringer og gjøre studietiden til en tid du vil huske med glede.

Linjeforeningen på europastudier forteller:

Eureka på tur til Brüssel vår 2018. Foto

Eureka (gresk: εὕρηκα, "jeg fant det") er linjeforeningen for Europastudier ved NTNU i Trondheim. Europastudier har et meget godt studiemiljø. Eureka arrangerer studieturer, fester og andre sosiale arrangementer. Eureka arrangerer også gjesteforelesninger med forskere fra inn- og utland og med næringslivet i regionen. Dette skaper et godt sosialt og faglig miljø blant nye og gamle studenter.

Allerede første dag ved semesterstart i august ønsker vi nye studenter på Europastudier velkommen. Da starter fadderukene. De går over to uker, og Eureka fungerer som en sosial plattform hvor du kan bli godt kjent med europastudenter på tvers av årskullene. Resten av året arrangerer vi også en rekke sosiale arrangementer for Eureka-studentene, som torsdagsquiz, julebord, vårfest, karrieredag og utenlandsturer. Vi har også to fotballag i "Dragvolligaen": FET (FC Eureka Trondheim) og DREP (De Rustne Eureka-Pikene).

Eurekas styre planlegger og koordinerer linjeforeningens arbeid. Styret består av åtte personer. I tillegg til de sosiale arrangementene gir vi ut vårt interne magasin serEØS. Vi knytter også kontakt mellom studentene på Europastudier og næringslivet.

Målet vårt er å være den beste og mest aktive linjeforeningen på Dragvoll. Med Eureka får du et sosialt og faglig engasjerende rammeverk rundt dine studier.

Aktuell informasjon fra Eureka linjeforening:

Eurekas nettsider

Eurekas facebookside