course-details-portlet

ENG1302 - Litteratur: Drama og lyrikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Dette emnet er en sjangerbasert introduksjon til engelskspråklig lyrikk og drama. Emnet presenterer studentene for viktige engelskspråklige litterære tekster. Gjennom et utvalg dikt og skuespill belyses de ulike stilene og teknikkene man finner innenfor disse sjangrene. Emnet gir også en innføring i den fagterminologien som brukes innenfor litteraturvitenskap.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått emnet
- har kjennskap til et utvalg av viktige engelskspråklige dikt og skuespill.
- har kunnskap om ulike typer engelskspråklig drama og lyrikk.
- har innsikt i hvordan sjangerforventninger knyttet til ulike typer drama og lyrikk formidler mening.
- er kjent med og i stand til å bruke den engelskspråklige fagterminologien knyttet til drama og lyrikk.
- kan skrive litterære analyser på korrekt engelsk.
- kan lese dramatiske og lyriske tekster på en kritisk, analytisk og selvstendig måte.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarundervisning og veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 skriftlig oppgave på ca 1000 ord/2,5 sider

Mer om vurdering

Eksamen skal i sin helhet besvares på engelsk. Informasjon om hvilke ordbøker som er tillatt brukt under eksamen er tilgjengelig på eksamensoppgaven.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum vil variere, men vil omfatte: Et utvalg tekster som representerer sjangrene lyrikk og drama fra ulike perioder og kulturer i den engelskspråklige verden, tekster som gir en innføring i litteraturstudier og et oppslagsverk med litterære begreper. Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG1301 7.5 01.08.2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk litteratur
  • Engelsk
  • Engelsk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100 A

Utlevering 07.06.2021

Innlevering 07.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU