course-details-portlet

ENG1302 - Litteratur: Drama og lyrikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Faglig innhold

Dette emnet er en sjangerbasert introduksjon til engelskspråklig lyrikk og drama. Emnet presenterer studentene for viktige engelskspråklige litterære tekster. Gjennom et utvalg dikt og skuespill belyses de ulike stilene og teknikkene man finner innenfor disse sjangrene. Emnet gir også en innføring i den fagterminologien som brukes innenfor litteraturvitenskap.

Læringsutbytte

Læringsmål

Kunnskap

Kandidater som har bestått emnet

 • har kjennskap til et utvalg av viktige engelskspråklige dikt og skuespill
 • har kunnskap om ulike typer engelskspråklig drama og lyrikk
 • har innsikt i hvordan sjangerforventninger knyttet til ulike typer drama og lyrikk formidler mening
 • er kjent med og i stand til å bruke den engelskspråklige fagterminologien knyttet til drama og lyrikk
 • kan ha blitt gjort kjent med grunnleggende aspekter ved litteratursøk

Ferdigheter

Kandidater som har bestått emnet

 • kan skrive litterære analyser på korrekt engelsk
 • kan lese dramatiske og lyriske tekster på en kritisk, analytisk og selvstendig måte

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått emnet

 • har muntlig og skriftlig kompetanse i engelsk utover det som kreves for rene litteraturstudier
 • utvikler grunnleggende tverrkulturell tekstkompetanse
 • kan kritisk reflektere over ulike typer kulturelle verker

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarundervisning og veiledning.

Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Studenter bør forvente at dette emnet på 7,5 studiepoeng tilsvarer omtrent 10 timers arbeid per uke, inkludert undervisningstid.

Obligatoriske aktiviteter

 • 1 skriftlig oppgave på ca 1000 ord/2,5 sider

Det kan være egne obligatoriske oppgaver for studenter på MLSPRÅK.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

 • 1 skriftlig oppgave på ca 1000 ord/2,5 sider

Mer om vurdering

Mer om vurdering:

Eksamen skal i sin helhet besvares på engelsk. Informasjon om hvilke ordbøker som er tillatt brukt under eksamen er tilgjengelig i pensumlisten for engelsk ved semesterstart.

Kursmateriell

Pensum vil variere, men vil omfatte: Et utvalg tekster som representerer sjangrene lyrikk og drama fra ulike perioder og kulturer i den engelskspråklige verden, tekster som gir en innføring i litteraturstudier og et oppslagsverk med litterære begreper. Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG1301 7.5 VÅR 2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Engelsk litteratur
 • Engelsk
 • Engelsk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU