Kontakt

Europastudier - bachelorstudium

Kontakt

Studieveiledning - foto

Dersom du har spørsmål kan disse sendes til: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
eller direkte til studieveilederen for respektive fagområde:

 

Du kan også booke en veiledningstime her https://www.ntnu.no/web/ihk/studieveiledning

Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser

Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser

Har du behov for tilrettelegging i studiesituasjonen eller av eksamen?

Se hvilket tilbud NTNU gir:
Tilrettelegging