course-details-portlet

FRA2410 - Fransk historie for samtiden

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Emnet omhandler sentrale perioder i historie etter 1500. Emnet gir en oversikt i viktige utviklingslinjer og sentrale problematikker i fransk historie. Tilnærmingen er historisk, og målet er å kjenne historien for å forstå samtiden.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet

- har kunnskap om historiske strukturer i det franske samfunnet

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet

- kan analysere samtiden i et historisk perspektiv

- kan uttrykke seg både skriftlig og muntlig på fransk om historiske spørsmål

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått dette emnet

- har evner til kritisk refleksjon over historiske utviklingstrekk ved samfunnet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid med diskusjon.

Undervisningen foregår på fransk. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 muntlig presentasjon (15 minutter)
  • 1 skriftlig arbeid (2000 ord)

Mer om vurdering

Eksamen skal i sin helhet besvares på fransk. Informasjon om hvilke ordbøker som eventuelt er tillatt brukt under eksamen er tilgjengelig i pensumheftet for fransk ved semesterstart.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart. Noe studiemateriell vil bli utdelt i løpet av semesteret.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA2400 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fransk
  • Fransk kulturkunnskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F 04.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL210 Sluppenvegen 14 10
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU