course-details-portlet

FRA1010 - Språkferdighet, tekst og metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen (midtsemestereksamen) 40/100 2 timer F
Skriftlig skoleeksamen 40/100 4 timer F
Muntlig eksamen 20/100 20 minutter E

Faglig innhold

Emnet fokuserer på fransk språkferdighet. De første ukene av undervisningen består av et intensivt seminar med vekt på fransk grammatikk. Gjennom aktiv deltakelse på skriveverksted oppøver studentene ferdigheter i å skrive ulike typer tekster på fransk. Det legges spesielt vekt på god språkføring og mekanismer som skaper sammenheng i teksten. I løpet av semesteret jobber studentene også med å forbedre sin muntlige kompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet,

 • har grunnleggende innsikt i fransk grammatikk

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet,

 • kan skrive ulike typer tekster på fransk og skape sammenheng i teksten
 • kan uttrykke seg på fransk både skriftlig og muntlig, nivå A2/B1 i Det europeiske rammeverket

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått dette emnet,

 • kan benytte oppslagsverk (ordbøker, elektroniske ordbøker, Bescherelle) effektivt
 • kan benytte sine kunnskaper til å støtte videre språklæring

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Undervisning i språkferdighet i første del av semesteret (Pangstart). Skriveverksted. Gruppearbeid med diskusjon. Muntlig og skriftlig ferdighetstrening.

Undervisningen foregår på fransk. Det kreves 80% obligatorisk oppmøte i undervisningen (forelesninger, gruppearbeid og skriveverksted) og i intensivkurset Pangstart i fransk ved studiestart.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (det semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • 4 innleveringer
 • 80% oppmøte på undervisning

Mer om vurdering

Emnet vurderes på følgende måte:

- Midtsemestereksamen: Skriftlig eksamen med varighet på 2 timer som tester studentene i grammatikk. Teller 40% i fastsettingen av endelig karakter.

- Skriftlig eksamen på slutten av semesteret med varighet på 4 timer som tester studentene i tekstskriving. Teller 40% i fastsettingen av endelig karakter.

- Muntlig eksamen med varighet på ca. 20 minutter. Teller 20% i fastsettingen av endelig karakter.

Det gis separate karakterer for hver vurderingsdel. I den samlete karakteren vektes deleksamenene som oppgitt ovenfor. På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter stå oppgitt.

Alle deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved stryk må alle deleksamener tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må alle deleksamener tas på nytt.

Studenter som stryker på midtsemestereksamen eller har gyldig forfall til denne eksamenen, vil få ett forsøk til på denne eksamenen før slutten av semesteret. Studenter har adgang til å klage på karakteren på midtsemestereksamen innen tre uker etter at karakter på denne deleksamenen er kunngjort.

Eksamen skal i sin helhet besvares på fransk. Informasjon om hvilke ordbøker som eventuelt er tillatt brukt under skriftlig eksamen er tilgjengelig i pensumheftet for fransk ved semesterstart.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA1001 7.5 HØST 2019
FRAC1200 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fransk språk
 • Fransk
 • Fransk språkvitenskap
 • Språkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen (midtsemestereksamen) 40/100 F 09.10.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 19
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 19
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 F 12.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 14
Høst ORD Muntlig eksamen 20/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen (midtsemestereksamen) 40/100 F 30.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 2
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 40/100 F 07.03.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 2
Vår UTS Muntlig eksamen 20/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU