NTNU - NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Fakulteter og institutter


    Det humanistiske fakultet

        Institutt for filosofi og religionsvitenskap
        Institutt for historiske studier
        Institutt for kunst- og medievitenskap
        Institutt for musikk
        Institutt for språk og litteratur
        Institutt for tverrfaglige kulturstudier

    Det medisinske fakultet

        Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
        Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer
        Institutt for nevromedisin
        Institutt for samfunnsmedisin
        Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

    Fakultet for arkitektur og billedkunst

        Institutt for billedkunst - Kunstakademiet i Trondheim
        Institutt for byforming og planlegging
        Institutt for byggekunst, form og farge
        Institutt for byggekunst, historie og teknologi
        Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning

   Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

        Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
        Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
        Institutt for elkraftteknikk
        Institutt for matematiske fag
        Institutt for teknisk kybernetikk
        Institutt for telematikk

    Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

        Institutt for bygg, anlegg og transport
        Institutt for energi- og prosessteknikk
        Institutt for geologi og bergteknikk
        Institutt for konstruksjonsteknikk
        Institutt for marin teknikk
        Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk
        Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
        Institutt for produktdesign
        Institutt for produktutvikling og materialer
        Institutt for vann- og miljøteknikk

    Fakultet for naturvitenskap og teknologi

        Institutt for biologi
        Institutt for bioteknologi
        Institutt for fysikk
        Institutt for kjemi
        Institutt for kjemisk prosessteknologi
        Institutt for materialteknologi

    Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

        Geografisk institutt
        Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
        Institutt for samfunnsøkonomi
        Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap
        Institutt for sosiologi og statsvitenskap
        Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap
        Norsk senter for barneforskning
        Pedagogisk institutt
        Program for lærerutdanning
        Psykologisk institutt
        Sosialantropologisk institutt

NTNU Vitenskapsmuseet