Fakulteter og institutter

»Se organisasjonskart
1. januar 2017 omorganiserte NTNU sin fakultets- og instituttstruktur. Se tidligere organisasjon.

 

Fakultet for arkitektur og design (AD)

Det humanistiske fakultet (HF)

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Fakultet for naturvitenskap (NV)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Fakultet for økonomi (ØK)

NTNU Vitenskapsmuseet (VM)


Tidligere organisering (2016)

NTNU omorganiserte 1. januar 2017. Her er organisasjonen slik den var i 2016.

 

NTNU i Trondheim

Det humanistiske fakultet

Det medisinske fakultet

Fakultet for arkitektur og billedkunst

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Fakultet for helse- og sosialvitenskap

(Tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

(Tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Fakultet for teknologi 

(Tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Handelshøyskolen i Trondheim 

(Tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Vitenskapsmuseet

  • Seksjon for arkeologi og kulturhistorie
  • Nasjonallaboratoriene for datering
  • Seksjon for formidling
  • Seksjon for naturhistorie, inkl. Ringve botaniske hage og Kongsvoll fjellhage
  • Administrasjon og Revita-prosjektet

NTNU i Gjøvik

(Tidligere Høgskolen i Gjøvik)

NTNU i Ålesund

(Tidligere Høgskolen i Ålesund)

»Se organisasjonskart

Fri, 30 Dec 2016 13:36:03 +0100

Sentre ved NTNU

Oversikt over største sentrene samt nasjonale og eksternfinansierte sentre som NTNU er vertskap for.