Fakulteter og institutter

»Se organisasjonskart
1. januar 2017 omorganiserte NTNU sin fakultets- og instituttstruktur. Se tidligere organisasjon.

 

Fakultet for arkitektur og design (AD)

Det humanistiske fakultet (HF)

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Fakultet for naturvitenskap (NV)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Fakultet for økonomi (ØK)

NTNU Vitenskapsmuseet (VM)


Tidligere organisering (2016)

NTNU omorganiserte 1. januar 2017. Her er organisasjonen slik den var i 2016.

 

NTNU i Trondheim

Det humanistiske fakultet

 • Institutt for filosofi og religionsvitenskap
 • Institutt for historiske studier
 • Institutt for kunst- og medievitenskap
 • Institutt for musikk
 • Institutt for språk og litteratur
 • Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Det medisinske fakultet

 • Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
 • Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer
 • Institutt for nevromedisin
 • Institutt for samfunnsmedisin
 • Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Fakultet for arkitektur og billedkunst

 • Institutt for billedkunst - Kunstakademiet i Trondheim
 • Institutt for byforming og planlegging
 • Institutt for byggekunst, form og farge
 • Institutt for byggekunst, historie og teknologi
 • Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

 • Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
 • Institutt for elkraftteknikk
 • Institutt for matematiske fag
 • Institutt for teknisk kybernetikk
 • Institutt for telematikk

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

 • Institutt for bygg, anlegg og transport
 • Institutt for energi- og prosessteknikk
 • Institutt for geologi og bergteknikk
 • Institutt for konstruksjonsteknikk
 • Institutt for marin teknikk
 • Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk
 • Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
 • Institutt for produktdesign
 • Institutt for produktutvikling og materialer
 • Institutt for vann- og miljøteknikk

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

 • Institutt for biologi
 • Institutt for bioteknologi
 • Institutt for fysikk
 • Institutt for kjemi
 • Institutt for kjemisk prosessteknologi
 • Institutt for materialteknologi

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

 • Geografisk institutt
 • Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
 • Institutt for pedagogikk og livslang læring
 • Institutt for samfunnsøkonomi
 • Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap
 • Institutt for sosiologi og statsvitenskap
 • Norsk senter for barneforskning
 • Program for lærerutdanning
 • Psykologisk institutt
 • Sosialantropologisk institutt

Fakultet for helse- og sosialvitenskap

(Tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag)

 • Institutt for anvendt sosialvitenskap
 • Institutt for helsevitenskap
 • Institutt for sykepleievitenskap

Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

(Tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag)

 • Institutt for grunnskolelærerutdanning 1-7 og bachelor i arkiv og samlingsforvaltning
 • Institutt for grunnskolelærerutdanning 5-10 og bachelor i tegnspråk og tolking

Fakultet for teknologi 

(Tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag)

 • Institutt for allmennfag
 • Institutt for bioingeniørfag
 • Institutt for bygg og miljø
 • Institutt for elektrofag og fornybar energi
 • Institutt for kjemi og materialteknologi
 • Institutt for maskinteknikk og logistikk
 • Institutt for matteknologi
 • Institutt for informatikk og e-læring

Handelshøyskolen i Trondheim 

(Tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Vitenskapsmuseet

 • Seksjon for arkeologi og kulturhistorie
 • Nasjonallaboratoriene for datering
 • Seksjon for formidling
 • Seksjon for naturhistorie, inkl. Ringve botaniske hage og Kongsvoll fjellhage
 • Administrasjon og Revita-prosjektet

NTNU i Gjøvik

(Tidligere Høgskolen i Gjøvik)

 • Avdeling for helse, omsorg og sykepleie
 • Avdeling for informatikk og medieteknikk
 • Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse

NTNU i Ålesund

(Tidligere Høgskolen i Ålesund)

 • Avdeling for internasjonal business
 • Avdeling for ingeniør- og realfag
 • Avdeling for maritim teknologi og operasjoner
 • Avdeling for biologiske fag
 • Avdeling for helsefag

»Se organisasjonskart

Mon, 30 Jan 2017 12:49:13 +0100

Sentre ved NTNU

Oversikt over største sentrene samt nasjonale og eksternfinansierte sentre som NTNU er vertskap for.