Om NTNU

Fakulteter og institutter

NTNU i Trondheim | NTNU i Gjøvik | NTNU i Ålesund

Dekaner og instituttledere


NTNU i Trondheim

Det humanistiske fakultet

Det medisinske fakultet

Fakultet for arkitektur og billedkunst

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Fakultet for helse- og sosialvitenskap

(Tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

(Tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Fakultet for teknologi 

(Tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Handelshøyskolen i Trondheim 

(Tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Vitenskapsmuseet

 • Seksjon for arkeologi og kulturhistorie
 • Nasjonallaboratoriene for datering
 • Seksjon for formidling
 • Seksjon for naturhistorie, inkl. Ringve botaniske hage og Kongsvoll fjellhage
 • Administrasjon og Revita-prosjektet

NTNU i Gjøvik

(Tidligere Høgskolen i Gjøvik)

NTNU i Ålesund

(Tidligere Høgskolen i Ålesund)

 

»Se organisasjonskart


Tue, 19 Jan 2016 09:15:21 +0100

Ny organisering av fakultetene

NTNUs styre har vedtatt ny organisering av fakultetene og institutter ved NTNU som skal gjelde fra 1. januar 2017.
Se liste over de nye instituttene

De nye fakultetene er:

 • Fakultet for ingeniørvitenskap
 • Fakultet for naturvitenskap
 • Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
 • Det humanistiske fakultet
 • Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for økonomi
 • Fakultet for arkitektur og design