Søk opptak


1. januar 2016 slår NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Det vil derfor bli endringer i søknadsfrister og rutiner for opptak til høst 2016. Vi oppdaterer så snart dette er klart.

Opptak til grunnstudier

Opptak til høsten 2016

Søknadsfrist: 15. april 2016

Noen studieprogram kan ha andre søknadsfrister.

Du kan søke opptak til bachelorprogram, årsstudier, 5-årige integrerte masterprogram og profesjonsstudier. Du søker opptak gjennom samordna opptak.


Opptak til vårsemesteret 2016

Søknadsfrist: 15.november

Det er mulig å søke opptak til enkeltemner i humanistiske fag og i samfunnsvitenskapelige fag til vårsemesteret 2016. Du søker opptak via NTNUs søknadsweb


Opptak til 2-årige masterprogram

Opptak til høsten 2016

Søknadsfrist: 15. april 2016

Du må søke opptak til 2-årige masterprogram via NTNUs søknadsweb.

Søkere med utenlandsk opptaksgrunnlag må søke innen 1. mars.

For søknad til vårsemesteret 2016 er søknadsfristen 15. november.

Det er mulig å søke opptak til enkelte masterprogram ved fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT) og det humanistiske fakultet (HF).


Opptak til enkeltemner

NTNU har en rekke forskjellige opptak til enkeltemner. Her finner du blant annet informasjon om adgangsbegrensede emner, forskerkurs og eksamensadgang for privatister. 


Norskkurs

Her finner du informasjon om opptaket til trinndelte norskkurs for utlendinger ved NTNU. Fristen for å søke er 1. juni for høstsemesteret og 1. november for vårsemesteret.


Intern overgang

Studenter som er tatt opp til et studieprogram eller årsstudium ved NTNU kan søke om intern overgang til et annet studieprogram. Fristen for å søke om overgang er 15. februar. 


Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er et studieprogram på 60 studiepoeng som består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen. Du kan ta studieprogrammet på heltid eller på deltid.


Opptak til billedkunst

Kunstakademiet i Trondheim ved NTNU tilbyr både bachelor- og masterprogram i billedkunst. Studieprogrammene har krav om opptaksprøve. 

Opptak til utøvende musikk

Institutt for musikk ved NTNU tilbyr både bachelor- og masterprogram i utøvende musikk. Studieprogrammene har krav om opptaksprøve.


Reservasjon av studieplass

Du kan søke om å reservere studieplass til neste gang studiet har ordinært opptak. Takk ja til plassen innen gjeldende svarsfrist, og send søknad Opptakskontoret innen 3 uker. 


Krav om politiattest

Politiattest kreves der studenter kommer i kontakt med pasienter, klienter, elever, barnehagebarn eller andre i forbindelse med obligatorisk praksisopplæring/klinisk undervisning.

 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med Opptakskontoret per telefon eller e-post hvis du har spørsmål om hvordan du kan søke eller hva som kreves for å kvalifisere.

Telefon 73 59 77 00
E-post opptak@adm.ntnu.no 

Postadresse
Opptakskontoret
NTNU
7491 Trondheim

Du kan også besøke oss i underetasjen av Hovedbygget på Gløshaugen (kart).

Søknadsfrist 15 april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Reglement

Reglene for opptak til studier er fastsatt i Forskrift om opptak til høyere utdanning (nasjonal) og i Forskrift om opptak til studier ved NTNU (lokal).