Søk opptak


1. januar 2016 slår NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Det vil derfor bli endringer i søknadsfrister og rutiner for opptak til høst 2016. Vi oppdaterer så snart dette er klart.

Opptak til grunnstudier

IllustrasjonSøknadsfristen er 15. april for opptak til høsten 2015. Merk at noen søkergrupper har søknadsfrist 1. mars. Du kan søke opptak til bachelorprogram, årsstudier, 5-årige integrerte masterprogram og profesjonsstudier via Samordna opptak.


Opptak til 2-årige masterprogram

Du kan søke opptak til 2-årige masterprogram via NTNUs SøknadswebSøknadsfrist for opptak til høstsemesteret 2015 er 15. april. Søkere med utenlandsk opptaksgrunnlag må søke innen 1. mars.


Opptak til enkeltemner

NTNU har en rekke forskjellige opptak til enkeltemner. Her finner du blant annet informasjon om adgangsbegrensede emner, forskerkurs og eksamensadgang for privatister. 

Norskkurs

Her finner du informasjon om opptaket til trinndelte norskkurs for utlendinger ved NTNU. Fristen for å søke er 1. juni for høstsemesteret og 1. november for vårsemesteret.

 

Intern overgang

Studenter som er tatt opp til et studieprogram eller årsstudium ved NTNU kan søke om intern overgang til et annet studieprogram. Fristen for å søke om overgang er 15. februar. 

 

Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er et studieprogram på 60 studiepoeng som består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen. Du kan ta studieprogrammet på heltid eller på deltid.

 

Opptak til billedkunst

Kunstakademiet i Trondheim ved NTNU tilbyr både bachelor- og masterprogram i billedkunst. Studieprogrammene har krav om opptaksprøve. 
 

Opptak til utøvende musikk

Institutt for musikk ved NTNU tilbyr både bachelor- og masterprogram i utøvende musikk. Studieprogrammene har krav om opptaksprøve.

Reservasjon av studieplass

Du kan søke om å reservere studieplass til neste gang studiet har ordinært opptak. Takk ja til plassen innen gjeldende svarsfrist, og send søknad Opptakskontoret innen 3 uker. 

Krav om politiattest

Politiattest kreves der studenter kommer i kontakt med pasienter, klienter, elever, barnehagebarn eller andre i forbindelse med obligatorisk praksisopplæring/klinisk undervisning.

 

Søk opptak

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med Opptakskontoret per telefon eller e-post hvis du har spørsmål om hvordan du kan søke eller hva som kreves for å kvalifisere.

Telefon 73 59 77 00
E-post opptak@adm.ntnu.no 

Postadresse
Opptakskontoret
NTNU
7491 Trondheim

Du kan også besøke oss i underetasjen av Hovedbygget på Gløshaugen (kart).

Reglement

Reglene for opptak til studier er fastsatt i Forskrift om opptak til høyere utdanning (nasjonal) og i Forskrift om opptak til studier ved NTNU (lokal).