Opptak til grunnstudier

Søknadsfrist: 15. april 2017

Du kan søke opptak til bachelorprogram, årsstudier, 5-årige integrerte masterprogram og profesjonsstudier gjennom samordna opptak. Noen studieprogram kan ha andre søknadsfrister.

Alternative veier til opptak ved NTNU

Du kan søke lokalt opptak til Y-veien, TRES og forkurs via NTNUs Søknadsweb.


Opptak til masterprogram (1,5- 2 år)

Søknadsfrist: 15.april 2017

Frist for søkere med utenlandsk opptaksgrunnlag:1. mars.

NTNUs internasjonale masterprogram har egne søknadsfrister:

Du må søke opptak til 2-årige masterprogram via NTNUs søknadsweb. For søknad til våre norske masterprogrammer så åpner Søknadsweb for registrering 1. februar.

 


Videreutdanninger ved NTNU

NTNU har et bredt tilbud innen videreutdanning. Enten du kommer rett fra grunnstudier eller har noen års arbeidserfaring vil du finne relevante tilbud hos oss, på heltid, deltid eller som fjernundervisning. 
 

Opptak til enkeltemner

NTNU har en rekke forskjellige opptak til enkeltemner. Her finner du blant annet informasjon om adgangsbegrensede emner, forskerkurs og eksamensadgang for privatister. 


Norskkurs

Her finner du informasjon om opptaket til trinndelte norskkurs for utlendinger ved NTNU. Fristen for å søke er 1. juni for høstsemesteret og 1. november for vårsemesteret.


Intern overgang

Studenter som er tatt opp til et studieprogram eller årsstudium ved NTNU kan søke om intern overgang til et annet studieprogram. Fristen for å søke om overgang er 15. februar. 

 

Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er et studieprogram på 60 studiepoeng som består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen. Du kan ta studieprogrammet på heltid eller på deltid.


Opptak til billedkunst

Kunstakademiet i Trondheim ved NTNU tilbyr både bachelor- og masterprogram i billedkunst. Studieprogrammene har krav om opptaksprøve. 

Opptak til utøvende musikk

Institutt for musikk ved NTNU tilbyr både bachelor- og masterprogram i utøvende musikk. Studieprogrammene har krav om opptaksprøve.


Reservasjon av studieplass

Du kan søke om å reservere studieplass til neste gang studiet har ordinært opptak. Takk ja til plassen innen gjeldende svarsfrist, og send søknad Opptakskontoret innen 3 uker. 


Krav om politiattest

Politiattest kreves der studenter kommer i kontakt med pasienter, klienter, elever, barnehagebarn eller andre i forbindelse med obligatorisk praksisopplæring/klinisk undervisning.

 

Kontakt

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om hvordan du kan søke eller hva som kreves for å kvalifisere.

NTNU i Trondheim
Telefon: 73 59 77 00
E-post: opptak@ntnu.no 

NTNU i Gjøvik
Telefon: 61 13 54 00
E-post:
opptak@ntnu.no  

NTNU i Ålesund
Telefon: 70 16 12 00
E-post: opptak@ntnu.no 

Postadresse NTNU Trondheim
NTNU
Avdeling for studieadministrasjon
Opptak

7491 Trondheim

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak     

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Søknadsfrist 1. mars

For deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden)