Tematiske satsingsområder 2014–2023

Tematiske satsingsområder - superhelter

NTNUs tematiske satsingsområder NTNU bærekraft, NTNU energi, NTNU helse og NTNU havrom løser komplekse utfordringer av stor betydning for samfunnet gjennom tverrfaglig samarbeid.

 

Spørsmål om forskning ved NTNU?

Kontakt: