Kontaktinformasjon


Spørsmål om studier

Studentservice får du hjelp til praktiske oppgaver som fagpåmelding, karakterutskrifter, semesterkort og andre ting du lurer på.

  • Epost: studentservice@adm.ntnu.no
  • Telefon
    • Samfunnsfag og humanistiske fag. Studentservice Dragvoll: 73 59 67 00
    • Realfag, ingeniørfag, medisin. Studentservice Gløshaugen: 73 59 52 00

Hjelp til presse og medier

NTNU har pressekontakter som kan hjelpe journalister med å skaffe oversikt over forskning og forskere ved NTNU. Du kan også få hjelp til andre spørsmål vedrørende universitetet ved å sende oss en epost kontakt@komm.ntnu.no eller ringe: Tlf: 73 59 55 40

Oversikt over NTNUs forskning


IT-spørsmål

Øvrig kontaktinformasjon

Finn litteratur


Spørsmål om NTNUs nettsider

Melde inn feil på NTNUs web

Spørsmål om web:

Kontakt sentralbordet

Sentral postadresse, telefonnummer og e-post

Postadresse:
NTNU, 7491 Trondheim 

Telefon: 73 59 50 00 (Sentralbord)
Telefaks: 73 59 53 10
E-post: postmottak@adm.ntnu.no

Fakturaadresse: 
NTNU, Felles fakturamottak, 7491 Trondheim
 

Personsøk

Søk etter ansatte
Søk etter studenter

Adresselister

Våre campuser
Vitenskaplige enheter

Sentral administrasjon