Kontaktinformasjon


Spørsmål om studier

Studentservice får du hjelp til praktiske oppgaver som fagpåmelding, karakterutskrifter, semesterkort og andre ting du lurer på.

  • E-post: studentservice@adm.ntnu.no
  • Telefon
    • Samfunnsfag og humanistiske fag. Studentservice Dragvoll: 73 59 67 00
    • Realfag, ingeniørfag, medisin. Studentservice Gløshaugen: 73 59 52 00

Besøk NTNU

Det er flere muligheter for deg som ønsker informasjon om studietilbudet, møte studenter og høre om livet som student.


Hjelp til presse og medier

NTNU har pressekontakter som kan hjelpe journalister med å skaffe oversikt over forskning og forskere ved NTNU. Du kan også få hjelp til andre spørsmål om universitetet ved å;

Pressemeldinger fra NTNU

Oversikt over NTNUs forskning


IT-spørsmål


Litteratursøk


Spørsmål om NTNUs nettsider

Melde inn feil på NTNUs web

Spørsmål om web:

Tue, 23 Jun 2015 14:46:26 +0200

Kontaktinformasjon

Postadresse:
NTNU, 7491 Trondheim

Telefon: 73 59 50 00 (sentralbord)
Telefaks: 73 59 53 10
E-post: postmottak@adm.ntnu.no

Organisasjonsnummer: 974767880

Fakturaadresse

NTNU, Felles Fakturamottak
Postboks 50, Økern
0508 Oslo

Søk etter ansatte 

Alle enheter fra A-Å

Åpningstider