Ledige stillinger

NTNU, HiA, HiG, HiST - eksterne stillinger

Stipendiatstilling innen modellering av duktilt brudd i aluminium - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 04.05.2016

Stipendiatstilling innen modellering av duktilt brudd i aluminium - Institutt for konstruksjonsteknikk

Universitetsbibliotekar/spesialbibliotekar(vikariat) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik - Søknadsfrist: 04.05.2016

Universitetsbibliotekar/spesialbibliotekar(vikariat) - Bibliotekseksjonen

Førstekonsulent - Studieadministrasjon - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim - Søknadsfrist: 05.05.2016

Førstekonsulent - Studieadministrasjon - Fakultet for helse- og sosialvitenskap

PhD Candidate position within atomistic modelling of multi-material interfaces - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik - Søknadsfrist: 05.05.2016

PhD Candidate position within atomistic modelling of multi-material interfaces - TØL - Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse

Professor/Associate Professor-Additive Manufacturing - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik - Søknadsfrist: 05.05.2016

Professor/Associate Professor-Additive Manufacturing - TØL - Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse

Førsteamanuensis/Universitetslektor-Maskin eller Førstelektor/Universitetslektor-Maskin - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik - Søknadsfrist: 05.05.2016

Førsteamanuensis/Universitetslektor-Maskin eller Førstelektor/Universitetslektor-Maskin - TØL - Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse

PhD Position within Additive Manufacturing Technology for Metals (IVT - 59/16) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 06.05.2016

PhD Position within Additive Manufacturing Technology for Metals (IVT - 59/16) - Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

PhD Position in Handling of Sensor Fusion, Point-Clouds,3D Maps Using Geometric Algebra (IVT-63/16) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 06.05.2016

PhD Position in Handling of Sensor Fusion, Point-Clouds,3D Maps Using Geometric Algebra (IVT-63/16) - Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

PhD Position within Vision Systems for Offshore Crane Control in Ship-to Ship Operations IVT-64/16 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 06.05.2016

PhD Position within Vision Systems for Offshore Crane Control in Ship-to Ship Operations IVT-64/16 - Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

Vikariat som universitetslektor innen kjemi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim - Søknadsfrist: 06.05.2016

Vikariat som universitetslektor innen kjemi - Fakultet for teknologi

FAST VITENSKAPELIG STILLING SOM LEDER FOR PROBLEMBASERT LÆRING (PBL) VED DET MEDISINSKE FAKULTET, NTNU - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 08.05.2016

FAST VITENSKAPELIG STILLING SOM LEDER FOR PROBLEMBASERT LÆRING (PBL) VED DET MEDISINSKE FAKULTET, NTNU - Det medisinske fakultet (DMF)

PhD position in combustion instabilities (IVT - 58/16) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 08.05.2016

PhD position in combustion instabilities (IVT - 58/16) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Postdoc position in experimental Condensed Matter Physics: Graphene-Clay Systems - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 08.05.2016

Postdoc position in experimental Condensed Matter Physics: Graphene-Clay Systems - Institutt for fysikk

Postdoctoral fellow in fluid dynamics (IVT - 57/16) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 08.05.2016

Postdoctoral fellow in fluid dynamics (IVT - 57/16) - Institutt for energi- og prosessteknikk

PhD position in Soft Matter Physics: Complex Photonic Materials Activated by Electric or Magnetic fields - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 08.05.2016

PhD position in Soft Matter Physics: Complex Photonic Materials Activated by Electric or Magnetic fields - Institutt for fysikk

PhD position in Optics: Complex Photonic Materials Activated by Electric or Magnetic fields - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 08.05.2016

PhD position in Optics: Complex Photonic Materials Activated by Electric or Magnetic fields - Institutt for fysikk

Post.doc in Ecosystem footprints: Land Use Impacts and their Socioeconomic Determinants (IVT-65/16) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 08.05.2016

Post.doc in Ecosystem footprints: Land Use Impacts and their Socioeconomic Determinants (IVT-65/16) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Postdoctoral Fellow in Reducing Risk in Aquaculture - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 08.05.2016

Postdoctoral Fellow in Reducing Risk in Aquaculture - Institutt for marin teknikk

Universitetslektor i medisin (habilitering) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 09.05.2016

Universitetslektor i medisin (habilitering) - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU)

Professor/Associate Professor in Petroleum Eng. and Applied Geophysics (Petroleum Cybernetics) (IVT-56/16) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10.05.2016

Professor/Associate Professor in Petroleum Eng. and Applied Geophysics (Petroleum Cybernetics) (IVT-56/16) - Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk

Vitenskapelige assistenter - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim - Søknadsfrist: 10.05.2016

Vitenskapelige assistenter - Handelshøyskolen i Trondheim

Stipendiatstilling innen fysisk aktivitet og hjernehelse - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim - Søknadsfrist: 12.05.2016

Stipendiatstilling innen fysisk aktivitet og hjernehelse - Fakultet for helse- og sosialvitenskap

PhD position in fluid mechanics - Dropwise condensation on nanostructured surfaces (IVT - 68/16) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 12.05.2016

PhD position in fluid mechanics - Dropwise condensation on nanostructured surfaces (IVT - 68/16) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Prosjektmedarbeidere (1-2 stillinger) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 13.05.2016

Prosjektmedarbeidere (1-2 stillinger) - Matematikksenteret

Professor/førsteamanuensis i medisin (farmasi) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 13.05.2016

Professor/førsteamanuensis i medisin (farmasi) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

Doktorgradsstipendiat i matematikk- Fakultet for lærer- og tolkeutdanning, NTNU - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim - Søknadsfrist: 15.05.2016

Doktorgradsstipendiat i matematikk- Fakultet for lærer- og tolkeutdanning, NTNU - Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

Universitetslektor IT-drift og informasjonssikkerhet Norwegian Information Security Laboratory - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik - Søknadsfrist: 15.05.2016

Universitetslektor IT-drift og informasjonssikkerhet Norwegian Information Security Laboratory - Norwegian Information Security Lab (NISlab)

PhD research fellowship position in the Development and Analysis of Intelligent Transport Systems (ITS) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15.05.2016

PhD research fellowship position in the Development and Analysis of Intelligent Transport Systems (ITS) - Institutt for telematikk

Postdoktor i bevegelseskontroll - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim - Søknadsfrist: 15.05.2016

Postdoktor i bevegelseskontroll - Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Vitenskapelig assistent ved Institutt for vann-og miljøteknikk IVT - 70/16 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 16.05.2016

Vitenskapelig assistent ved Institutt for vann-og miljøteknikk IVT - 70/16 - Institutt for vann- og miljøteknikk

Stipendiatstilling innen Modellering av den mekaniske oppførselen til polymerskum (IVT - 73/16) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 16.05.2016

Stipendiatstilling innen Modellering av den mekaniske oppførselen til polymerskum (IVT - 73/16) - Institutt for konstruksjonsteknikk

Stipendiatstilling innen trening som medisin - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 18.05.2016

Stipendiatstilling innen trening som medisin - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Førsteamanuensis ved Institutt for sykepleievitenskap - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim - Søknadsfrist: 18.05.2016

Førsteamanuensis ved Institutt for sykepleievitenskap - Avdeling for sykepleierutdanning

Førstelektor/universitetslektor i sykepleiefag - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim - Søknadsfrist: 18.05.2016

Førstelektor/universitetslektor i sykepleiefag - Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Vitenskapelig assistent i statsvitenskap - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 18.05.2016

Vitenskapelig assistent i statsvitenskap - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Universitetslektor i nordisk litteraturvitenskap - vikariat - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 18.05.2016

Universitetslektor i nordisk litteraturvitenskap - vikariat - Institutt for språk og litteratur

Førsteamanuensis i sosialt arbeid - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 18.05.2016

Førsteamanuensis i sosialt arbeid - Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

PhD Research Fellow (1017) within base excision repair - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20.05.2016

PhD Research Fellow (1017) within base excision repair - Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Postdoctoral researcher position in combustion instabilities (IVT-69/16) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20.05.2016

Postdoctoral researcher position in combustion instabilities (IVT-69/16) - Institutt for energi- og prosessteknikk

PhD research fellowship position in Robotic Vision - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20.05.2016

PhD research fellowship position in Robotic Vision - Institutt for teknisk kybernetikk

PhD research fellowship position in Analysis and Training of Neuronal Cultures in a Cybernetic System - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20.05.2016

PhD research fellowship position in Analysis and Training of Neuronal Cultures in a Cybernetic System - Institutt for teknisk kybernetikk

PhD research fellowship position in Robotic Vision - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20.05.2016

PhD research fellowship position in Robotic Vision - Institutt for teknisk kybernetikk

Rådgiver/seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim - Søknadsfrist: 20.05.2016

Rådgiver/seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking - Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

Fast vitenskapelig stilling som eksamensleder for profesjonsstudiet ved Det medisinske fakultet, NTNU - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20.05.2016

Fast vitenskapelig stilling som eksamensleder for profesjonsstudiet ved Det medisinske fakultet, NTNU - Det medisinske fakultet (DMF)

Stipendiat i virksomhetsledelse til prosjektet "Virksomhetsutvikling i offentlig sektor" - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20.05.2016

Stipendiat i virksomhetsledelse til prosjektet "Virksomhetsutvikling i offentlig sektor"

Postdoc position in Organic Chemistry - Novel Ionic Liquid Electrolytes for rechargeable Mg-ion batteries - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20.05.2016

Postdoc position in Organic Chemistry - Novel Ionic Liquid Electrolytes for rechargeable Mg-ion batteries - Institutt for kjemi

Ledige stillinger som professor/førsteamanuensis i medisin (pediatri) ved det medisinske fakultet, NTNU - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20.05.2016

Ledige stillinger som professor/førsteamanuensis i medisin (pediatri) ved det medisinske fakultet, NTNU - Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

Post Doc position in optical sensor technology for biogas applications - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim - Søknadsfrist: 20.05.2016

Post Doc position in optical sensor technology for biogas applications - Fakultet for teknologi

Rådgivar/seniorrådgivar ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim - Søknadsfrist: 20.05.2016

Rådgivar/seniorrådgivar ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning - Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

Post Doc position in biogas and hydrogen optimization - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim - Søknadsfrist: 20.05.2016

Post Doc position in biogas and hydrogen optimization - Fakultet for teknologi

Postdoctoral researcher position in visual computing - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik - Søknadsfrist: 22.05.2016

Postdoctoral researcher position in visual computing - Norwegian Media Technology Lab (MTL)

Postdoctoral researcher position in colour and appearance measurement - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik - Søknadsfrist: 22.05.2016

Postdoctoral researcher position in colour and appearance measurement - Norwegian Media Technology Lab (MTL)

Universitetslektor i norsk for utlendinger - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 22.05.2016

Universitetslektor i norsk for utlendinger - Institutt for språk og litteratur

Temporary laboratory engineer position(25%) at the Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik - Søknadsfrist: 22.05.2016

Temporary laboratory engineer position(25%) at the Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory - Norwegian Media Technology Lab (MTL)

Professors/Associate Professors in Urban Development in the Global South, Physical Planning and Urban Design - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 22.05.2016

Professors/Associate Professors in Urban Development in the Global South, Physical Planning and Urban Design - Fakultet for arkitektur og billedkunst

Postdoctoral fellowship / Researcher at the Department of Computer and Information Science, NTNU - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 22.05.2016

Postdoctoral fellowship / Researcher at the Department of Computer and Information Science, NTNU - Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI)

PhD researcher position in colour and appearance measurement - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik - Søknadsfrist: 22.05.2016

PhD researcher position in colour and appearance measurement - Norwegian Media Technology Lab (MTL)

Laboratorieingeniør bygg - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik - Søknadsfrist: 23.05.2016

Laboratorieingeniør bygg - Seksjon for bygg, geomatikk og realfag

PhD position - Sustainable land use: representation and improvements in environmental assessments (IVT-71/16) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23.05.2016

PhD position - Sustainable land use: representation and improvements in environmental assessments (IVT-71/16) - Institutt for energi- og prosessteknikk

PhD Research Fellowship to develop Lab-on-a-chip (LOC) biophotonic sensor platform - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23.05.2016

PhD Research Fellowship to develop Lab-on-a-chip (LOC) biophotonic sensor platform - Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

Førsteamanuensis/universitetslektor i film- og videoproduksjon - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23.05.2016

Førsteamanuensis/universitetslektor i film- og videoproduksjon - Institutt for kunst- og medievitenskap

Two Postdoc positions in Microbial Biotechnology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 27.05.2016

Two Postdoc positions in Microbial Biotechnology - Institutt for bioteknologi

1-2 midlertidige deltidsstillinger som universitetslektor ved radiografutdanningen - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim - Søknadsfrist: 29.05.2016

1-2 midlertidige deltidsstillinger som universitetslektor ved radiografutdanningen - Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Fast stilling som førsteamanuensis ved ergoterapeututdanningen - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim - Søknadsfrist: 29.05.2016

Fast stilling som førsteamanuensis ved ergoterapeututdanningen - Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Midlertidig stilling som universitetslektor ved audiografutdanningen - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim - Søknadsfrist: 29.05.2016

Midlertidig stilling som universitetslektor ved audiografutdanningen - Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Postdoctoral Fellow at Department of Energy and Process Engineering (Wood Stoves) IVT - 62/16 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30.05.2016

Postdoctoral Fellow at Department of Energy and Process Engineering (Wood Stoves) IVT - 62/16 - Institutt for energi- og prosessteknikk

Position as Postdoctoral Research Fellow within Biochemistry and Cell Biology of DNA Repair - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30.05.2016

Position as Postdoctoral Research Fellow within Biochemistry and Cell Biology of DNA Repair - Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Post Doc position in Chemistry - Environmental Marine Chemistry - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31.05.2016

Post Doc position in Chemistry - Environmental Marine Chemistry - Institutt for kjemi

Stipendiatstilling i Faggruppen for bedriftsøkonomi og optimering - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31.05.2016

Stipendiatstilling i Faggruppen for bedriftsøkonomi og optimering - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

PhD position in marine chemistry & biogeochemistry - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31.05.2016

PhD position in marine chemistry & biogeochemistry - Institutt for kjemi

PhD position in Geomatics and Urban Metabolism (IVT - 20/16) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31.05.2016

PhD position in Geomatics and Urban Metabolism (IVT - 20/16) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Postdoctoral researcher position in video quality assessment and enhancement - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik - Søknadsfrist: 31.05.2016

Postdoctoral researcher position in video quality assessment and enhancement - Norwegian Media Technology Lab (MTL)

STIPENDIAT I NATURMILJØKJEMI/ANALYTISK KJEMI - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31.05.2016

STIPENDIAT I NATURMILJØKJEMI/ANALYTISK KJEMI - Institutt for kjemi

Position as PhD Candidate within Image analysis - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31.05.2016

Position as PhD Candidate within Image analysis - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Postdoctoal Fellow/Researcher (1109) in Industrial Ecology (Land cover changes climate) (IVT - 61/16) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31.05.2016

Postdoctoal Fellow/Researcher (1109) in Industrial Ecology (Land cover changes climate) (IVT - 61/16) - Institutt for energi- og prosessteknikk

2 PhD Positions in Mathematics - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31.05.2016

2 PhD Positions in Mathematics - Institutt for matematiske fag

Stipendiatstilling i diskret optimering - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31.05.2016

Stipendiatstilling i diskret optimering - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

4-årig midlertidig stilling som stipendiat ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 05.06.2016

4-årig midlertidig stilling som stipendiat ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap - Det humanistiske fakultet (HF)

PhD position in computational modeling of fracture in thin-walled structures. (IVT-72/16) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10.06.2016

PhD position in computational modeling of fracture in thin-walled structures. (IVT-72/16) - Institutt for marin teknikk

Professor i medisin (klinisk gastroenterologi) kombinert med stilling som overlege ved medisinsk klinikk, St. Olavs Hospital HF - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 14.06.2016

Professor i medisin (klinisk gastroenterologi) kombinert med stilling som overlege ved medisinsk klinikk, St. Olavs Hospital HF - Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Professor II/ førsteamanuensis II i yrkeshygiene - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15.06.2016

Professor II/ førsteamanuensis II i yrkeshygiene - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Stipendiatstilling i strategi og forretningsutvikling - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15.06.2016

Stipendiatstilling i strategi og forretningsutvikling - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse