Ledige stillinger

Ledige stillinger NTNU RSS

Rådgiver knyttet til prosjektgjennomføring- og oppfølging (IVT 130/14) - Søknadsfrist: 20.08.2014

Rådgiver knyttet til prosjektgjennomføring- og oppfølging (IVT 130/14) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Fast stilling som studiekonsulent tilknyttet bachelor- og masterprogram ved Institutt for nevromedisin - Søknadsfrist: 24.08.2014

Fast stilling som studiekonsulent tilknyttet bachelor- og masterprogram ved Institutt for nevromedisin - Institutt for nevromedisin

Utadvendt seksjonssjef med gode kommunikative evner - Søknadsfrist: 24.08.2014

Utadvendt seksjonssjef med gode kommunikative evner - NTNU IT

Leder – NTNU-trykk - Søknadsfrist: 24.08.2014

Leder – NTNU-trykk - Driftsavdelingen

Professorship/qualification fellowship in Marine Technology (Underwater Robotics) - Søknadsfrist: 25.08.2014

Professorship/qualification fellowship in Marine Technology (Underwater Robotics) - Institutt for marin teknikk

IKT-utvikler (avdelingsingeniør kode 1085), 100 % fast - Søknadsfrist: 25.08.2014

IKT-utvikler (avdelingsingeniør kode 1085), 100 % fast - Artsdatabanken

Postdoc position, affiliated with the National Graduate School in Linguistics and Philology (LingPhil) - Søknadsfrist: 29.08.2014

Postdoc position, affiliated with the National Graduate School in Linguistics and Philology (LingPhil) - Det humanistiske fakultet (HF)

PhD position - Linguistic Complexity in the Individual and Society (LCIS) - Søknadsfrist: 29.08.2014

PhD position - Linguistic Complexity in the Individual and Society (LCIS) - Det humanistiske fakultet (HF)

Prosjektøkonom - førstekonsulent (1408)/seniorkonsulent (1363) - Søknadsfrist: 31.08.2014

Prosjektøkonom - førstekonsulent (1408)/seniorkonsulent (1363) - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

HR-sjef ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-126/14) - Søknadsfrist: 31.08.2014

HR-sjef ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-126/14) - Fakultetsadministrasjonen

CONTROLLER – VIKARIAT - Søknadsfrist: 31.08.2014

CONTROLLER – VIKARIAT - Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT)

Seksjonsleder - Søknadsfrist: 31.08.2014

Seksjonsleder - Seksjon for naturhistorie

Studiekonsulent - førstekonsulent (1408)/seniorkonsulent (1363) - Søknadsfrist: 31.08.2014

Studiekonsulent - førstekonsulent (1408)/seniorkonsulent (1363) - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Post Doctor position in Catalysis - Søknadsfrist: 31.08.2014

Post Doctor position in Catalysis - Institutt for kjemisk prosessteknologi

Konsulent/førstekonsulent - kursadministrasjon - Søknadsfrist: 01.09.2014

Konsulent/førstekonsulent - kursadministrasjon - Seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning

Avdelingsingeniør ved institutt for Bioteknologi med tilknytning til NFR prosjekt MARPOL - Søknadsfrist: 01.09.2014

Avdelingsingeniør ved institutt for Bioteknologi med tilknytning til NFR prosjekt MARPOL - Institutt for bioteknologi

Fast stilling som rådgiver (1434) ved Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), Midt-Norge. - Søknadsfrist: 01.09.2014

Fast stilling som rådgiver (1434) ved Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), Midt-Norge. - Det medisinske fakultet (DMF)

Fast stilling som prosjektstøtte (prosjektøkonom) - seniorkonsulent (1363)/rådgiver (1434) - Søknadsfrist: 01.09.2014

Fast stilling som prosjektstøtte (prosjektøkonom) - seniorkonsulent (1363)/rådgiver (1434) - Institutt for samfunnsmedisin

Software developer – Versatile toolbox and database for modelling and describing society’s metabolism (IVT-131/14) - Søknadsfrist: 01.09.2014

Software developer – Versatile toolbox and database for modelling and describing society’s metabolism (IVT-131/14) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Førsteamanuensis II/universitetslektor II i medisin (fysikalsk medisin) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) - Søknadsfrist: 01.09.2014

Førsteamanuensis II/universitetslektor II i medisin (fysikalsk medisin) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) - Institutt for nevromedisin

Postdoctoral fellow within “intermediate band solar cells” (MBE growth of dilute-N III-V quantum dot materials) - Søknadsfrist: 01.09.2014

Postdoctoral fellow within “intermediate band solar cells” (MBE growth of dilute-N III-V quantum dot materials) - Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

Systemutvikler (bioinformatics/computer scientist) - Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag - HUNT /Institutt for Samfunnsmedisin (ISM) - Søknadsfrist: 01.09.2014

Systemutvikler (bioinformatics/computer scientist) - Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag - HUNT /Institutt for Samfunnsmedisin (ISM) - HUNT forskningssenter

Prosjektøkonom (førstekonsulent 1408) - Søknadsfrist: 02.09.2014

Prosjektøkonom (førstekonsulent 1408) - Økonomiseksjonen

Stilling som prosjektleder (IVT-136/14) - Søknadsfrist: 04.09.2014

Stilling som prosjektleder (IVT-136/14) - Institutt for marin teknikk

PhD Positions in Soft Tissue Modeling at the Department of Structural Engineering (IVT - 144/14) - Søknadsfrist: 05.09.2014

PhD Positions in Soft Tissue Modeling at the Department of Structural Engineering (IVT - 144/14) - Institutt for konstruksjonsteknikk

Fast stilling som juridisk rådgiver/seniorrådgiver ved NTNU - Søknadsfrist: 07.09.2014

Fast stilling som juridisk rådgiver/seniorrådgiver ved NTNU - Organisasjonsdirektør

Avdelingsingeniør IT - Søknadsfrist: 07.09.2014

Avdelingsingeniør IT - NTNU Universitetsbiblioteket

Prosjektleder - Søknadsfrist: 07.09.2014

Prosjektleder - NTNU Universitetsbiblioteket

Systembibliotekar 1 - 2 stillinger - Søknadsfrist: 07.09.2014

Systembibliotekar 1 - 2 stillinger - NTNU Universitetsbiblioteket

Systemutvikler 1 - 2 stillinger - Søknadsfrist: 07.09.2014

Systemutvikler 1 - 2 stillinger - NTNU Universitetsbiblioteket

PhD fellowships in Production Planning & Control and Supply Chain Management (IVT - 133/14) - Søknadsfrist: 10.09.2014

PhD fellowships in Production Planning & Control and Supply Chain Management (IVT - 133/14) - Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

PhD fellowships in Production Planning & Control and Supply Chain Management (IVT -135/14) - Søknadsfrist: 10.09.2014

PhD fellowships in Production Planning & Control and Supply Chain Management (IVT -135/14) - Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

PhD fellowships in Production Planning & Control and Supply Chain Management (IVT - 132/14) - Søknadsfrist: 10.09.2014

PhD fellowships in Production Planning & Control and Supply Chain Management (IVT - 132/14) - Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

PhD fellowships in Production Planning & Control and Supply Chain Management (IVT 134/14) - Søknadsfrist: 10.09.2014

PhD fellowships in Production Planning & Control and Supply Chain Management (IVT 134/14) - Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

Administrativ koordinator (rådgiver/seniorrådgiver) - Søknadsfrist: 12.09.2014

Administrativ koordinator (rådgiver/seniorrådgiver) - Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT)

PhD student – Development of life cycle impact assessment methodologies for impacts on marine ecosystems - Søknadsfrist: 13.09.2014

PhD student – Development of life cycle impact assessment methodologies for impacts on marine ecosystems - Institutt for energi- og prosessteknikk

Position as a PhD Research Fellow at the K.G. Jebsen Centre of Exercise in Medicine - Søknadsfrist: 14.09.2014

Position as a PhD Research Fellow at the K.G. Jebsen Centre of Exercise in Medicine - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

PhD Position in nanomechanics-nanotechnology-enabled petroleum engineering (IVT-137/14) - Søknadsfrist: 15.09.2014

PhD Position in nanomechanics-nanotechnology-enabled petroleum engineering (IVT-137/14) - Institutt for konstruksjonsteknikk

Postdoc position in Microbial Biotechnology - Søknadsfrist: 15.09.2014

Postdoc position in Microbial Biotechnology - Institutt for bioteknologi

Universitetslektor i medisin (pediatri) tilknyttet uketjenesten ved St. Olavs Hospital HF - Søknadsfrist: 15.09.2014

Universitetslektor i medisin (pediatri) tilknyttet uketjenesten ved St. Olavs Hospital HF - Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

Universitetslektor i medisin (medisinsk mikrobiologi) tilknyttet uketjenesten ved St. Olavs Hospital HF - Søknadsfrist: 15.09.2014

Universitetslektor i medisin (medisinsk mikrobiologi) tilknyttet uketjenesten ved St. Olavs Hospital HF - Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

Daglig leder for Norsk Vannkraftsenter (IVT 140/14) - Søknadsfrist: 22.09.2014

Daglig leder for Norsk Vannkraftsenter (IVT 140/14) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Professor/Associate Professor of Radio Systems - Søknadsfrist: 30.09.2014

Professor/Associate Professor of Radio Systems - Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Postdoctoral Fellow/Researcher in Dependability of Compound Systems - Søknadsfrist: 30.09.2014

Postdoctoral Fellow/Researcher in Dependability of Compound Systems - Institutt for telematikk

Professor/førsteamanuensis i signalbehandling ved Institutt for eletronikk og telekommunikasjon - Søknadsfrist: 30.09.2014

Professor/førsteamanuensis i signalbehandling ved Institutt for eletronikk og telekommunikasjon - Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Professorship/Associate Professorship in Energy and Process Engineering (Environment friendly refrigeration and heat pumping technology) - Søknadsfrist: 01.10.2014

Professorship/Associate Professorship in Energy and Process Engineering (Environment friendly refrigeration and heat pumping technology) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Professorship in Petroleum Engineering and Applied Geophysics (Petrophysics and Formation Evaluation) (IVT-139/14) - Søknadsfrist: 03.10.2014

Professorship in Petroleum Engineering and Applied Geophysics (Petrophysics and Formation Evaluation) (IVT-139/14) - Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk