Ledige stillinger

– Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ledige stillinger

Ledige stillinger NTNU RSS

UTLYSNING AV ARKEOLOGISK FELTARBEID 2015 - Søknadsfrist: 30.04.2015

UTLYSNING AV ARKEOLOGISK FELTARBEID 2015 - Seksjon for arkeologi og kulturhistorie

Adjunct Associate Professors in Computer Science - Søknadsfrist: 10.04.2015

Adjunct Associate Professors in Computer Science - Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI)

Professor/Associate professor in Power Electronics - Søknadsfrist: 20.04.2015

Professor/Associate professor in Power Electronics - Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

PhD position in Cancer Imaging: Microscopic tissue characterization and Magnetic Resonance Imaging - Søknadsfrist: 10.04.2015

PhD position in Cancer Imaging: Microscopic tissue characterization and Magnetic Resonance Imaging - Institutt for fysikk

POST DOCTOR POSITION IN DFT MODELLING OF OXIDE INTERMEDIATE BAND SOLAR CELL MATERIALS - Søknadsfrist: 12.04.2015

POST DOCTOR POSITION IN DFT MODELLING OF OXIDE INTERMEDIATE BAND SOLAR CELL MATERIALS - Institutt for materialteknologi

Associate Professor / Senior Lecturer in European Studies - Søknadsfrist: 22.04.2015

Associate Professor / Senior Lecturer in European Studies - Det humanistiske fakultet (HF)

PhD positions in Biophysics - Søknadsfrist: 10.04.2015

PhD positions in Biophysics - Institutt for fysikk

PhD - position on frost- and deicer salt durability of concrete with low carbon binders (IVT -42/15) - Søknadsfrist: 13.04.2015

PhD - position on frost- and deicer salt durability of concrete with low carbon binders (IVT -42/15) - Institutt for konstruksjonsteknikk

PhD-position within Ductility of lightweight aggregate concrete structures (IVT- 41/15) - Søknadsfrist: 13.04.2015

PhD-position within Ductility of lightweight aggregate concrete structures (IVT- 41/15) - Institutt for konstruksjonsteknikk

Førsteamanuensis i pedagogikk - Søknadsfrist: 12.04.2015

Førsteamanuensis i pedagogikk - Program for lærerutdanning

Førsteamanuensis i pedagogikk - Søknadsfrist: 12.04.2015

Førsteamanuensis i pedagogikk - Pedagogisk institutt

Førsteamanuensis i pedagogikk - Søknadsfrist: 12.04.2015

Førsteamanuensis i pedagogikk - Pedagogisk institutt

Førsteamanuensis i pedagogikk - Søknadsfrist: 12.04.2015

Førsteamanuensis i pedagogikk - Pedagogisk institutt

Professor alt. førsteamanuensis i pedagogikk - Søknadsfrist: 12.04.2015

Professor alt. førsteamanuensis i pedagogikk - Pedagogisk institutt

Førsteamanuensis i pedagogikk - Søknadsfrist: 12.04.2015

Førsteamanuensis i pedagogikk - Pedagogisk institutt

Professorship/Associate Professorship in Engineering Design and Materials (Tribology) IVT-28/15 - Søknadsfrist: 01.05.2015

Professorship/Associate Professorship in Engineering Design and Materials (Tribology) IVT-28/15 - Institutt for produktutvikling og materialer

Professorship/Associate Professorship in Engineering Design and Materials (Fracture Mechanics and Fatigue of Metals and Structures) IVT-29/15 - Søknadsfrist: 01.05.2015

Professorship/Associate Professorship in Engineering Design and Materials (Fracture Mechanics and Fatigue of Metals and Structures) IVT-29/15 - Institutt for produktutvikling og materialer

Professor/Associate professor in Petroleum Engineering and Applied Geophysics (Reservoir Engineering) - IVT - 178/14 - Søknadsfrist: 10.04.2015

Professor/Associate professor in Petroleum Engineering and Applied Geophysics (Reservoir Engineering) - IVT - 178/14 - Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk

Stipendiat i idrettsdidaktikk med fokus på kroppsøving - Søknadsfrist: 12.04.2015

Stipendiat i idrettsdidaktikk med fokus på kroppsøving - Program for lærerutdanning

1-3 PhD fellowships in heterogeneous catalysis - Søknadsfrist: 30.04.2015

1-3 PhD fellowships in heterogeneous catalysis - Institutt for kjemisk prosessteknologi

Postdoktor i skoleutvikling - Søknadsfrist: 12.04.2015

Postdoktor i skoleutvikling - Program for lærerutdanning

PhD position in “Advanced Materials Surface Development for Preventing Snow and Ice Formation on Building Integrated Photovoltaics IVT - 44/15 - Søknadsfrist: 15.04.2015

PhD position in “Advanced Materials Surface Development for Preventing Snow and Ice Formation on Building Integrated Photovoltaics IVT - 44/15 - Institutt for bygg, anlegg og transport

Fast stilling som ingeniør (kode 1083) / avdelingsingeniør (1085) ved Institutt for teknisk kybernetikk med hovedarbeidsområde ubemannede fly (UAV) - Søknadsfrist: 01.05.2015

Fast stilling som ingeniør (kode 1083) / avdelingsingeniør (1085) ved Institutt for teknisk kybernetikk med hovedarbeidsområde ubemannede fly (UAV) - Institutt for teknisk kybernetikk

Stipendiatstilling - Samhandling i primærhelsetjenesten - Søknadsfrist: 12.04.2015

Stipendiatstilling - Samhandling i primærhelsetjenesten - Det medisinske fakultet (DMF)

Postdoktor innen informasjonssystemer/systemutvikling - Søknadsfrist: 10.04.2015

Postdoktor innen informasjonssystemer/systemutvikling - Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI)

PhD-position in architectural and structural design, Faculty of Architecture and Fine Art, NTNU - Søknadsfrist: 15.04.2015

PhD-position in architectural and structural design, Faculty of Architecture and Fine Art, NTNU - Fakultet for arkitektur og billedkunst

PhD position in “Experimental Laboratory Investigations of Building Integrated Photovoltaics with respect to Durability and Robustness (IVT - 43/15) - Søknadsfrist: 15.04.2015

PhD position in “Experimental Laboratory Investigations of Building Integrated Photovoltaics with respect to Durability and Robustness (IVT - 43/15) - Institutt for bygg, anlegg og transport

Stipendiat i "disability studies" - barns oppvekst ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap - Søknadsfrist: 12.04.2015

Stipendiat i "disability studies" - barns oppvekst ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap - Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Postdoctoral fellow in spatiotemporal modelling at the Department of Geography - Søknadsfrist: 12.04.2015

Postdoctoral fellow in spatiotemporal modelling at the Department of Geography - Geografisk institutt

Stipendiat i arbeids- og organisasjonspsykologi - Søknadsfrist: 12.04.2015

Stipendiat i arbeids- og organisasjonspsykologi - Psykologisk institutt

Postdoktorstilling i offentlig økonomi og regional- og urbaniseringsøkonomi - Søknadsfrist: 12.04.2015

Postdoktorstilling i offentlig økonomi og regional- og urbaniseringsøkonomi - Institutt for samfunnsøkonomi

Stipendiat i pedagogisk psykologi - Søknadsfrist: 12.04.2015

Stipendiat i pedagogisk psykologi - Pedagogisk institutt

Stipendiat i sosialantropologi ved Sosialantropologisk institutt - Søknadsfrist: 12.04.2015

Stipendiat i sosialantropologi ved Sosialantropologisk institutt - Sosialantropologisk institutt

Postdoctoral Fellow in Social Anthropology at the Department of Social Anthropology - Søknadsfrist: 12.04.2015

Postdoctoral Fellow in Social Anthropology at the Department of Social Anthropology - Sosialantropologisk institutt

Stipendiat i miljøpsykologi - Søknadsfrist: 12.04.2015

Stipendiat i miljøpsykologi - Psykologisk institutt

Stipendiat i sosiologi - Søknadsfrist: 12.04.2015

Stipendiat i sosiologi - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Stipendiat i sosiologi/statsvitenskap - Søknadsfrist: 12.04.2015

Stipendiat i sosiologi/statsvitenskap - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Stipendiat i bærekraftig leverandørvalg - Søknadsfrist: 12.04.2015

Stipendiat i bærekraftig leverandørvalg - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Førsteamanuensis II i medisin (barne- og ungdomspsykiatri/psykologi) - Søknadsfrist: 08.04.2015

Førsteamanuensis II i medisin (barne- og ungdomspsykiatri/psykologi) - Det medisinske fakultet (DMF)

Stipendiat i helsevitenskap - Søknadsfrist: 12.04.2015

Stipendiat i helsevitenskap - Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Universitetslektor tilkyttet prosjektet «Smart læring/Innovativ undervisning» - Søknadsfrist: 12.04.2015

Universitetslektor tilkyttet prosjektet «Smart læring/Innovativ undervisning» - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Prosjektleder - midlertidig stilling (50%) ved NTNU VIDERE - Søknadsfrist: 05.04.2015

Prosjektleder - midlertidig stilling (50%) ved NTNU VIDERE - Seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning

Post doc position in X-ray tomography studies of solar cell materials and assemblies - Søknadsfrist: 19.04.2015

Post doc position in X-ray tomography studies of solar cell materials and assemblies - Institutt for fysikk

Førsteamanuensis i naturfagdidaktikk - Søknadsfrist: 03.05.2015

Førsteamanuensis i naturfagdidaktikk - Program for lærerutdanning

Universitetslektor i engelsk, 2 midlertidige stillinger - Søknadsfrist: 03.05.2015

Universitetslektor i engelsk, 2 midlertidige stillinger - Program for lærerutdanning

Universitetslektor i organisasjon og ledelse, med fokus på skoleutvikling - Søknadsfrist: 03.05.2015

Universitetslektor i organisasjon og ledelse, med fokus på skoleutvikling - Program for lærerutdanning

TWO PHD RESEARCH FELLOWS IN CARBON ELECTRODES FOR ALUMINIUM ELECTROLYSIS TECHNOLOGY - Søknadsfrist: 22.04.2015

TWO PHD RESEARCH FELLOWS IN CARBON ELECTRODES FOR ALUMINIUM ELECTROLYSIS TECHNOLOGY - Institutt for materialteknologi

Førstelektor i samfunnsfagdidaktikk - Søknadsfrist: 03.05.2015

Førstelektor i samfunnsfagdidaktikk - Program for lærerutdanning

1-2 stipendiatstillinger i statsvitenskap - Søknadsfrist: 19.04.2015

1-2 stipendiatstillinger i statsvitenskap - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Stipendiat i maritim transportoptimering - Søknadsfrist: 30.04.2015

Stipendiat i maritim transportoptimering - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Rådgiver innenfor utdanning - Søknadsfrist: 14.04.2015

Rådgiver innenfor utdanning - Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT)

Stipendiatstilling i organisk kjemi - Søknadsfrist: 19.04.2015

Stipendiatstilling i organisk kjemi - Institutt for kjemi

PhD candidate at the Department of Computer and Information Science, within “Processing spatiotemporal-textual queries on Big Data” - Søknadsfrist: 23.04.2015

PhD candidate at the Department of Computer and Information Science, within “Processing spatiotemporal-textual queries on Big Data” - Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI)

Controller (1 år midlertidig med mulighet for forlengelse/ fast) - Søknadsfrist: 09.04.2015

Controller (1 år midlertidig med mulighet for forlengelse/ fast) - Økonomi- og eiendomsdirektør

Førstelektor i matematiske fag - Søknadsfrist: 24.04.2015

Førstelektor i matematiske fag - Institutt for matematiske fag

Stipendiatstilling (ph.d) eller postdoktorstilling innen språkvitenskap - Søknadsfrist: 01.05.2015

Stipendiatstilling (ph.d) eller postdoktorstilling innen språkvitenskap - Det humanistiske fakultet (HF)

Vikar for kontorsjef ved Institutt for vann- og miljøteknikk (IVT - 39/15) - Søknadsfrist: 09.04.2015

Vikar for kontorsjef ved Institutt for vann- og miljøteknikk (IVT - 39/15) - Institutt for vann- og miljøteknikk

Stipendiat innen konseptuell formgiving ved Institutt for konstruksjonsteknikk (IVT - 32/15) - Søknadsfrist: 15.04.2015

Stipendiat innen konseptuell formgiving ved Institutt for konstruksjonsteknikk (IVT - 32/15) - Institutt for konstruksjonsteknikk

Kontorfagslærlinger - Søknadsfrist: 14.04.2015

Kontorfagslærlinger - Institutt for nevromedisin

Traineestilling (2 års engasjement) som jurist (seniorkonsulent) ved det medisinske fakultet - Søknadsfrist: 17.04.2015

Traineestilling (2 års engasjement) som jurist (seniorkonsulent) ved det medisinske fakultet - Difis traineeprogram - NTNU

20 PhD Research Fellow and Post Doctor positions within Subsea production and processing - Søknadsfrist: 26.04.2015

20 PhD Research Fellow and Post Doctor positions within Subsea production and processing - Institutt for kjemisk prosessteknologi

Førsteamanuensis II i medisin (rusmedisin) - Søknadsfrist: 08.04.2015

Førsteamanuensis II i medisin (rusmedisin) - Det medisinske fakultet (DMF)

Stipendiatstilling innen det tematiske satsingsområdet HEVET - Søknadsfrist: 01.05.2015

Stipendiatstilling innen det tematiske satsingsområdet HEVET - Det humanistiske fakultet (HF)

Adjunct Professor (Professor II) in Organic materials for photovoltaic energy conversion - Søknadsfrist: 26.04.2015

Adjunct Professor (Professor II) in Organic materials for photovoltaic energy conversion - Institutt for kjemi

Group Leader Position (researcher 1109) with start-up package in the field of Molecular Inflammation at Centre of Molecular Inflammation Research - Søknadsfrist: 01.06.2015

Group Leader Position (researcher 1109) with start-up package in the field of Molecular Inflammation at Centre of Molecular Inflammation Research - Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR)

Avdelingsingeniør/overingeniør - IT- 50 % midlertidig stilling - Søknadsfrist: 15.04.2015

Avdelingsingeniør/overingeniør - IT- 50 % midlertidig stilling - Fakultet for arkitektur og billedkunst

PhD position in Ocean Science and Technology - Deep Sea mining (IVT - 48/15) - Søknadsfrist: 20.04.2015

PhD position in Ocean Science and Technology - Deep Sea mining (IVT - 48/15) - Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk

Postdoctoral Fellowship in Applied Geophysics: Seismic- and Electomagnetic Survey (IVT-49/15) - Søknadsfrist: 20.04.2015

Postdoctoral Fellowship in Applied Geophysics: Seismic- and Electomagnetic Survey (IVT-49/15) - Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk

Ledig vikariat som HR-konsulent for en periode på inntil ett år (IVT-53/15) - Søknadsfrist: 19.04.2015

Ledig vikariat som HR-konsulent for en periode på inntil ett år (IVT-53/15) - Institutt for bygg, anlegg og transport

PhD position in Mineral Production – Flotation (IVT – 52/15) - Søknadsfrist: 12.04.2015

PhD position in Mineral Production – Flotation (IVT – 52/15) - Institutt for geologi og bergteknikk

PhD position in Mineral Production – Geometallurgy / Spatial Statistics (IVT – 51/15) - Søknadsfrist: 10.04.2015

PhD position in Mineral Production – Geometallurgy / Spatial Statistics (IVT – 51/15) - Institutt for geologi og bergteknikk

Head Engineer (code 1087)/Senior Engineer (code 1181) in Ultrasound Technology - Søknadsfrist: 19.04.2015

Head Engineer (code 1087)/Senior Engineer (code 1181) in Ultrasound Technology - Det medisinske fakultet (DMF)

Professorship/Associate Professorship in Engineering Design and Materials (Mechanical Engineering) IVT-50/15 - Søknadsfrist: 01.05.2015

Professorship/Associate Professorship in Engineering Design and Materials (Mechanical Engineering) IVT-50/15 - Institutt for produktutvikling og materialer

PhD Research Fellow positions and Postdoctoral grants at the Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS) - Søknadsfrist: 19.04.2015

PhD Research Fellow positions and Postdoctoral grants at the Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS) - Det medisinske fakultet (DMF)

PhD scholarship: Combustion of hydrogen in CO2 capture technologies (IVT-55/15) - Søknadsfrist: 20.04.2015

PhD scholarship: Combustion of hydrogen in CO2 capture technologies (IVT-55/15) - Institutt for energi- og prosessteknikk

PhD position within the project "Safe and efficient two-way migration for salmonids and European eel past hydropower structures" - Søknadsfrist: 20.04.2015

PhD position within the project "Safe and efficient two-way migration for salmonids and European eel past hydropower structures" - Institutt for vann- og miljøteknikk

PhD Position in Development of Integrated Soil Structure Interaction models for Offshore Wind Turbines - Søknadsfrist: 21.04.2015

PhD Position in Development of Integrated Soil Structure Interaction models for Offshore Wind Turbines - Institutt for bygg, anlegg og transport

PhD position in Microscale interaction of oil with sea ice (IVT-54/15) - Søknadsfrist: 10.05.2015

PhD position in Microscale interaction of oil with sea ice (IVT-54/15) - Institutt for bygg, anlegg og transport

Professor II /førsteamanuensis II i medisin (bildeveiledet behandling/intervensjonsradiologi) - Søknadsfrist: 30.04.2015

Professor II /førsteamanuensis II i medisin (bildeveiledet behandling/intervensjonsradiologi) - AV/IT