Ledige stillinger

NTNU

Postdoctoral Fellowship in Archaeology and Geophysics - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30.06.2016

Postdoctoral Fellowship in Archaeology and Geophysics - Seksjon for arkeologi og kulturhistorie

Postdoctor in Dynamic pipe flow modelling for Ocean Mining Lift System (IVT - 90/16) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30.06.2016

Postdoctor in Dynamic pipe flow modelling for Ocean Mining Lift System (IVT - 90/16) - Institutt for energi- og prosessteknikk

PhD position in Population Ecology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 03.07.2016

PhD position in Population Ecology - Institutt for biologi

Vikariat som universitetslektor/førstelektor innen matematikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 04.07.2016

Vikariat som universitetslektor/førstelektor innen matematikk - Fakultet for teknologi

Vikariat som universitetslektor/førstelektor innen matematikk og fysikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 04.07.2016

Vikariat som universitetslektor/førstelektor innen matematikk og fysikk - Fakultet for teknologi

Ingeniør-Forvaltning,drift og vedlikehold ved NTNU i Gjøvik - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik - Søknadsfrist: 04.07.2016

Ingeniør-Forvaltning,drift og vedlikehold ved NTNU i Gjøvik - Økonomi- og driftsseksjonen

Postdoctoral Fellow in social anthropology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 04.07.2016

Postdoctoral Fellow in social anthropology - Sosialantropologisk institutt

PhD Scholarship Timber Structures at Department of Structural Engineering (IVT-86/16) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 05.07.2016

PhD Scholarship Timber Structures at Department of Structural Engineering (IVT-86/16) - Institutt for konstruksjonsteknikk

Styrmann Forskningsskipet F/F Gunnerus - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 08.07.2016

Styrmann Forskningsskipet F/F Gunnerus - Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT)

Postdoctoral fellowship in Smart Environments and Analytics for Learning - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 08.07.2016

Postdoctoral fellowship in Smart Environments and Analytics for Learning - Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI)

Intern utlysning: 50 % stilling som studiekonsulent (førstekonsulent) ved Institutt for musikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 13.07.2016

Intern utlysning: 50 % stilling som studiekonsulent (førstekonsulent) ved Institutt for musikk - Institutt for musikk

Postdoctoral Fellow on research project on migration, poverty and gender among fisherfolks in Asia - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 13.07.2016

Postdoctoral Fellow on research project on migration, poverty and gender among fisherfolks in Asia - Geografisk institutt

POST DOC POSITION IN MATERIALS PHYSICS - SCANNING PROBE MICROSCOPY ON FUNCTIONAL FERROICS FOR NEXT-GENERATION NANOELECTRONICS - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15.07.2016

POST DOC POSITION IN MATERIALS PHYSICS - SCANNING PROBE MICROSCOPY ON FUNCTIONAL FERROICS FOR NEXT-GENERATION NANOELECTRONICS - Institutt for materialteknologi

PhD position in "Marine Plankton Ecology" - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15.07.2016

PhD position in "Marine Plankton Ecology" - Institutt for biologi

Vikariat som overingeniør ved NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske og kulturhistoriske samlinger - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 17.07.2016

Vikariat som overingeniør ved NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske og kulturhistoriske samlinger - Seksjon for arkeologi og kulturhistorie

PhD position in Computational and Theoretical Physics - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 17.07.2016

PhD position in Computational and Theoretical Physics - Institutt for fysikk

Position as PhD Candidate in Geography - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20.07.2016

Position as PhD Candidate in Geography - Geografisk institutt

PhD position at the Department of Art and Media Studies - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20.07.2016

PhD position at the Department of Art and Media Studies - Det humanistiske fakultet (HF)

STIPENDIAT I NATURMILJØKJEMI/ANALYTISK KJEMI - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 24.07.2016

STIPENDIAT I NATURMILJØKJEMI/ANALYTISK KJEMI - Institutt for kjemi

PhD position within novel reactor demonstration for chemical looping processes (IVT - 89/16) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 25.07.2016

PhD position within novel reactor demonstration for chemical looping processes (IVT - 89/16) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Prosjektøkonom - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31.07.2016

Prosjektøkonom - Institutt for samfunnsmedisin

Postdoctoral fellowship in experimental analysis of advanced building skins with integrated technology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31.07.2016

Postdoctoral fellowship in experimental analysis of advanced building skins with integrated technology - Fakultet for arkitektur og billedkunst

Universitetslektor ved matematikkseksjonen - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31.07.2016

Universitetslektor ved matematikkseksjonen - Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

Huskomponist ved Institutt for musikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 01.08.2016

Huskomponist ved Institutt for musikk - Institutt for musikk

Førsteamanuensis II / universitetslektor II - tilknyttet klinisk stilling ved Molde sykehus - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 01.08.2016

Førsteamanuensis II / universitetslektor II - tilknyttet klinisk stilling ved Molde sykehus - Det medisinske fakultet (DMF)

Førsteamanuensis II/ universitetslektor II - tilknyttet klinisk stilling ved Orkdal sykehus - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 01.08.2016

Førsteamanuensis II/ universitetslektor II - tilknyttet klinisk stilling ved Orkdal sykehus - Det medisinske fakultet (DMF)

2 PhD positions in Systems and Network Biology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 01.08.2016

2 PhD positions in Systems and Network Biology - Institutt for bioteknologi

Førsteamanuensis i arkiv- og samlingsforvaltning - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim - Søknadsfrist: 01.08.2016

Førsteamanuensis i arkiv- og samlingsforvaltning - Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

Phd candidate - Data-based Ship Motion Prediction in Offshore Operations - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 01.08.2016

Phd candidate - Data-based Ship Motion Prediction in Offshore Operations - Avdeling for maritim teknologi og operasjoner

PhD Candidate - A Cross-modal Integrated Sensor Fusion System for Fatigue and Awareness Asessment in Demanding Marine Operations - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 01.08.2016

PhD Candidate - A Cross-modal Integrated Sensor Fusion System for Fatigue and Awareness Asessment in Demanding Marine Operations - Avdeling for maritim teknologi og operasjoner

Ingeniør, automatiker - IVT 79/16 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 01.08.2016

Ingeniør, automatiker - IVT 79/16 - Institutt for energi- og prosessteknikk

PhD Fatigue and Reliability of Mooring Chains (IVT - 91/16) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 01.08.2016

PhD Fatigue and Reliability of Mooring Chains (IVT - 91/16) - Institutt for konstruksjonsteknikk

2 prosjektmedarbeidere - redaksjonen til UngEnergi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 05.08.2016

2 prosjektmedarbeidere - redaksjonen til UngEnergi

Stipendiatstilling innen 3D-videobasert sanntids bevegelsesfangst og visualisering - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 09.08.2016

Stipendiatstilling innen 3D-videobasert sanntids bevegelsesfangst og visualisering - Institutt for informatikk og e-læring

Stipendiat i strategisk leverandørutvikling i Norge - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10.08.2016

Stipendiat i strategisk leverandørutvikling i Norge - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Stipendiat tilknyttet prosjektet Lean Management - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10.08.2016

Stipendiat tilknyttet prosjektet Lean Management - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

PhD positions in "Salmon lice biology and ecology" - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10.08.2016

PhD positions in "Salmon lice biology and ecology" - Institutt for biologi

Postdoktor tilknyttet prosjektet Lean Management - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10.08.2016

Postdoktor tilknyttet prosjektet Lean Management - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

PhD position in Biopolymer research at Norwegian biopolymer laboratory - NOBIPOL - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 12.08.2016

PhD position in Biopolymer research at Norwegian biopolymer laboratory - NOBIPOL - Institutt for bioteknologi

Professor/ førsteamanuensis i sykepleie - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik - Søknadsfrist: 15.08.2016

Professor/ førsteamanuensis i sykepleie - HOS - Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Vi søker en førsteamanuensis i elektronikk/sensorteknologi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15.08.2016

Vi søker en førsteamanuensis i elektronikk/sensorteknologi - Fakultet for teknologi

Universitetslektor i historie - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15.08.2016

Universitetslektor i historie - Institutt for historiske studier

Vi søker en professor eller førsteamanuensis innen fornybar energi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15.08.2016

Vi søker en professor eller førsteamanuensis innen fornybar energi - Fakultet for teknologi

Post-doctoral fellowship in Digital Forensics - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik - Søknadsfrist: 15.08.2016

Post-doctoral fellowship in Digital Forensics - Norwegian Information Security Lab (NISlab)

Ph.D. position in Computational Forensics: Methodologies and tools in digital forensics. - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik - Søknadsfrist: 15.08.2016

Ph.D. position in Computational Forensics: Methodologies and tools in digital forensics. - Norwegian Information Security Lab (NISlab)

Universitetslektor i norsk fagdidaktikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15.08.2016

Universitetslektor i norsk fagdidaktikk - Program for lærerutdanning

Ph.D. position in Computational Forensics: Algorithmic accountability and predictive policing - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik - Søknadsfrist: 15.08.2016

Ph.D. position in Computational Forensics: Algorithmic accountability and predictive policing - Norwegian Information Security Lab (NISlab)

Ph.D. positions in Computational Forensics: Situational awareness and resilience to obfuscation - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik - Søknadsfrist: 15.08.2016

Ph.D. positions in Computational Forensics: Situational awareness and resilience to obfuscation - Norwegian Information Security Lab (NISlab)

Spennende lederstilling innen naturmangfold - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15.08.2016

Spennende lederstilling innen naturmangfold - Artsdatabanken

PhD position in evolutionary ecology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15.08.2016

PhD position in evolutionary ecology - Institutt for biologi

Joint PhD Project Opportunity "Modeling and Utilizing the Nervous System for Stimulation and Intra-body Communications” - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15.08.2016

Joint PhD Project Opportunity "Modeling and Utilizing the Nervous System for Stimulation and Intra-body Communications” - Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

Stilling som stipendiat innen placeboeffekt i smerte ved Psykologisk institutt - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15.08.2016

Stilling som stipendiat innen placeboeffekt i smerte ved Psykologisk institutt - Psykologisk institutt

PhD positions in Simulation and Visualisation - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15.08.2016

PhD positions in Simulation and Visualisation - Avdeling for ingeniør- og realfag

Professor/førsteamanuensis i helsevitenskap - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik - Søknadsfrist: 15.08.2016

Professor/førsteamanuensis i helsevitenskap - HOS - Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Ph.D. position in Computational Forensics: Detecting dynamic attack patterns in large and diverse data sources - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik - Søknadsfrist: 15.08.2016

Ph.D. position in Computational Forensics: Detecting dynamic attack patterns in large and diverse data sources - Norwegian Information Security Lab (NISlab)

Universitetslektor i skatterett og jus - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15.08.2016

Universitetslektor i skatterett og jus - Handelshøyskolen i Trondheim

PhD position within High-Performance Nano Insulation Materials (IVT-87/16) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15.08.2016

PhD position within High-Performance Nano Insulation Materials (IVT-87/16) - Institutt for bygg, anlegg og transport

PhD position in Herbarium Evolutionary Genomics - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15.08.2016

PhD position in Herbarium Evolutionary Genomics - Seksjon for naturhistorie

Klinikksjef ved St. Olavs Hospital HF kombinert med stilling som professor II/førsteamanuensis II - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15.08.2016

Klinikksjef ved St. Olavs Hospital HF kombinert med stilling som professor II/førsteamanuensis II - Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

Førsteamanuensis i filmvitenskap - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20.08.2016

Førsteamanuensis i filmvitenskap - Institutt for kunst- og medievitenskap

1 PhD position at the Department of Historical Studies - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 25.08.2016

1 PhD position at the Department of Historical Studies - Institutt for historiske studier

1 PhD position at the Department of Historical Studies - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 25.08.2016

1 PhD position at the Department of Historical Studies - Institutt for historiske studier

PhD position in Statistics - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31.08.2016

PhD position in Statistics - Institutt for biologi

NTNU lyser ut 3 postdoktor/stipendiat og 3 stipendiatstillinger for å styrke grunnskolelærerutdanningen - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31.08.2016

NTNU lyser ut 3 postdoktor/stipendiat og 3 stipendiatstillinger for å styrke grunnskolelærerutdanningen - Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

INNTIL 10 STIPENDIATSTILLINGER VED DET HUMANISTISKE FAKULTET - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 01.09.2016

INNTIL 10 STIPENDIATSTILLINGER VED DET HUMANISTISKE FAKULTET - Det humanistiske fakultet (HF)

TENURE TRACK ASSOCIATE PROFESSORSHIP IN MEDICINE (BIOSTATISTICS) AT THE NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (NTNU) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 02.09.2016

TENURE TRACK ASSOCIATE PROFESSORSHIP IN MEDICINE (BIOSTATISTICS) AT THE NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (NTNU) - Institutt for samfunnsmedisin

Onsager Fellowship - Associate Professor in Psychopathology and Development - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 02.09.2016

Onsager Fellowship - Associate Professor in Psychopathology and Development - Psykologisk institutt

Onsager Fellowship - Associate Professor of Operations Research within Maritime Transportation - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 02.09.2016

Onsager Fellowship - Associate Professor of Operations Research within Maritime Transportation - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Onsager Fellowship - Associate Professor of Political Communication - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 02.09.2016

Onsager Fellowship - Associate Professor of Political Communication - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Associate Professor in Modern Political and Economic History, 1870-2000 (Onsager Fellowship) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 02.09.2016

Associate Professor in Modern Political and Economic History, 1870-2000 (Onsager Fellowship) - Institutt for historiske studier

Onsager fellowship - Associate professor in Experimental Environmental Toxicology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 02.09.2016

Onsager fellowship - Associate professor in Experimental Environmental Toxicology - Institutt for biologi

ASSOCIATE PROFESSORSHIP IN MARINE TECHNOLOGY (ONSAGER FELLOWSHIP) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 02.09.2016

ASSOCIATE PROFESSORSHIP IN MARINE TECHNOLOGY (ONSAGER FELLOWSHIP) - Institutt for marin teknikk

Associate Professor (Onsager Fellowship) in Complex Analysis - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 02.09.2016

Associate Professor (Onsager Fellowship) in Complex Analysis - Institutt for matematiske fag

Associate Professor (Onsager Fellowship) in Integrated Power and Energy Systems - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 02.09.2016

Associate Professor (Onsager Fellowship) in Integrated Power and Energy Systems - Institutt for elkraftteknikk

ASSOCIATE PROFESSORSHIP IN THE DEPARTMENT OF ENERGY AND PROCESS ENGINEERING (ONSAGER FELLOWSHIP) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 02.09.2016

ASSOCIATE PROFESSORSHIP IN THE DEPARTMENT OF ENERGY AND PROCESS ENGINEERING (ONSAGER FELLOWSHIP) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Onsager Fellowship - Associate Professor in Public and/or Urban Economics - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 02.09.2016

Onsager Fellowship - Associate Professor in Public and/or Urban Economics - Institutt for samfunnsøkonomi

Professor/førsteamanuensis i etnomusikologi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20.09.2016

Professor/førsteamanuensis i etnomusikologi - Institutt for musikk

3 årig stilling som postdoktor i Human factors og pålitelighetsanalyse - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30.09.2016

3 årig stilling som postdoktor i Human factors og pålitelighetsanalyse

Professor/Associate Professor in Big Data Cybernetics - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30.09.2016

Professor/Associate Professor in Big Data Cybernetics - Institutt for teknisk kybernetikk

Professor/Førsteamanuensis i Sosialpsykologi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 01.10.2016

Professor/Førsteamanuensis i Sosialpsykologi - Psykologisk institutt