Ledige stillinger

NTNU, HiA, HiG, HiST - eksterne stillinger

Midlertidig stilling som dyretekniker ved Kavli Institute/CNC - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 12.02.2016

Midlertidig stilling som dyretekniker ved Kavli Institute/CNC - Kavli Institute for Systems Neuroscience

PhD research fellow within Aluminium Electrolysis - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 12.02.2016

PhD research fellow within Aluminium Electrolysis - Institutt for materialteknologi

Førsteamanuensis i kulturminneforvaltning ved Institutt for historiske studier - HF 16-001 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 14.02.2016

Førsteamanuensis i kulturminneforvaltning ved Institutt for historiske studier - HF 16-001 - Institutt for historiske studier

POST-DOCTORAL FELLOWSHIP WITHIN BIG DATA ANALYTICS - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15.02.2016

POST-DOCTORAL FELLOWSHIP WITHIN BIG DATA ANALYTICS - Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI)

PhD-position in Aquatic Ecology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15.02.2016

PhD-position in Aquatic Ecology - Seksjon for naturhistorie

PhD-position in Evolutionary Genomics - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15.02.2016

PhD-position in Evolutionary Genomics - Seksjon for naturhistorie

PhD position at Department of Electric Power Engineering within "Power system protection in a smartgrid perspective”. - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15.02.2016

PhD position at Department of Electric Power Engineering within "Power system protection in a smartgrid perspective”. - Institutt for elkraftteknikk

Position as PhD Research Fellow in Molecular Medicine - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15.02.2016

Position as PhD Research Fellow in Molecular Medicine - Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR)

PhD research fellow in Electrocatalysis - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15.02.2016

PhD research fellow in Electrocatalysis - Institutt for materialteknologi

Universitetslektor i yrkesdidaktikk innenfor fagområdet bygg- og anleggsteknikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 16.02.2016

Universitetslektor i yrkesdidaktikk innenfor fagområdet bygg- og anleggsteknikk - Program for lærerutdanning

Universitetslektor i yrkesdidaktikk innenfor fagområdet teknikk og industriell produksjon - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 16.02.2016

Universitetslektor i yrkesdidaktikk innenfor fagområdet teknikk og industriell produksjon - Program for lærerutdanning

Ettårig stilling som seniorkonsulent (1363) innen kommunikasjon ved Kavli-instituttet - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 17.02.2016

Ettårig stilling som seniorkonsulent (1363) innen kommunikasjon ved Kavli-instituttet - Kavli Institute for Systems Neuroscience

Stilling som stipendiat innen placeboeffekt i smerte ved Psykologisk institutt - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 17.02.2016

Stilling som stipendiat innen placeboeffekt i smerte ved Psykologisk institutt - Psykologisk institutt

Koordinator/rådgiver ved Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 18.02.2016

Koordinator/rådgiver ved Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES) - Det humanistiske fakultet (HF)

Førsteamanuensis i markedsføring - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20.02.2016

Førsteamanuensis i markedsføring - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Position as Researcher (1108) - Integrated Cognitive Behavior Therapy for OCD and other Mental Health Disorders in Children and Adolescents - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20.02.2016

Position as Researcher (1108) - Integrated Cognitive Behavior Therapy for OCD and other Mental Health Disorders in Children and Adolescents - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU)

Er du vår nye innkjøpsrådgiver ? - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 21.02.2016

Er du vår nye innkjøpsrådgiver ? - Anskaffelser

PhD scholarship: Modelling of reacting multi-phase flow for biomass gasification applications (IVT - 32/16) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 21.02.2016

PhD scholarship: Modelling of reacting multi-phase flow for biomass gasification applications (IVT - 32/16) - Institutt for energi- og prosessteknikk

PhD position within Dropwise condensation on nanostructured surfaces (IVT - 30/16) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 21.02.2016

PhD position within Dropwise condensation on nanostructured surfaces (IVT - 30/16) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Vikariat - Førstekonsulent– kursadministrasjon - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 22.02.2016

Vikariat - Førstekonsulent– kursadministrasjon - Seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning

Postdoctoral researcher position in Nonlinear Filtering and Observer Theory - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 22.02.2016

Postdoctoral researcher position in Nonlinear Filtering and Observer Theory - Institutt for teknisk kybernetikk

Førstekonsulent NAFOL ved Program for lærerutdanning - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 22.02.2016

Førstekonsulent NAFOL ved Program for lærerutdanning - Program for lærerutdanning

PhD research fellowship position in Nonlinear Observer Theory for Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 22.02.2016

PhD research fellowship position in Nonlinear Observer Theory for Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) - Institutt for teknisk kybernetikk

Arkeologisk feltleder. 2 faste stillinger, hver i 75%, stillingskode 1087 overingeniør - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23.02.2016

Arkeologisk feltleder. 2 faste stillinger, hver i 75%, stillingskode 1087 overingeniør - Seksjon for arkeologi og kulturhistorie

Stipendiatstilling i prosjekt innen kartlegging og behandling av plager relatert til lette traumatiske hodeskader - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 23.02.2016

Stipendiatstilling i prosjekt innen kartlegging og behandling av plager relatert til lette traumatiske hodeskader - Psykologisk institutt

Førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelige teknologi- og vitenskapsstudier (STS) - vikariat - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 25.02.2016

Førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelige teknologi- og vitenskapsstudier (STS) - vikariat - Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Researcher on project Natural hazards and community resilience - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 26.02.2016

Researcher on project Natural hazards and community resilience - Geografisk institutt

PhD position at the Department of Public Health and General Practice - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 26.02.2016

PhD position at the Department of Public Health and General Practice - Institutt for samfunnsmedisin

Førsteamanuensis i historie fagdidaktikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 26.02.2016

Førsteamanuensis i historie fagdidaktikk - Program for lærerutdanning

Førsteamanuensis i realfagdidaktikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 26.02.2016

Førsteamanuensis i realfagdidaktikk - Program for lærerutdanning

Førstelektor i veiledningspedagogikk og FoU-arbeid i skolen - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 26.02.2016

Førstelektor i veiledningspedagogikk og FoU-arbeid i skolen - Program for lærerutdanning

Fast vitenskapelig stilling som leder for problembasert læring (PBL) ved Det medisinske fakultet, NTNU - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 28.02.2016

Fast vitenskapelig stilling som leder for problembasert læring (PBL) ved Det medisinske fakultet, NTNU - Det medisinske fakultet (DMF)

Industrial Ecology Digital Lab – Lead Researcher (1109) at Programm for Industri Ecology (IVT - 37/16) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 28.02.2016

Industrial Ecology Digital Lab – Lead Researcher (1109) at Programm for Industri Ecology (IVT - 37/16) - Institutt for energi- og prosessteknikk/Program for industriell økologi

Stipendiat i voksnes læring og rådgivningsvitenskap - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29.02.2016

Stipendiat i voksnes læring og rådgivningsvitenskap - Institutt for pedagogikk og livslang læring

Professor/associate professor in Transition Design at the Department of Product Design, Norwegian University of Science and Technology (IVT-34/16) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29.02.2016

Professor/associate professor in Transition Design at the Department of Product Design, Norwegian University of Science and Technology (IVT-34/16) - Institutt for produktdesign

Stipendiat i voksnes læring og rådgivningsvitenskap - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29.02.2016

Stipendiat i voksnes læring og rådgivningsvitenskap - Institutt for pedagogikk og livslang læring

Postdoctoral position – Smart Hospital Architecture - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29.02.2016

Postdoctoral position – Smart Hospital Architecture - Fakultet for arkitektur og billedkunst

Postdoctoral Fellow in Political Communication - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29.02.2016

Postdoctoral Fellow in Political Communication - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

To stipendiatstillinger i sosiologi med tema sosial interaksjon - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29.02.2016

To stipendiatstillinger i sosiologi med tema sosial interaksjon - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

3 PhD positions in Nanomechanics - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29.02.2016

3 PhD positions in Nanomechanics - Institutt for konstruksjonsteknikk

Associate Professor / Professor with a focus on "Art and Technologies” - 100% fixed-term position of 6 years - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29.02.2016

Associate Professor / Professor with a focus on "Art and Technologies” - 100% fixed-term position of 6 years - Fakultet for arkitektur og billedkunst

Postdoctoral Fellow in innovative methods in Engineering Education - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29.02.2016

Postdoctoral Fellow in innovative methods in Engineering Education - Institutt for pedagogikk og livslang læring

Associate Professor / Professor with a focus on "Material and spatial practices" - 100% fixed-term - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29.02.2016

Associate Professor / Professor with a focus on "Material and spatial practices" - 100% fixed-term - Fakultet for arkitektur og billedkunst

Stipendiat i tverrfaglig barneforskning - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29.02.2016

Stipendiat i tverrfaglig barneforskning - Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Stipendiat i sosiologi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29.02.2016

Stipendiat i sosiologi - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Professor or Associate Professor in privacy and information security-Center for Cyber and Information Security(CCIS) - NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik - Søknadsfrist: 29.02.2016

Professor or Associate Professor in privacy and information security-Center for Cyber and Information Security(CCIS) - Center for Cyber- and Infomation Security (CCIS)

UTLYSNING AV ARKEOLOGISK FELTARBEID 2016 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29.02.2016

UTLYSNING AV ARKEOLOGISK FELTARBEID 2016 - Seksjon for arkeologi og kulturhistorie

Stipendiat i helsevitenskap ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29.02.2016

Stipendiat i helsevitenskap ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap - Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Stipendiat i IKT og læring - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29.02.2016

Stipendiat i IKT og læring - Program for lærerutdanning

PhD and postdoctoral researchers - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29.02.2016

PhD and postdoctoral researchers - Fakultet for arkitektur og billedkunst

Stipendiat i kommersialisering av fornybar energi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29.02.2016

Stipendiat i kommersialisering av fornybar energi - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

To postdoktorstillinger innenfor kommersialisering av teknologi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 29.02.2016

To postdoktorstillinger innenfor kommersialisering av teknologi - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

PhD position in Evolutionary Biology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 01.03.2016

PhD position in Evolutionary Biology - Institutt for biologi

PhD Candidate within Traffic safety IVT-17/16 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 01.03.2016

PhD Candidate within Traffic safety IVT-17/16 - Institutt for bygg, anlegg og transport

Four Post Doc positions at Department of Electric Power Engineering within power systems research - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 01.03.2016

Four Post Doc positions at Department of Electric Power Engineering within power systems research - Institutt for elkraftteknikk

Professor i klinisk sykepleie - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim - Søknadsfrist: 01.03.2016

Professor i klinisk sykepleie - Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Research Assistant (Early-Stage Researcher) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 01.03.2016

Research Assistant (Early-Stage Researcher) - Institutt for teknisk kybernetikk

PhD position - New 2D Functional Materials for Nanoelectronics - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 01.03.2016

PhD position - New 2D Functional Materials for Nanoelectronics - Institutt for materialteknologi

PhD position in membrane technology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 01.03.2016

PhD position in membrane technology - Institutt for kjemisk prosessteknologi

PhD positions at Department of Electric Power Engineering within power systems research - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 01.03.2016

PhD positions at Department of Electric Power Engineering within power systems research - Institutt for elkraftteknikk

Research Assistant (Early-Stage Researcher) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 01.03.2016

Research Assistant (Early-Stage Researcher) - Institutt for teknisk kybernetikk

PhD Candidate within RAMS - IVT 14/16 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 01.03.2016

PhD Candidate within RAMS - IVT 14/16 - Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

PhD RESEARCH FELLOW IN BIOCOMPATIBLE PIEZOELECTRIC CERAMIC COATINGS - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 01.03.2016

PhD RESEARCH FELLOW IN BIOCOMPATIBLE PIEZOELECTRIC CERAMIC COATINGS - Institutt for materialteknologi

PhD RESEARCH FELLOW IN MATERIALS SCIENCE – BIOCOMPATIBLE PIEZOELECTRIC MATERIALS - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 01.03.2016

PhD RESEARCH FELLOW IN MATERIALS SCIENCE – BIOCOMPATIBLE PIEZOELECTRIC MATERIALS - Institutt for materialteknologi

PhD-stipendiat i fagområdet informasjonssystemer, med fokus på IKT-basert samhandling - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim - Søknadsfrist: 01.03.2016

PhD-stipendiat i fagområdet informasjonssystemer, med fokus på IKT-basert samhandling - Institutt for informatikk og e-læring

PhD-stipendiat i fagområdet informasjonssystemer, med fokus på IKT-basert læring - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim - Søknadsfrist: 01.03.2016

PhD-stipendiat i fagområdet informasjonssystemer, med fokus på IKT-basert læring - Institutt for informatikk og e-læring

PhD fellowship in Human-Computer Interaction - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 03.03.2016

PhD fellowship in Human-Computer Interaction - Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI)

Postdoctoral Fellow within the Run-time Exploitation of Application Dynamism for Energy-efficient Exascale Computing (READEX) Project - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 03.03.2016

Postdoctoral Fellow within the Run-time Exploitation of Application Dynamism for Energy-efficient Exascale Computing (READEX) Project - Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI)

Position as Postdoctoral Research Fellow within Medical Imaging - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 03.03.2016

Position as Postdoctoral Research Fellow within Medical Imaging - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

PhD Candidate in Geography - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 04.03.2016

PhD Candidate in Geography - Geografisk institutt

PhD Candidate in Global Production Networks and Industrial Restructuring - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 04.03.2016

PhD Candidate in Global Production Networks and Industrial Restructuring - Geografisk institutt

PhD Candidate in Human Geography - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 04.03.2016

PhD Candidate in Human Geography - Geografisk institutt

Postdoktor i pedagogikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 06.03.2016

Postdoktor i pedagogikk - Institutt for pedagogikk og livslang læring

Tre stipendiatstillinger i samfunnsøkonomi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 06.03.2016

Tre stipendiatstillinger i samfunnsøkonomi - Institutt for samfunnsøkonomi

Stipendiat i sosialantropologi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 07.03.2016

Stipendiat i sosialantropologi - Sosialantropologisk institutt

Stipendiat i psykologi- Mind, brain and education - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 07.03.2016

Stipendiat i psykologi- Mind, brain and education - Psykologisk institutt

3 PhD positions within the interdisciplinary research project “DrugLogics: Rational development of anti-cancer drug combinations” - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 08.03.2016

3 PhD positions within the interdisciplinary research project “DrugLogics: Rational development of anti-cancer drug combinations” - Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I MEDISIN (FARMASI) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 11.03.2016

PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I MEDISIN (FARMASI) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET - Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

Postdoctoral Fellow IVT 35/16 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 11.03.2016

Postdoctoral Fellow IVT 35/16 - Institutt for marin teknikk

PhD position in safety Assessment of Installation of Offshore Wind Turbine Components and System IVT 36/16 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 13.03.2016

PhD position in safety Assessment of Installation of Offshore Wind Turbine Components and System IVT 36/16 - Institutt for marin teknikk

Utlysning av midler til et ph.d.-prosjekt (stipendiat 1017) innen medisinsk eller helsefaglig utdanning - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15.03.2016

Utlysning av midler til et ph.d.-prosjekt (stipendiat 1017) innen medisinsk eller helsefaglig utdanning - Studieseksjonen

Post-doctoral position in Inflammation and Antiviral Signaling - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15.03.2016

Post-doctoral position in Inflammation and Antiviral Signaling - Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR)

Førsteamanuensis/Førstelektor Informatikk-Nettverk - NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik - Søknadsfrist: 15.03.2016

Førsteamanuensis/Førstelektor Informatikk-Nettverk - IMT - Avdeling for informatikk og medieteknikk

PROFESSORSHIP/ASSOCIATE PROFESSORSHIP IN MEDICINE (MEDICAL MICROBIOLOGY) AT THE NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 28.03.2016

PROFESSORSHIP/ASSOCIATE PROFESSORSHIP IN MEDICINE (MEDICAL MICROBIOLOGY) AT THE NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

Associate Professor in Organizational Anthropology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30.03.2016

Associate Professor in Organizational Anthropology - Sosialantropologisk institutt

Professor II / førsteamanuensis II i medisin tilknyttet hovedstilling i Helse Nord-Trøndelag HF - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31.03.2016

Professor II / førsteamanuensis II i medisin tilknyttet hovedstilling i Helse Nord-Trøndelag HF - Det medisinske fakultet (DMF)

Professor II / førsteamanuensis II i medisin tilknyttet hovedstilling i Helse Møre og Romsdal HF - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31.03.2016

Professor II / førsteamanuensis II i medisin tilknyttet hovedstilling i Helse Møre og Romsdal HF - Det medisinske fakultet (DMF)

PhD position at the Department of Language and Literature - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31.03.2016

PhD position at the Department of Language and Literature - Institutt for språk og litteratur

Fire stipendiatstillinger i universitetsskolesamarbeidet - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 01.04.2016

Fire stipendiatstillinger i universitetsskolesamarbeidet - Program for lærerutdanning