NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Ledige stillinger

Ledige stillinger NTNU RSS

Ingeniør (IVT-93/15) - Søknadsfrist: 30.06.2015

Ingeniør (IVT-93/15) - Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

Postdoctoral fellowship within Software achitecture and gamed-based learning - Søknadsfrist: 06.07.2015

Postdoctoral fellowship within Software achitecture and gamed-based learning - Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI)

Prosjektøkonom i Fakultetsadministrasjonen - Søknadsfrist: 06.07.2015

Prosjektøkonom i Fakultetsadministrasjonen - Seksjon for virsomhetsstyring og økonomi

PhD candidate at the Department of Computer and Information Science, within “Data Mining and Knowledge-Based Decision Support” - Søknadsfrist: 08.07.2015

PhD candidate at the Department of Computer and Information Science, within “Data Mining and Knowledge-Based Decision Support” - Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI)

Seniorkonsulent/arkivar ved fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT - 95/15) - Søknadsfrist: 10.07.2015

Seniorkonsulent/arkivar ved fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT - 95/15) - Fakultetsadministrasjonen

Overingeniør ved Institutt for marin teknikk (IVT - 100/15) - Søknadsfrist: 10.07.2015

Overingeniør ved Institutt for marin teknikk (IVT - 100/15) - Institutt for marin teknikk

Postdoktorstipend innen Taleteknologi - Søknadsfrist: 13.07.2015

Postdoktorstipend innen Taleteknologi - Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

PhD-stipendier innen Taleteknologi - Søknadsfrist: 13.07.2015

PhD-stipendier innen Taleteknologi - Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

PhD Position in 3D Numerical Modelling of Irregular Wave Forces on OWT Substructures (IVT-97/15) - Søknadsfrist: 15.07.2015

PhD Position in 3D Numerical Modelling of Irregular Wave Forces on OWT Substructures (IVT-97/15) - Institutt for bygg, anlegg og transport

PhD scholarship on Combustion and emission characteristics of second generation biofuels (IVT-98/15) - Søknadsfrist: 26.07.2015

PhD scholarship on Combustion and emission characteristics of second generation biofuels (IVT-98/15) - Institutt for energi- og prosessteknikk

PhD scholarship on Catalytic conversion of biomass to transportation fuels - Søknadsfrist: 26.07.2015

PhD scholarship on Catalytic conversion of biomass to transportation fuels - Institutt for kjemisk prosessteknologi

Position as PhD Research Fellow within the field of prostate cancer metabolism - Søknadsfrist: 26.07.2015

Position as PhD Research Fellow within the field of prostate cancer metabolism - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Konsulent ved Institutt for biologi - vikariat - Søknadsfrist: 30.07.2015

Konsulent ved Institutt for biologi - vikariat - Institutt for biologi

Post Doctoral position - Søknadsfrist: 31.07.2015

Post Doctoral position - Institutt for teknisk kybernetikk

Kommunikasjonsansvarlig - Søknadsfrist: 31.07.2015

Kommunikasjonsansvarlig - Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering

Professor / Førsteamanuenis i musikkhistorie - Søknadsfrist: 01.08.2015

Professor / Førsteamanuenis i musikkhistorie - Det humanistiske fakultet (HF)

PhD position in Experimental Physics (nanomagnetism / magnonics) NT 49/15 - Søknadsfrist: 01.08.2015

PhD position in Experimental Physics (nanomagnetism / magnonics) NT 49/15 - Institutt for fysikk

Head of Department/Project Developer - Søknadsfrist: 03.08.2015

Head of Department/Project Developer - Fakultet for arkitektur og billedkunst

PhD Position within Geomechanics (IVT-101/15) - Søknadsfrist: 03.08.2015

PhD Position within Geomechanics (IVT-101/15) - Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk

Postdoctoral fellowship / PhD fellowship in Malicious cryptography - Søknadsfrist: 07.08.2015

Postdoctoral fellowship / PhD fellowship in Malicious cryptography - Institutt for matematiske fag

Konsulent/førstekonsulent - konferanseadministrasjon - Søknadsfrist: 09.08.2015

Konsulent/førstekonsulent - konferanseadministrasjon - Seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning

Studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin ved det medisinske fakultet, NTNU - Søknadsfrist: 10.08.2015

Studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin ved det medisinske fakultet, NTNU - Det medisinske fakultet (DMF)

Associate Professor in Marine Environmental Toxicology - Søknadsfrist: 10.08.2015

Associate Professor in Marine Environmental Toxicology - Institutt for biologi

PhD research fellowship position in Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) platform for ship-based arctic operations - Søknadsfrist: 10.08.2015

PhD research fellowship position in Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) platform for ship-based arctic operations - Institutt for teknisk kybernetikk

Førsteamanuensis i sosiologi - Søknadsfrist: 14.08.2015

Førsteamanuensis i sosiologi - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Stipendiatstilling - Analyse av verktøy for omstilling til miljøvennlig energi - Søknadsfrist: 15.08.2015

Stipendiatstilling - Analyse av verktøy for omstilling til miljøvennlig energi - Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Position as PhD Research Fellow in bioinformatics - Søknadsfrist: 15.08.2015

Position as PhD Research Fellow in bioinformatics - Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Professor in marin technology (Marine Engineering) ved Institutt for marin teknikk (IVT-96/15) - Søknadsfrist: 15.08.2015

Professor in marin technology (Marine Engineering) ved Institutt for marin teknikk (IVT-96/15) - Institutt for marin teknikk

Universitetslektor i Drama og Teater (70 %) - vikariat - Søknadsfrist: 16.08.2015

Universitetslektor i Drama og Teater (70 %) - vikariat - Institutt for kunst- og medievitenskap

PhD Research Fellowship position in Secure Networking Technologies - Søknadsfrist: 16.08.2015

PhD Research Fellowship position in Secure Networking Technologies - Institutt for telematikk

Universitetslektor i Medievitenskap (vikariat) - Søknadsfrist: 16.08.2015

Universitetslektor i Medievitenskap (vikariat) - Institutt for kunst- og medievitenskap

Seksjonssjef for Utdanningsseksjonen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-94/15) - Søknadsfrist: 16.08.2015

Seksjonssjef for Utdanningsseksjonen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-94/15) - Fakultetsadministrasjonen

Postdoctoral position in Greek and/or Latin literature within the research project “The heterosexual tradition of homoerotic poetics.” - Søknadsfrist: 17.08.2015

Postdoctoral position in Greek and/or Latin literature within the research project “The heterosexual tradition of homoerotic poetics.” - Institutt for historiske studier

PhD-position in Latin literature within the research project: “The heterosexual tradition of homoerotic poetics.” - Søknadsfrist: 17.08.2015

PhD-position in Latin literature within the research project: “The heterosexual tradition of homoerotic poetics.” - Institutt for historiske studier

Førsteamanuensis i Filmvitenskap - Søknadsfrist: 20.08.2015

Førsteamanuensis i Filmvitenskap - Institutt for kunst- og medievitenskap

Førsteamanuensis i arkeologi med ansvar for faggruppen ytre forvaltning ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie - Søknadsfrist: 23.08.2015

Førsteamanuensis i arkeologi med ansvar for faggruppen ytre forvaltning ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie - Seksjon for arkeologi og kulturhistorie

Postdoctoral fellowship - Søknadsfrist: 24.08.2015

Postdoctoral fellowship - Institutt for matematiske fag

Postdoktor i psykologi - Søknadsfrist: 30.08.2015

Postdoktor i psykologi - Psykologisk institutt

Professor / førsteamanuensis i Arkitektonisk formgiving, materialer og konstruksjoner -100 % åremålsstilling for 6 år - Søknadsfrist: 31.08.2015

Professor / førsteamanuensis i Arkitektonisk formgiving, materialer og konstruksjoner -100 % åremålsstilling for 6 år - Fakultet for arkitektur og billedkunst

PhD- position on fresh concrete (IVT - 99/15) - Søknadsfrist: 31.08.2015

PhD- position on fresh concrete (IVT - 99/15) - Institutt for konstruksjonsteknikk

Professor / Førsteamanuensis i Jazz - Søknadsfrist: 01.09.2015

Professor / Førsteamanuensis i Jazz - Institutt for musikk

Førsteamanuensis i virksomhetsledelse - Søknadsfrist: 15.09.2015

Førsteamanuensis i virksomhetsledelse - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Stipendiat innen informasjonssystemer/systemsikkerhet - Søknadsfrist: 15.09.2015

Stipendiat innen informasjonssystemer/systemsikkerhet - Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI)