Ledige stillinger ved NTNU

– Eksterne utlysninger

Annonse ledige stillinger


 

Ledige stillinger

NTNU

PhD in combustion instabilities IV-161/17 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. juli 2017

PhD in combustion instabilities IV-161/17 - Institutt for energi- og prosessteknikk

Researcher on Climate and Atmospheric Sience (IV-160/17) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 30. juli 2017

Researcher on Climate and Atmospheric Sience (IV-160/17) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Professor/Associate professor in Geoscience and Petroleum (Reservoir Engineering) - IV-125/17 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. juli 2017

Professor/Associate professor in Geoscience and Petroleum (Reservoir Engineering) - IV-125/17 - Institutt for geovitenskap og petroleum

PROFESSOR / FØRSTEAMANUENSIS I HELSEVITENSKAP (ERGOTERAPI) VED INSTITUTT FOR HELSEVITENSKAP I GJØVIK, FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP, NTNU - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. juli 2017

PROFESSOR / FØRSTEAMANUENSIS I HELSEVITENSKAP (ERGOTERAPI) VED INSTITUTT FOR HELSEVITENSKAP I GJØVIK, FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP, NTNU - Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Universitetslektor innen engelsk fagdidaktikk - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. juli 2017

Universitetslektor innen engelsk fagdidaktikk - Institutt for lærerutdanning

PhD position at Department of Electric Power Engineering within Wide Area Monitoring and Control - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. juli 2017

PhD position at Department of Electric Power Engineering within Wide Area Monitoring and Control - Institutt for elkraftteknikk

Associate Professor in Software Engineering - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. juli 2017

Associate Professor in Software Engineering - Institutt for datateknologi og informatikk

Ledig stilling som Postdoktor på Industri 4.0, maskinteknikk og prediktivt vedlikehold IV-164/17 - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. juli 2017

Ledig stilling som Postdoktor på Industri 4.0, maskinteknikk og prediktivt vedlikehold IV-164/17 - Institutt for maskinteknikk og produksjon

Stipendiat innen psykisk helse - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. august 2017

Stipendiat innen psykisk helse - Institutt for psykisk helse

PhD Position in Computational Biology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. august 2017

PhD Position in Computational Biology - (2016) Institutt for biologi

2 faste stillinger som professor/førsteamanuensis i klinisk barne- og ungdomspsykologi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 6. august 2017

2 faste stillinger som professor/førsteamanuensis i klinisk barne- og ungdomspsykologi - Institutt for psykologi

Analytiker ved Senter for fremragende utdanning Engage - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 6. august 2017

Analytiker ved Senter for fremragende utdanning Engage - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Professor/førsteamanuensis i helsevitenskap (simulering og velferdsteknologi) ved Institutt for helsevitenskap Ålesund, NTNU - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 6. august 2017

Professor/førsteamanuensis i helsevitenskap (simulering og velferdsteknologi) ved Institutt for helsevitenskap Ålesund, NTNU - Institutt for helsevitenskap Ålesund

Senterkoordinator - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 6. august 2017

Senterkoordinator - Fakultet for naturvitenskap (NV)

POSTDOCTORAL FELLOW POSITION IN ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY AT THE DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 6. august 2017

POSTDOCTORAL FELLOW POSITION IN ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY AT THE DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY - Institutt for psykologi

Seniorkonsulent - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 6. august 2017

Seniorkonsulent - Institutt for lærerutdanning

Rådgiver/seniorkonsulent - studieadministrasjon - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 6. august 2017

Rådgiver/seniorkonsulent - studieadministrasjon - Seksjon for utdanning Ålesund

Seksjonssjef for utdanning - Vikariat - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 6. august 2017

Seksjonssjef for utdanning - Vikariat - Seksjon for utdanning Ålesund

POST-DOCTORAL FELLOWSHIP WITHIN URBAN DATA MANAGEMENT - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 6. august 2017

POST-DOCTORAL FELLOWSHIP WITHIN URBAN DATA MANAGEMENT - Institutt for datateknologi og informatikk

Arrangementkoordinator - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 6. august 2017

Arrangementkoordinator - Administrasjonen

PhD Candidate in stochastic optimization at FME MoZEES - Mobility Zero Emission Energy Systems - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 6. august 2017

PhD Candidate in stochastic optimization at FME MoZEES - Mobility Zero Emission Energy Systems - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

PhD Candidate in stochastic optimization in long term energy systems modelling - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 6. august 2017

PhD Candidate in stochastic optimization in long term energy systems modelling - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Post-Doctoral Fellowship in stochastic optimization at FME NCCS- Norwegian CCS Centre - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 6. august 2017

Post-Doctoral Fellowship in stochastic optimization at FME NCCS- Norwegian CCS Centre - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

PhD Candidate in stochastic optimization at FME NCCS- Norwegian CCS Centre - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 6. august 2017

PhD Candidate in stochastic optimization at FME NCCS- Norwegian CCS Centre - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Postdoktor ved Senter for omsorgsforskning øst - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 7. august 2017

Postdoktor ved Senter for omsorgsforskning øst - Institutt for helsevitenskap Gjøvik

PhD Candidate in Geographic Information Science and Natural Resource Management - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. august 2017

PhD Candidate in Geographic Information Science and Natural Resource Management - Institutt for geografi

Universitetslektor i strategi, organisasjon og ledelse - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. august 2017

Universitetslektor i strategi, organisasjon og ledelse - Institutt for internasjonal forretningsdrift

PhD positions in "Salmon lice biology and ecology" - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 10. august 2017

PhD positions in "Salmon lice biology and ecology" - (2016) Institutt for biologi

HMS Koordinator - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 13. august 2017

HMS Koordinator - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Spennende lederstilling innen naturmangfold - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 13. august 2017

Spennende lederstilling innen naturmangfold - Artsdatabanken

Seksjonssjef studieseksjonen - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 13. august 2017

Seksjonssjef studieseksjonen - Studieseksjonen

Universitetsbibliotekar - Universitetsbiblioteket ved NTNU i Gjøvik - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 13. august 2017

Universitetsbibliotekar - Universitetsbiblioteket ved NTNU i Gjøvik - Bibliotekseksjonen i Gjøvik

Rådgiver kompetanseutvikling og opplæring - vikariat - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 13. august 2017

Rådgiver kompetanseutvikling og opplæring - vikariat - HR- og HMS-avdelingen

HR-konsulent (seniorkonsulent 1363) innen personalforvaltning - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 13. august 2017

HR-konsulent (seniorkonsulent 1363) innen personalforvaltning - HR- og HMS-avdelingen

HR-konsulent (seniorkonsulent 1364) med spesielt ansvar for timelønte ansatte - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 13. august 2017

HR-konsulent (seniorkonsulent 1364) med spesielt ansvar for timelønte ansatte - HR- og HMS-avdelingen

Kvalitetsleder bygg - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 13. august 2017

Kvalitetsleder bygg - Økonomi- og eiendomsdirektør

Ansvarlig for brukerinvolvering - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 13. august 2017

Ansvarlig for brukerinvolvering - Økonomi- og eiendomsdirektør

Fagansvarlig for offentlig planlegging og byggesak - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 13. august 2017

Fagansvarlig for offentlig planlegging og byggesak - Økonomi- og eiendomsdirektør

Framdriftskoordinator/prosjektplanlegger - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 13. august 2017

Framdriftskoordinator/prosjektplanlegger - Økonomi- og eiendomsdirektør

PhD position within clinical pharmacy practice - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2017

PhD position within clinical pharmacy practice - Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

1-2 åpne stipendiatstillinger i psykologi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2017

1-2 åpne stipendiatstillinger i psykologi - Institutt for psykologi

PhD position within Structural Engineering, Reliability- and Risk Assessment (IV-149/17) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2017

PhD position within Structural Engineering, Reliability- and Risk Assessment (IV-149/17) - Institutt for konstruksjonsteknikk

Postdoc position in Molecular Biology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2017

Postdoc position in Molecular Biology - (2016) Institutt for biologi

10 PhD Research fellow positions in Information Security - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2017

10 PhD Research fellow positions in Information Security - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

Forsker innen Smartgrid ved Institutt for Elkraftteknikk (IEL)/Institutt for Informasjonssikkerhet og Kommunikasjonsteknologi (IIK) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2017

Forsker innen Smartgrid ved Institutt for Elkraftteknikk (IEL)/Institutt for Informasjonssikkerhet og Kommunikasjonsteknologi (IIK) - Institutt for elkraftteknikk

PhD – Stipendiat innen Industri 4.0 – Maskinteknikk og prediktivt vedlikehold (IV-165/17) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. august 2017

PhD – Stipendiat innen Industri 4.0 – Maskinteknikk og prediktivt vedlikehold (IV-165/17) - Institutt for maskinteknikk og produksjon

PhD fellowship within bioinformatics of genetic variation at the K.G. Jebsen Center for Genetic Epidemiology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 16. august 2017

PhD fellowship within bioinformatics of genetic variation at the K.G. Jebsen Center for Genetic Epidemiology - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Leder for eksternt samarbeid ved FME CenSES (Prosjektstilling 16 måneder) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 17. august 2017

Leder for eksternt samarbeid ved FME CenSES (Prosjektstilling 16 måneder) - (2016) Det humanistiske fakultet (HF)

Forskningskoordinator ved FME CenSES, 3-årig, 100 % stilling i Trondheim - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 17. august 2017

Forskningskoordinator ved FME CenSES, 3-årig, 100 % stilling i Trondheim - (2016) Det humanistiske fakultet (HF)

Stipendiat i ultralydavbildning ved CIUS - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 18. august 2017

Stipendiat i ultralydavbildning ved CIUS - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Førstekonsulent ved Institutt for kunst- og medievitenskap - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 18. august 2017

Førstekonsulent ved Institutt for kunst- og medievitenskap - Institutt for kunst- og medievitenskap

Postdoc position in Biopolymers/Surface and Colloid chemistry - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. august 2017

Postdoc position in Biopolymers/Surface and Colloid chemistry - Institutt for kjemisk prosessteknologi

2 førsteamanuensisstillinger i filmvitenskap - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. august 2017

2 førsteamanuensisstillinger i filmvitenskap - (2016) Det humanistiske fakultet (HF)

Universitetslektor i allmenn litteraturvitenskap, vikariat - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. august 2017

Universitetslektor i allmenn litteraturvitenskap, vikariat - (2016) Det humanistiske fakultet (HF)

IT-arkitekt - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. august 2017

IT-arkitekt - Seksjon for IT-strategi og -styring

DNV-GL Professorship/Associate professorship in “Performance of Artificial Intelligence Systems” - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. august 2017

DNV-GL Professorship/Associate professorship in “Performance of Artificial Intelligence Systems” - Institutt for datateknologi og informatikk

Universitetslektor i drama/teater - vikariat - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 20. august 2017

Universitetslektor i drama/teater - vikariat - Institutt for kunst- og medievitenskap

Professor/Associate Professor in Optimization and Control of Dynamic Systems - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 21. august 2017

Professor/Associate Professor in Optimization and Control of Dynamic Systems - Institutt for teknisk kybernetikk

Teknisk leder (overingeniør/senioringeniør) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 21. august 2017

Teknisk leder (overingeniør/senioringeniør) - (2016) Institutt for fysikk

Midler til to doktorgradsstipend innen helseinnovasjon - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 25. august 2017

Midler til to doktorgradsstipend innen helseinnovasjon - Avdeling for forskning

PhD RESEARCH FELLOW IN MATERIALS SCIENCE SCIENCE – DEVELOPMENT OF HIGH TEMPERATURE OXIDE-BASED THERMOELCTRIC MATERIALS FOR WASTE HEAT RECOVERY - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 25. august 2017

PhD RESEARCH FELLOW IN MATERIALS SCIENCE SCIENCE – DEVELOPMENT OF HIGH TEMPERATURE OXIDE-BASED THERMOELCTRIC MATERIALS FOR WASTE HEAT RECOVERY - Institutt for materialteknologi

Rådgiver - Forskningsseksjonen - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 27. august 2017

Rådgiver - Forskningsseksjonen - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

PhD position within Maritime Transport in the Arctic (SO IV-33/17) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. august 2017

PhD position within Maritime Transport in the Arctic (SO IV-33/17) - Institutt for marin teknikk

Associate professor in Computer Science - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. august 2017

Associate professor in Computer Science - Institutt for datateknologi og informatikk

Two PhD research fellowships on radio communication using Software-Defined-Radio and Rapid System Engineering for Small Satellite Systems - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. august 2017

Two PhD research fellowships on radio communication using Software-Defined-Radio and Rapid System Engineering for Small Satellite Systems - Institutt for elektroniske systemer

Stilling som Universitetslektor i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. august 2017

Stilling som Universitetslektor i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern - Institutt for arkitektur og teknologi

Stilling som Førsteamanuensis i bygningsvern og transformasjon - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 31. august 2017

Stilling som Førsteamanuensis i bygningsvern og transformasjon - Institutt for arkitektur og teknologi

Stipendiatstilling innen anvendt teaterforskning ved Institutt for kunst – og medievitenskap - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. september 2017

Stipendiatstilling innen anvendt teaterforskning ved Institutt for kunst – og medievitenskap - Institutt for kunst- og medievitenskap

Stipendiat ved Institutt for sosialantropologi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. september 2017

Stipendiat ved Institutt for sosialantropologi - Institutt for sosialantropologi

Førsteamanuensis/universitetslektor i medisin (anestesiologi) ved ISB, tilknyttet uketjenesten ved St. Olavs Hospital - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. september 2017

Førsteamanuensis/universitetslektor i medisin (anestesiologi) ved ISB, tilknyttet uketjenesten ved St. Olavs Hospital - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Professor/førsteamanuensis i medisin (barne- og ungdomspsykiatri) kombinert med 20 % klinisk stilling - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. september 2017

Professor/førsteamanuensis i medisin (barne- og ungdomspsykiatri) kombinert med 20 % klinisk stilling - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Professor/førsteamanuensis i medisin (palliasjon) kombinert med stilling som overlege - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. september 2017

Professor/førsteamanuensis i medisin (palliasjon) kombinert med stilling som overlege - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Professor/førsteamanuensis i medisin (barne- og ungdomspsykiatri) kombinert med stilling som overlege - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. september 2017

Professor/førsteamanuensis i medisin (barne- og ungdomspsykiatri) kombinert med stilling som overlege - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Associate professor in Music Technology - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. september 2017

Associate professor in Music Technology - Institutt for musikk

To stipendiatstillinger i universitetsskolesamarbeidet - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. september 2017

To stipendiatstillinger i universitetsskolesamarbeidet - Institutt for lærerutdanning

Postdoc position in biopolymer research/hydrogel materials for tissue engineering at NOBIPOL - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. september 2017

Postdoc position in biopolymer research/hydrogel materials for tissue engineering at NOBIPOL - Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Stipendiat i geografi - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. september 2017

Stipendiat i geografi - Institutt for geografi

Temporary position as Associate professor on urban data and enterprise architecture and applications, with focus on Smart Cities and Open innovation - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 1. september 2017

Temporary position as Associate professor on urban data and enterprise architecture and applications, with focus on Smart Cities and Open innovation - Institutt for datateknologi og informatikk

Professor/Associate Professor in Health Sciences (Nursing) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 14. september 2017

Professor/Associate Professor in Health Sciences (Nursing) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

PhD fellowship in didactics of mathematics - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. september 2017

PhD fellowship in didactics of mathematics - Institutt for matematiske fag

Seniorrådgiver som RRI-koordinator ved Senter for Digitalt Liv Norge (DLN) - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 15. september 2017

Seniorrådgiver som RRI-koordinator ved Senter for Digitalt Liv Norge (DLN) - (2016) Det humanistiske fakultet (HF)

Ledig 50% fast stilling som professor/førsteamanuensis ved NTNU, kombinert med 50% fast stilling som overlege ved St. Olavs Hospital HF. - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Søknadsfrist: 28. september 2017

Ledig 50% fast stilling som professor/førsteamanuensis ved NTNU, kombinert med 50% fast stilling som overlege ved St. Olavs Hospital HF. - (2016) Det medisinske fakultet (DMF)