NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Ledige stillinger

Ledige stillinger NTNU RSS

UTLYSNING AV ARKEOLOGISK FELTARBEID 2015 - Søknadsfrist: 30.04.2015

UTLYSNING AV ARKEOLOGISK FELTARBEID 2015 - Seksjon for arkeologi og kulturhistorie

Associate Professor (Onsager Fellowship) in Statistical Machine Learning - Søknadsfrist: 25.05.2015

Associate Professor (Onsager Fellowship) in Statistical Machine Learning - Institutt for matematiske fag

Associate Professor (Onsager Fellowship) in Robotic Vision - Søknadsfrist: 25.05.2015

Associate Professor (Onsager Fellowship) in Robotic Vision - Institutt for teknisk kybernetikk

Associate Professor in Economics of Natural Resources and Quantitative Peace Research - Søknadsfrist: 25.05.2015

Associate Professor in Economics of Natural Resources and Quantitative Peace Research - Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT)

Associate Professor (Onsager Fellow) in Zero Emission Refurbishment of the built environment. - Søknadsfrist: 25.05.2015

Associate Professor (Onsager Fellow) in Zero Emission Refurbishment of the built environment. - Fakultet for arkitektur og billedkunst

Associate Professor (Onsager Fellow) in Inorganic or Hybrid Functional Materials - Søknadsfrist: 25.05.2015

Associate Professor (Onsager Fellow) in Inorganic or Hybrid Functional Materials - Institutt for materialteknologi

Associate Professor (Onsager Fellow) in Theoretical Condensed Matter Physics - Søknadsfrist: 25.05.2015

Associate Professor (Onsager Fellow) in Theoretical Condensed Matter Physics - Institutt for fysikk

“Project Developer” on Smart Sustainable Cities and Communities - temporary position for three years, with potential for extension - Søknadsfrist: 25.05.2015

“Project Developer” on Smart Sustainable Cities and Communities - temporary position for three years, with potential for extension - Fakultet for arkitektur og billedkunst

Associate Professor in Linguistics - Søknadsfrist: 25.05.2015

Associate Professor in Linguistics - Det humanistiske fakultet (HF)

Tenure track associate professorship in Medicine (bioinformatics) - Søknadsfrist: 25.05.2015

Tenure track associate professorship in Medicine (bioinformatics) - Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Postdoctoral position in urban water systems/urban hydrology - Søknadsfrist: 25.05.2015

Postdoctoral position in urban water systems/urban hydrology - Institutt for vann- og miljøteknikk

Associate professor of molecular biodiversity - Søknadsfrist: 25.05.2015

Associate professor of molecular biodiversity - Vitenskapsmuseet

PhD position within Obesity and metabolism - Søknadsfrist: 25.05.2015

PhD position within Obesity and metabolism - Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

"MARINE STRUCTURES FOR THE FUTURE -MARINE TECHNOLOGY" (ASSOCIATE PROFESSORSHIP) - Søknadsfrist: 25.05.2015

"MARINE STRUCTURES FOR THE FUTURE -MARINE TECHNOLOGY" (ASSOCIATE PROFESSORSHIP) - Institutt for marin teknikk

SAFETY AND RELIABILITY OF COMPLEX SYSTEMS (ASSOCIATE PROFESSOR) (IVT - 45/15) - Søknadsfrist: 25.05.2015

SAFETY AND RELIABILITY OF COMPLEX SYSTEMS (ASSOCIATE PROFESSOR) (IVT - 45/15) - Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

Tenure track associate professorship in Medicine (molecular biology) - Søknadsfrist: 25.05.2015

Tenure track associate professorship in Medicine (molecular biology) - Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Vitenskapelig assistent – 100 % stilling for 2 år - Søknadsfrist: 26.05.2015

Vitenskapelig assistent – 100 % stilling for 2 år - Fakultet for arkitektur og billedkunst

Fast stilling som rådgiver (1434) - Søknadsfrist: 26.05.2015

Fast stilling som rådgiver (1434) - Institutt for nevromedisin

Vikariat som konsulent (kode 1065) ved Kavli Institute for Systems Neuroscience - Søknadsfrist: 27.05.2015

Vikariat som konsulent (kode 1065) ved Kavli Institute for Systems Neuroscience - Kavli Institute for Systems Neuroscience

Associate Professor in Structural Engineering (IVT-77/15) - Søknadsfrist: 27.05.2015

Associate Professor in Structural Engineering (IVT-77/15) - Institutt for konstruksjonsteknikk

Avdelingsingeniør - Support i et heterogent miljø av klientmaskiner - Søknadsfrist: 28.05.2015

Avdelingsingeniør - Support i et heterogent miljø av klientmaskiner - NTNU IT

Phd position within nanostructuring by focused ion beam (FIB) - Søknadsfrist: 29.05.2015

Phd position within nanostructuring by focused ion beam (FIB) - Institutt for fysikk

2 PhD positions in Cold Regions Transport Engineering (IVT-71/15) - Søknadsfrist: 30.05.2015

2 PhD positions in Cold Regions Transport Engineering (IVT-71/15) - Institutt for bygg, anlegg og transport

PhD Research Fellow in Development of nanocellulose systems for EOR applications - Søknadsfrist: 31.05.2015

PhD Research Fellow in Development of nanocellulose systems for EOR applications - Institutt for kjemisk prosessteknologi

PhD Reseach Fellow in the field of Cellulose nanofibrils as a rheology modifier for industrial applications - Søknadsfrist: 31.05.2015

PhD Reseach Fellow in the field of Cellulose nanofibrils as a rheology modifier for industrial applications - Institutt for kjemisk prosessteknologi

Postdoctoral Research Fellow in Food Production Planning and Control - Søknadsfrist: 01.06.2015

Postdoctoral Research Fellow in Food Production Planning and Control - Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT)

PhD Studentship in fluid mechanics (IVT - 80/15) - Søknadsfrist: 01.06.2015

PhD Studentship in fluid mechanics (IVT - 80/15) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Professorship/Associate Professorship in Engineering Design and Materials (Mechanical Engineering) IVT-50/15 - Søknadsfrist: 01.06.2015

Professorship/Associate Professorship in Engineering Design and Materials (Mechanical Engineering) IVT-50/15 - Institutt for produktutvikling og materialer

Vitenskapelige assistent - Søknadsfrist: 01.06.2015

Vitenskapelige assistent - Fakultet for arkitektur og billedkunst

Group Leader Position (researcher 1109) with start-up package in the field of Molecular Inflammation at Centre of Molecular Inflammation Research - Søknadsfrist: 01.06.2015

Group Leader Position (researcher 1109) with start-up package in the field of Molecular Inflammation at Centre of Molecular Inflammation Research - Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR)

Post-doc position within the topic of “Numerical simulation of boiling of multicomponent mixtures in confined geometries” - Søknadsfrist: 02.06.2015

Post-doc position within the topic of “Numerical simulation of boiling of multicomponent mixtures in confined geometries” - Institutt for energi- og prosessteknikk

PhD position in “Hydrogen assisted fatigue crack growth testing and characterization” IVT-82/15 - Søknadsfrist: 03.06.2015

PhD position in “Hydrogen assisted fatigue crack growth testing and characterization” IVT-82/15 - Institutt for produktutvikling og materialer

PhD position in “Hydrogen assisted fatigue crack growth testing and characterization” IVT-83/15 - Søknadsfrist: 03.06.2015

PhD position in “Hydrogen assisted fatigue crack growth testing and characterization” IVT-83/15 - Institutt for produktutvikling og materialer

Postdoctoral fellow in health innovation - Søknadsfrist: 05.06.2015

Postdoctoral fellow in health innovation - Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Dekan ved Det medisinske fakultet, midlertidig tilsetting - Søknadsfrist: 05.06.2015

Dekan ved Det medisinske fakultet, midlertidig tilsetting - Det medisinske fakultet (DMF)

Vikariat - Sekretær/bestiller (IVT-84/15) - Søknadsfrist: 07.06.2015

Vikariat - Sekretær/bestiller (IVT-84/15)

Mekaniker - Søknadsfrist: 07.06.2015

Mekaniker - Institutt for kjemisk prosessteknologi

PhD position – Modelling of macrosegregation and associated mechanisms in DC casting of Aluminium alloys - Søknadsfrist: 07.06.2015

PhD position – Modelling of macrosegregation and associated mechanisms in DC casting of Aluminium alloys - Institutt for materialteknologi

Studiekonsulent (IVT-70/15) - Søknadsfrist: 07.06.2015

Studiekonsulent (IVT-70/15) - Institutt for vann- og miljøteknikk

Stipendiat - Antikoagulasjonsbehandling ved atrieflimmer - Søknadsfrist: 07.06.2015

Stipendiat - Antikoagulasjonsbehandling ved atrieflimmer - Institutt for samfunnsmedisin

Verksmester/ overingeniør - Søknadsfrist: 07.06.2015

Verksmester/ overingeniør - Fakultet for arkitektur og billedkunst

Postdoctoral fellow / Researcher within “Run-time Exploitation of Application Dynamism for Energy-efficient Exascale computing” - Søknadsfrist: 07.06.2015

Postdoctoral fellow / Researcher within “Run-time Exploitation of Application Dynamism for Energy-efficient Exascale computing” - Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

Mekaniker (avdelingsingeniør) ved Institutt for kjemisk prosessteknologi - Søknadsfrist: 07.06.2015

Mekaniker (avdelingsingeniør) ved Institutt for kjemisk prosessteknologi - Institutt for kjemisk prosessteknologi

Postdoktorstilling - optimeringsmodeller for tjenester rundt lading av el-biler - Søknadsfrist: 12.06.2015

Postdoktorstilling - optimeringsmodeller for tjenester rundt lading av el-biler - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

To stillinger som førsteamanuensis i Faggruppen for bedriftsøkonomi og optimering - Søknadsfrist: 15.06.2015

To stillinger som førsteamanuensis i Faggruppen for bedriftsøkonomi og optimering - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

PhD Position - Modelling and Simulation of Energy Related Occupant Behavior in Residential Buildings (SO-05/15) (IVT-86/15) - Søknadsfrist: 15.06.2015

PhD Position - Modelling and Simulation of Energy Related Occupant Behavior in Residential Buildings (SO-05/15) (IVT-86/15) - Institutt for energi- og prosessteknikk

5 stipendiat- og 2 postdoktorstillinger knyttet til NTNUs tematiske satsning "Bærekraftig samfunnsutvikling" - Søknadsfrist: 15.06.2015

5 stipendiat- og 2 postdoktorstillinger knyttet til NTNUs tematiske satsning "Bærekraftig samfunnsutvikling" - Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT)

Postdoctoral Research Fellow - iCBT for children and adolescents with Obsessive-Compulsive Disorder - Søknadsfrist: 16.06.2015

Postdoctoral Research Fellow - iCBT for children and adolescents with Obsessive-Compulsive Disorder - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU)

Associate Professor in Marine Environmental Toxicology - Søknadsfrist: 18.06.2015

Associate Professor in Marine Environmental Toxicology - Institutt for biologi

Professor/Associate Professor in petroleum engineering and applied geophysics (Subsea Engineering) (IVT - 87/15) - Søknadsfrist: 20.06.2015

Professor/Associate Professor in petroleum engineering and applied geophysics (Subsea Engineering) (IVT - 87/15) - Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk

Professor / Førsteamanuenis i musikkhistorie - Søknadsfrist: 01.08.2015

Professor / Førsteamanuenis i musikkhistorie - Det humanistiske fakultet (HF)

Studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin ved det medisinske fakultet, NTNU - Søknadsfrist: 10.08.2015

Studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin ved det medisinske fakultet, NTNU - Det medisinske fakultet (DMF)